Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Cập Nhật 2020

 • Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản
  Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản

Hợp đồng thế chấp là hình thức xác lập quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thế chấp. Thế chấp tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, phục vụ nhu cầu về vốn của doanh nghiệp, cá nhân. Công ty ACC với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi khẳng định là địa chỉ tin cậy, cập nhật luật pháp lý mới năm 2020 sẽ tư vấn cho doanh nghiệp khi có nhu cầu mời luật sư soạn thảo hợp đồng thế chấp tài sản.

Biện pháp thế chấp được sử dụng phổ biến trong quan hệ tín dụng, quan hệ vay tài sản. Thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp là cơ sở để giải quyết tài sản thế chấp. Do đó, khi ký kết hợp đồng thế chấp, các bên cần nắm rõ những quy định pháp luật liên quan nhằm đảm bảo hiệu lực của hợp đồng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

1. Hợp đồng thế chấp tài sản là gì?

1. Khái niệm thế chấp tài sản:

 Là việc một bên (sau đây gọi chung là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình với mục đích đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nhưng không giao tài sản cho bên còn lại (sau đây gọi chung là bên nhận thế chấp). Ngoài ra, tài sản thế chấp có thể do bên thứ ba có liên quan giữ gìn nếu có sự thỏa thuận giữa các bên. Bên nhận thế chấp không thể xác lập quyền sở hữu đối với tài sản thế chấp do các tài sản này đều có đăng ký quyền sở hữu.

2. Tài sản được đem ra thế chấp:

Bao gồm: nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng (đây là một điểm hoàn toàn mới của Bộ luật dân sự 2015); các cơ sở sản xuất kinh doanh, công cụ, máy móc, thiết bị gắn liền với nhà máy, tàu biển, máy bay; trường hợp tài sản thế chấp là bất động sản có tham gia bảo hiểm thì giá trị hợp đồng bảo hiểm cũng có thể là tài sản thế chấp; ngoài ra cũng có thể là tài sản khác nếu pháp luật có quy định.

3. Chủ thể của hợp đồng thế chấp tài sản:

 • Bên thế chấp là bên dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để thế chấp, bằng tài sản của mình để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận với bên thế chấp.
 • Bên nhận thế chấp là bên có quyền trong quan hệ thế chấp.

4. Hiệu lực của hợp đồng thế chấp tài sản:

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thế chấp tài sản thì hợp đồng này có hiệu lực tính từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật quy định khác. Về hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba trong hợp đồng thế chấp tài sản là từ thời điểm đăng ký.

2. Hình thức, nội dung của hợp đồng thế chấp tài sản:

1. Về hình thức của hợp đồng: 

 • Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản. Đối với hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, việc thế chấp quyền sử dụng đất phải được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Hợp đồng thế chấp được lập thành 4 bản, được công chức Nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực, trường hợp nơi nào chưa công chứng thì phải có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh. Ngoài ra, hợp đồng thế chấp phải có sự cam kết đồng ý của các thành viên trong gia đình, giá trị pháp lý của các bản hợp đồng là ngang nhau. Trong đó, một bản do cơ quan thế chấp giữ, một bản cho bên thế chấp giữ, một bản do bên công chứng Nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiến hành chứng thực giữ, một bản do bên nhận thế chấp giữ kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, trích lục hồ sơ về khu đất thế chấp (trừ trường hợp quyền sử dụng đất được thế chấp cho nhiều bên vay để phục vụ mục đích sử dụng cho một dự án đầu tư).

2. Về nội dung hợp đồng thế chấp:

Dựa trên ý chí thỏa thuận tự nguyện giữa các bên, sau đó đi đến thỏa thuận và ký kết hợp đồng bao gồm những nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên hợp đồng.
 • Họ tên, các thông tin liên quan của bên thế chấp ( ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin tương tự đối với đồng sở hữu nếu tài sản là tài sản chung).
 • Tên, thông tin và địa chỉ, fax, mã doanh nghiệp của bên nhận thế chấp.
 • Số hợp đồng và ngày tháng năm của hợp đồng thế chấp.
 • Số tài khoản ngân hàng… tại Ngân hàng…
 • Tài sản được đem ra thế chấp, giá trị của tài sản được thế chấp và địa chỉ nơi chứa tài sản thế chấp.
 • Các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp có liên quan đến tài sản thế chấp.
 • Nghĩa vụ được bảo đảm.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp.
 • Thời hạn thế chấp.
 • Quy định về việc đăng ký thế chấp và nộp lệ phí.
 • Thỏa thuận của các bên về phương thức xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đến thời hạn mà bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ nghĩa vụ của mình.
 • Phương thức giải quyết khi xảy ra tranh chấp, có thể thỏa thuận, thương lượng dựa trên cơ sở hòa giải, tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên; trong trường hợp hai bên không đi đến hòa giải, thỏa thuận được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải quyết.
 • Cam đoan của các bên về tính hợp pháp,xác thực của hợp đồng cùng những thông tin đã nêu ra trong hợp đồng, trách nhiệm của các bên nếu vi phạm nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Các điều khoản phù hợp khác nếu hai bên có thỏa thuận.

Hợp đồng thế chấp tài sản phải được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có phần ghi của cơ quan đăng ký cùng với chữ ký của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra hợp đồng phải được công chứng, chứng thực theo đúng quy định của pháp luật. Về mức hạn định trong hợp đồng thế chấp tài sản thì tổng giá trị số tiền cho vay của các lần vay không được vượt quá 70% giá trị tài sản thế chấp.

3. Quy trình tiếp nhận và triển khai dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thế chấp tài sản của công ty ACC:

Với các hợp đồng thông thường thời gian soạn thảo giao động từ 2 – 5 ngày làm việc, bao gồm

 • Thời gian tổng hợp căn cứ pháp luật và đề xuất nội dung, bố cục hợp đồng để khách hàng duyệt.
 • Thời gian soạn thảo và hoàn thiện hợp đồng.
 • Đối với các nội dung phức tạp nội dung công việc và thời gian thực hiện được luật sư hỗ trợ như sau.
 • Đại diện đàm phán với khách hàng để chốt nội dung hợp đồng.
 • Khảo sát, khảo nghiệm giá trị pháp lý hợp đồng tại các chuyên gia, cơ quan quản lý chuyên ngành.

Hiện tại Công ty ACC cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hợp đồng giúp doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức dễ dàng lựa chọn và sử dụng dịch vụ phù hợp. Vì vậy bạn hãy để ACC trở thành đối tác hỗ trợ pháp lý cho bạn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận