Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Xe Cập Nhật 2024

Thế chấp xe là một trong những hình thức thế chấp tài sản khá phổ biến của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Hợp đồng thế chấp xe về cơ bản bao gồm các nội dung chủ yếu trong hợp đồng nói chung, tuy nhiên cần lưu ý về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Xe
Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Xe

1. Đối tượng của hợp đồng thế chấp tài sản:

Những loại tài sản sau đây thì có thể đăng ký làm tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ:

Quyền sử dụng đất;

 • Tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Tàu bay;
 • Tàu biển.
 • Tài sản là động sản khác;
 • Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

         Như vậy, tổ chức, cá nhân có quyền thế chấp xe để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bên nhận thế chấp.

Các loại xe được thế chấp:

 • Xe ô tô;
 • Xe mô tô, xe máy.

2. Điều kiện thế chấp xe ô tô

 • Người thế chấp có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định. Không bị đe dọa, cưỡng ép.
 • Giá trị xe bằng hoặc lớn hơn nghĩa vụ thế chấp.
 • Ô tô mới hoặc ô tô đã qua sử dụng ≤ 7 năm kể từ ngày đăng ký lần đầu.
 • Trường hợp tài sản thế chấp là xe ô tô được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

         Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp có nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp.

3. Điều kiện vay thế chấp xe máy

 • Người thế chấp có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định. Không bị đe dọa, cưỡng ép.
 • Giá trị xe bằng hoặc lớn hơn nghĩa vụ thế chấp.
 • Tuổi thọ xe dưới 8 năm tính từ ngày cấp lần đầu trên chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy.

4. Soạn thảo Hợp đồng thế chấp xe

1. Nội dung của hợp đồng thế chấp xe

 • Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.
 • Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:
 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Địa điểm giao kết hợp đồng

         Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.

3. Hiệu lực của thế chấp xe

 • Hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

4. Quyền của bên thế chấp xe

 1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.
 2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.
 3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
 4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

         Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

 1. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.
 2. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

5. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp xe

 1. Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.
 2. Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.

6. Quyền của bên nhận thế chấp xe

 1. Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp.
 2. Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp.
 3. Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng.
 4. Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.
 5. Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
 6. Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 7. Xử lý tài sản thế chấp theo quy định pháp luật

7. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thế chấp xe của chúng tôi

 • Tiếp nhận thông tin và nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn pháp luật về hợp đồng thế chấp xe, các điều kiện đối với xe sử dụng làm tài sản thế chấp.
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thế chấp tài sản.
 • Ký kết hợp đồng dịch vụ soạn thảo hợp đồng thế chấp với khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo, hoàn thiện hợp đồng thế chấp xe.
 • Thay mặt khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký thế chấp tài sản (nếu có).

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (654 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo