Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông [2023]

Viễn thông là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, các doanh nghiệp cần có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và đáng tin cậy của hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình đăng ký xin giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông năm 2023.

Cấp giấy phép kinh doanh Dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật hiện hành 2020Cấp giấy phép kinh doanh Dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật hiện hành

1. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông là gì?

Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông là một giấy phép cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông. Nó chứng nhận tính hợp pháp và đáng tin cậy của doanh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông như truyền thông, điện thoại di động, internet, truyền hình vệ tinh, và nhiều dịch vụ khác.

2. Quy trình các bước xin giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông từ ngày 15/06/2023

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký

Bước 3: Xem xét và xác nhận hồ sơ

Bước 4: Cấp giấy phép kinh doanh

Quy Trình Xin Giấy Phép Kinh Doanh Dịch Vụ Lưu Trú (1)

Quy trình xin giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Bước 1: 

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký xin giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Hồ sơ này bao gồm các thông tin và giấy tờ quan trọng như:

 • Đơn đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (theo mẫu quy định).
 • Giấy tờ xác nhận về quyền sở hữu công ty hoặc doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp đồng thuê đất, chứng chỉ quyền sử dụng đất hoặc giấy phép xây dựng (nếu áp dụng).
 • Giấy tờ chứng minh danh tính của người đại diện pháp luật.
 • Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý viễn thông.

Bước 2: 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ đăng ký tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thông thường, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý viễn thông tại Việt Nam. Hồ sơ đăng ký nên được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ được quy định.

Bước 3: 

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và xác nhận hồ sơ đăng ký. Quá trình này có thể mất một thời gian nhất định, tùy thuộc vào số lượng hồ sơ đăng ký và quá trình xử lý của cơ quan. Trong quá trình này, cơ quan có thể yêu cầu bổ sung thông tin hoặc giấy tờ nếu cần thiết.

Bước 4:

Nếu hồ sơ của bạn đáp ứng đủ các yêu cầu và quy định, cơ quan chức năng sẽ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Điều này chứng nhận rằng doanh nghiệp của bạn đã được phép hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. PHÂN BIỆT GIẤY PHÉP KINH DOANH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TIÊU CHÍ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ  DOANH NGHIỆP GIẤY PHÉP KINH DOANH
Định nghĩa

Là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận thuế của doanh nghiệp

Là loại giấy được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho Doanh nghiệp kinh doanh những lĩnh vực thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Pháp luật. 

Thường được cấp sau giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn Không được ghi vào giấy đăng ký Doanh nghiệp mà do việc hoạt động kinh doanh của công ty quyết định Do cơ quan Nhà nước quyết định, từ vài tháng đến nhiều năm. Được ghi vào giấy phép kinh doanh
Quyền của cơ quan Nhà nước Nếu hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ, cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trong trường hợp đủ diều kiện cơ quan có thẩm quyền vẫn có quyền từ chối vì mục đích cộng đồng, xã hội.
Ý nghĩa pháp lý Là giấy chứng nhận quyền bảo hộ của cơ quan Nhà nước đối với quyền sở hữu doanh nghiệp của chủ sở hữu Là sự cho phép của cơ quan Nhà nước đối với việc chấp nhận cho doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đó

4. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông hoặc ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Điều kiện về tài chính

 • a) Doanh nghiệp có khả năng tài chính, để bảo đảm thực hiện giấy phép phù hợp với kế hoạch kinh doanh và kế hoạch kỹ thuật đề xuất;
 • b) Doanh nghiệp không đang trong tình trạng chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về viễn thông;
 • c)Vốn đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp (nếu có) phải tuân thủ quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • d)Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng: ngoài quy định tại các điểm a, b, c khoản này, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định và cam kết đầu tư theo quy định tại các Điều 19, 20, 21 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP và Điều 13, Điều 14 Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT;
 • d) Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất: ngoài quy định tại các điểm a, b, c khoản này, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định tại Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP.

Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

 • a) Doanh nghiệp không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành;
 • b) Doanh nghiệp có tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật và phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

Điều kiện về kỹ thuật, kinh doanh

Doanh nghiệp phải có kế hoạch kỹ thuật, kế hoạch kinh doanh:

 • Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch tài nguyên viễn thông;
 • Khả thi và phù hợp với các quy định về kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;
 • Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có sử dụng kho số viễn thông, có sử dụng tần số vô tuyến điện phải đảm bảo việc phân bổ kho số viễn thông, phân bổ tần số vô tuyến điện cho doanh nghiệp theo đề nghị trong hồ sơ phải khả thi. Điều kiện về tính khả thi khi phân bổ kho số viễn thông, tần số vô tuyến điện được quy định tại Điều 15 Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013

Điều kiện về an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin

Doanh nghiệp có phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin phù hợp với kế hoạch kỹ thuật và kế hoạch kinh doanh.

Điều kiện bảo đảm thực hiện giấy phép

Doanh nghiệp phải bảo đảm việc thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định tại Điều 16 Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013.

5. THẨM QUYỀN, CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh Dịch vụ viễn thông là:   

 • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép đối với việc thiết lập mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng có sử dụng băng tần số vô tuyến điện.
 •  Cục Viễn thông cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông khác ngoài các trường hợp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

6. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

6.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng bao gồm

 • a) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
 • b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13)
 • c) Điều lệ của doanh nghiệp;
 • d) Văn bản xác nhận vốn pháp định theo (Quy định tại khoản 2 hoặc khoản 4 Điều 13 Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013);
 • đ) Kế hoạch kinh doanh trong 05 (năm) năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép;
 • e) Kế hoạch kỹ thuật trong 05 (năm) năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép;
 • g) Văn bản cam kết thực hiện giấy phép.

Số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bộ bản gốc và 04 bộ bản sao)

6.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông bao gồm:

 • a) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
 • b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13)
 • c) Điều lệ của doanh nghiệp;
 • d) Kế hoạch kinh doanh trong 05 (năm) năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép;
 • đ) Kế hoạch kỹ thuật trong 05 (năm) năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép;

6.3. Số lượng hồ sơ

05 bộ (01 bộ bản gốc và 04 bộ bản sao).

7. HÌNH THỨC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông
 • Qua hệ thống bưu chính

8. DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc hỗ trợ chuẩn bị thủ tục và xin cấp giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh với thời gian nhanh chóng nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, đối với những giấy tờ phức tạp và đòi hỏi nhiều Chuyên môn ACC sẽ thay mặt quý khách soạn thảo
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh

Khách hàng sẽ được sự hỗ trợ tốt nhất từ ACC nếu gặp khó khăn trong việc chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thành lập công ty Quản lý quỹ.

9. QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH CỦA ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Cung cấp các mẫu giấy tờ cần thiết để hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.
 • Kiểm tra tính hợp pháp và phù hợp của các giấy tờ như bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật. bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ, điều lệ công ty,… một cách tận tình nhất.
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo quy định tại Mục 5.
 • Nhận giấy phép và bàn giao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

10. Mọi người cùng hỏi

1. Tôi cần giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông để làm gì?

Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông là một yêu cầu cần thiết để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông. Nó chứng nhận tính hợp pháp và đáng tin cậy của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn trong ngành viễn thông.

2. Làm thế nào để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông?

Quy trình xin giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm chuẩn bị hồ sơ đăng ký, nộp hồ sơ và chờ xem xét từ cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký cần bao gồm các giấy tờ và thông tin liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động viễn thông.

3. Ai là cơ quan chức năng cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông?

Thường thì Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chức năng cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Việt Nam. Doanh nghiệp nên liên hệ với cơ quan này để biết rõ hơn về quy trình và yêu cầu cụ thể.

4. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có hiệu lực trong bao lâu?

Thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông thường được quy định theo quy định của cơ quan chức năng. Thông thường, giấy phép này có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định và có thể được gia hạn sau khi hết hạn.

5. Tôi có thể hoạt động trong lĩnh vực viễn thông mà không có giấy phép kinh doanh?

Không, để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, bạn cần có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và đáng tin cậy của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn trong ngành viễn thông.

✅ Dịch vụ: Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
✅ Kinh nghiệm: ⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm
✅ Năng lực: ⭐ Chuyên viên trình độ cao
✅ Cam kết:: ⭕ Thủ tục nhanh gọn
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (896 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo