messenger whatsapp viber zalo phone mail

Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng

Hợp tác xã là một mô hình kinh tế mang tính xã hội sâu sắc, hoạt động vì mục đích chung của tập thể. Tuy xuất hiện từ lâu nhưng hợp tác xã vẫn là mô hình kinh tế được nhiều cá nhân, tập thể, đặc biệt là nhân dân lao động không có nhiều vốn, không chuyên kinh doanh ưu tiên lựa chọn. Hỗ trợ phát triển loại hình này, Nhà nước đã rút gọn và tối giản nhất thủ tục thành lập hợp tác xã. Tuy vậy trên thực tế, thành lập hợp tác xã không chỉ đơn giản ở phần thủ tục mà còn nhiều vấn đề về đầu tư, kinh doanh. Để việc thành lập hợp tác xã được diễn ra thuận lợi hơn, ACC xin được giới thiệu Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng. Mọi thông tin chi tiết về Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng xin được nêu rõ thông qua bài viết này.

1.Hợp tác xã là gì?

Luật hợp tác xã quy định và giải thích rõ về định nghĩa “Hợp tác xã”. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012 quy định khái niệm về hợp tác xã như sau:

“1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”

2.Tại sao nên thành lập hợp tác xã?

Hợp tác xã là một mô hình kinh tế được thành lập dựa trên sở hữu tập thể, vốn sở hữu tư liệu sản xuất và tài sản của các thành viên đóng góp khi tham gia tổ chức. Các thành viên tham gia một các tự nguyện, tự chủ, bình đẳng và dân chủ trong quá trình quản lý, phát triển của tổ chức. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn có đặc điểm nổi bật là tính xã hội sâu sắc, hoạt động vì mục tiêu chung. Chính vì lẽ đó, hợp tác xã có rất nhiều ưu điểm như sau:

Thứ nhất, chủ thể của hợp tác xã không bị giới hạn.

Pháp luật không quy định số lượng thành viên tối đa của hợp tác xã. Chính vì vậy, hợp tác xã là mô hình kinh doanh thu hút các thành viên là cá nhân, tạo điều kiện cho việc sản xuất, kinh doanh của các cá thể riêng lẻ.

Thứ hai, nguyên tắc chính của hợp tác xã là dân chủ bình đẳng

Do các thành viên tham gia một các tự nguyện, tự chủ, bình đẳng và dân chủ trong quá trình quản lý, phát triển của tổ chức. Vì vậy các thành viên có quyền biểu quyết, đưa ra quyết định các vấn đề quan trọng của hợp tác xã như nhau mà không bị ảnh hưởng bởi số vốn góp.

Thứ ba, chế độ chịu trách nhiệm

Các thành viên tham gia vào hợp tác xã chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn đã góp vào hợp tác xã, điều kiện đã giúp cho các thành viên trong hợp tác xã yên tâm công tác.

Thứ tư, hợp tác xã được hưởng chính sách đảm bảo, hộ trợ và ưu đãi của Nhà nước.

Nhà nước bảo đảm cho việc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ở nhiều mặt khác nhau. Bao gồm công nhận và bảo đảm các quyền sở hữu, quyền tự chủ và môi trường sản xuất, kinh doanh như các loại hình kinh doanh khác. Hơn nữa, Nhà nước còn tạo điều kiện ưu tiên trong nhiều chính sách khác: ưu đãi thuế, lệ phí, bồi dưỡng, đào tạo nhân lực,….

3.Hồ sơ và thủ tục thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng?

 Theo Khoản 2 Điều 23 Luật HTX năm 2012 và Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHDT, hồ sơ đăng ký hợp tác xã bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký Hợp tác xã (theo mẫu Phụ lục I-1 Thông tư)

– Điều lệ HTX

– Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu Phục lục I-2 Thông tư)

– Danh sách thành viên HTX (theo mẫu Phục lục I-3 Thông tư)

– Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu Phụ lục I-4 thông tư)

– Nghị quyết Hội nghị thành lập HTX

– CMND/CCCD của các thành viên HTX

– CMND/CCCD của người được uỷ quyền nộp hồ sơ

– Giấy uỷ quyền

4.Trình tự đăng ký thành lập hợp tác xã

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Khách hàng khi sử dụng Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng của ACC sẽ được cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ thành lập hợp tác xã theo mục trên.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Đối với Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng, ACC sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã và đảm bảo:

+ Có đủ giấy tờ theo quy định;

+ Thông tin của hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định;

+ Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã;

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính – Kế hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với mỗi một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

– Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng của ACC gồm những gì?

– Lựa chọn tên hợp tác xã: Việc đặt tên hợp tác xã được quy định Điều 22 Luật Hợp tác xã 2012 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định 193/2013/NĐ-CP. Khách hàng chỉ cần lựa chọn tên riêng cho hợp tác xã và ACC sẽ giúp khách hàng lựa chọn và tra cứu tên hợp tác xã đúng theo quy định pháp luật mà vẫn đảm bảo sự chuyên nghiệp, khách biệt đúng yêu cầu của quý khách.

– Lựa chọn ngành nghề kinh doanh: Ngành, nghề kinh doanh hợp tác xã được quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Theo đó, ACC sẽ tư vấn và giúp quý khách hàng chọn được ngành nghề kinh doanh sao cho phù hợp với quy định của pháp luật

Sau khi nhận được thông tin từ khách hàng, ACC sẽ thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;

Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế.

6.Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng của ACC? Quyền lợi khi sử dụng dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng của ACC?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của hợp tác xã hoàn toàn miễn phí
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến hợp tác xã. Hỗ trợ trọn vẹn các giấy tờ hồ sơ, cung cấp mẫu giấy tờ cần thiết.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng
 • Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm, tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần

7. Giá cả dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng của ACC?

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn thành lập hợp tác xã có lợi ích gì với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

8. Những câu hỏi thường gặp khi thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng?

8.1. Nhà nước ta hiện nay có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi như thế nào đối với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã?

Trả lời:

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Hợp tác xã. Theo đó, Nhà nước có chính sách hỗ trợ sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

 1. a) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;
 2. b) Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;
 3. c) Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới;
 4. d) Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

đ) Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội;

 1. e) Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Về các chính sách ưu đãi của Nhà nước, Khoản 2 Điều 6 Luật Hợp tác xã quy định: “Nhà nước có chính sách ưu đãi sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

 1. a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế;
 2. b) Ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi nêu trên còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi sau đây:

 1. a) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng;
 2. b) Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai;
 3. c) Ưu đãi về tín dụng;
 4. d) Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh;

đ) Chế biến sản phẩm.

8.2.Quyền lợi của thành viên hợp tác xã?

Trả lời

Khi trở thành thành viên hợp tác xã, bạn sẽ có các quyền được quy định tại Điều 14 Luật Hợp tác xã. Theo đó, thành viên hợp tác xã có các quyền sau:

– Được hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

– Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ hợp tác xã.

– Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã.

– Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên.

– Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định.

– Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã.

– Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ.

– Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã.

– Ra khỏi hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

– Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ.

– Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

– Quyền khác theo quy định của điều lệ.

8.3.Thẩm quyền xử lý hồ sơ thành lập hợp tác xã ?

Hồ sơ thành lập hợp tác xã được nộp tại Phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Khi sử dụng Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại ACC, ACC sẽ đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân

Bài viết trên đã là rõ những vấn đề pháp lý và kinh doanh khi thực hiện thành lập hợp tác xã. Bên cạnh đó, bài viết cũng cung thấp thông tin chi tiết và đầy đủ nhất về Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Huyện Giồng Riềng của ACC. Quý bạn đọc nếu còn thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với ACC để nhận thêm tư vấn.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.535

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.671

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.667

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.281

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 3.131

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.014

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *