CÔNG TY LUẬT ACC

Dịch vụ thương mại là gì? (Cập nhật 2022)

Thảo

Dịch vụ thương mại là gì? (Cập nhật 2022)

Thảo

05/03/2022

Dịch vụ thương mại là gì đang là nội dung được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Bởi lẽ trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, các ngành dịch vụ, thương mại lại càng chiếm lĩnh thị trường. Mời quý khách hàng cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

dịch vụ thương mại là gì

Dịch vụ thương mại là gì

1. Dịch vụ thương mại là gì?

Các văn bản quy phạm pháp luật không đưa ra định nghĩa cụ thể dịch vụ thương mại là gì? Tuy nhiên, có thể hiểu dịch vụ thương mại là các dịch vụ gắn liền với quá trình thương mại, tức là quá trình vận chuyển hàng hóa, chuyển quyền sở hữu hàng hóa, nhận thanh toán của bên bán và nghĩa vụ thanh toán, nhận hàng.

2. Đặc điểm của dịch vụ thương mại

– Chủ thể

Chủ thể của dịch vụ thương mại có ít nhất một bên là thương nhân hoặc tất cả các bên đều là thương nhân. 

– Về hình thức

Các giao dịch dịch vụ thương mại có thể được xác lập bằng nhiều hình thức khác nhau như lời nói, bằng văn bản, hành vi hoặc các hình thức pháp lý khác do pháp luật quy định. Tuy nhiên, trên thực tế để đảm bảo tính pháp lý cho giao dịch, đảm bảo quyền lợi của các bên thì giao dịch dịch vụ thương mại thường được xác lập dưới hình thức văn bản.

–  Là sản phẩm vô hình, không thể sở hữu cũng như chuyển quyền sở hữu.

– Dịch vụ thương mại có tính quá trình, không tiêu chuẩn hóa được và không đồng nhất; có tính liên hoàn, kết hợp từ sản xuất, cung cấp và sử dụng dịch vụ; không cần nắm được, không lưu kho hay lưu bãi được.

3. Quy định về dịch vụ thương mại 

Theo Luật Thương mại 2005 thì có một số dịch vụ thương mại sau:

Môi giới thương mại

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Đại diện cho thương nhân

– Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (bên đại diện) của thương nhân khác (bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.

– Trong trường hợp thương nhân cử người của mình để làm đại diện cho mình thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.

Xúc tiến thương mại

Đây là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

Cung ứng dịch vụ

Đây là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

Trên đây là những thông tin trả lời cho câu hỏi dịch vụ thương mại là gì mà ACC cung cấp đến quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào cần được giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ