Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Sổ Đỏ/QSDĐ Cập Nhật 2023
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những hình thức đảm bảo thực hiện nghĩa vụ được nhiều người quan tâm và sử dụng hiện nay. ACC xin giới thiệu Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thế chấp sổ đỏ/QSDĐ cập nhật 2023.

Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Sổ Đỏ/QSDĐ
Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Sổ Đỏ/QSDĐ Cập Nhật 2023

1. Những quy định về thế chấp

Thế chấp là gì?

Trước tiên, để xây dựng hợp đồng thế chấp, người xác lập hợp đồng cần phải hiểu rõ thế chấp là gì, và

Khoản 2 Điều 292 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Thế chấp tài sản là một trong 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Điều 317 BLDS quy định Thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp).

Các hình thức của thế chấp

Việc thế chấp phải được lập thành văn bản, có thể là văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính.

 • Nếu việc thế chấp được ghi trong hợp đồng chính thì những điều khoản về thế chấp là những điều khoản cấu thành của hợp đồng chính.
 • Nếu việc thế chấp được lập thành văn bản riêng thì được coi là một hợp đồng phụ bên cạnh hợp đồng chính, hiệu lực của nó phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Do đó, nội dung của văn bản thế chấp được lập riêng phải phù hợp với hợp đồng chính.

Như vậy, khi thế chấp quyền sử dụng đất, việc thỏa thuận thế chấp có thể ghi nhận trong hợp đồng chính (ví dụ như Hợp đồng cho vay); hoặc việc thế chấp được lập thành hợp đồng thế chấp sổ đỏ - hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất - hợp đồng thế chấp đất.

2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Hợp đồng là gì?

Theo Điều 385 Bộ luật dân sự 2015: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hiểu một cách đơn giản, hợp đồng chính sự thỏa thuận về việc cần làm giữa hai bên, là căn cứ để các bên trong hợp đồng yêu cầu bên còn lại thực hiện công việc đã cam kết, và là cơ sở để giải tranh chấp giữa các bên.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp hợp đồng. Trong đó, một bên (bên thế chấp) dùng sổ đỏ/ quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp).

Hợp đồng thế chấp phải công chứng hoặc chứng thực nếu pháp luật có quy định hoặc các bên có thỏa thuận. Theo quy định của pháp luật về đất đai Việt Nam, hợp đồng thế chấp sổ đỏ - mẫu hợp đồng thế chấp đất - hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất buộc phải công chứng hoặc chứng thực và tại cơ quan quản lý nhà nước. Đối với trường hợp không công chứng, chứng thực sẽ dẫn đến hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vô hiệu.

3. Các nội dung cơ bản của hợp đồng thế chấp sổ đỏ/quyền sử dụng đất

Nội dung của hợp đồng thế chấp sổ đỏ - mẫu hợp đồng thế chấp đất phải có những điều khoản cơ bản sau:

Phạm vi thế chấp quyền sử dụng đất

 • Quyền sử dụng đất có thể được thế chấp một phần hoặc toàn bộ.
 • Trường hợp người sử dụng đất thế chấp quyền sử dụng đất thì nhà, công trình xây dựng khác, rừng trồng, vườn cây và các tài sản khác của người thế chấp gắn liền với đất chỉ thuộc tài sản thế chấp, nếu có thoả thuận.

Nghĩa vụ của bên thế chấp quyền sử dụng đất

Bên thế chấp quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:

 • Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận thế chấp;
 • Làm thủ tục đăng ký việc thế chấp; xoá việc đăng ký thế chấp khi hợp đồng thế chấp chấm dứt;
 • Sử dụng đất đúng mục đích, không làm huỷ hoại, làm giảm giá trị của đất đã thế chấp;
 • Thanh toán tiền vay đúng hạn, đúng phương thức theo thoả thuận trong hợp đồng.

Quyền của bên thế chấp quyền sử dụng đất

Bên thế chấp quyền sử dụng đất có các quyền sau đây:

 • Được sử dụng đất trong thời hạn thế chấp;
 • Được nhận tiền vay do thế chấp quyền sử dụng đất theo phương thức đã thoả thuận;
 • Hưởng hoa lợi, lợi tức thu được, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc tài sản thế chấp;
 • Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thế chấp nếu được bên nhận thế chấp đồng ý;
 • Nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ thế chấp.

Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất

Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cùng với bên thế chấp đăng ký việc thế chấp;
 • Trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bên thế chấp đã thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp.

Quyền của bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất

Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất có các quyền sau đây:

 • Kiểm tra, nhắc nhở bên thế chấp quyền sử dụng đất bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;
 • Được ưu tiên thanh toán nợ trong trường hợp xử l‎ý quyền sử dụng đất đã thế chấp.

Xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp

Khi đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp quyền sử dụng đất mà bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì quyền sử dụng đất đã thế chấp được xử lý theo thoả thuận; nếu không có thỏa thuận hoặc không xử lý được theo thoả thuận thì bên nhận thế chấp có quyền khởi kiện tại Toà án.

4. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có hiêu lực khi nào?

Pháp luật dân sự Việt Nam quy định, hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Hợp đồng thế chấp sổ đỏ/ quyền sử dụng đất là hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đặc biệt, và chỉ phát sinh hiệu lực tại thời điểm hợp đồng được công chứng, hoặc chứng thực.

Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

5. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thế chấp sổ đỏ/QSDĐ cập nhật 2020

Việc lựa chọn sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng là cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tránh rủi ro pháp lý và thiệt hại khi xảy ra tranh chấp cho các bên. Đặc biệt,  dịch vụ soạn thảo hợp đồng là vô cùng cần thiết đối với những ai chưa có kinh nghiệm trong soạn thảo hợp đồng, cũng như kiến thức về pháp lý dân sự.

ACC là cơ quan chuyên nghiệp trong lĩnh vực soạn thảo hợp đồng thế chấp sổ đỏ/QSDĐ nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Thời gian soạn thảo hợp đồng dịch vụ là từ ……………. kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Trên đây là toàn bộ thông tin về hợp đồng thế chấp sổ đỏ - hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất - hợp đồng thế chấp đất       - hợp đồng thế chấp đất có hiệu lực khi nào - hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có hiệu lực khi nào - hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là gì - hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vô hiệu - hợp đồng thế chấp sổ đỏ - mẫu hợp đồng thế chấp đất do ACC cung cấp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.516 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  so-2

  Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 2 tại quận 1

    Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là một tài liệu chính thức được yêu cầu và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến xác minh thông tin cá nhân và lịch sử pháp lý của một cá nhân. Bài viết dưới ...

  Lượt xem: 2.764

  dich-vu-lam-ly-lich-tu-phap-so-1

  Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 1 tại quận 1

  Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là một tài liệu chính thức được yêu cầu và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến xác minh thông tin cá nhân và lịch sử pháp lý của một cá nhân. Bài viết dưới ...

  Lượt xem: 2.035

  dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-ba-ria

  Dịch vụ tư vấn trọn gói thành lập công ty giá rẻ tại Bà Rịa (Quy Định 2023)

  Bà Rịa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Rịa là một đầu mối giao thông của các tuyến Quốc lộ là 51, 52, 56 và tỉnh lộ 52. Bà Rịa còn là một đầu mối giao thông buôn bán; có đường ống ...

  Lượt xem: 1.887

  Don-phuong-ly-hon-duoc-hieu-la-viec-ly-hon-theo-yeu-cau-cua-mot-ben-vo-hoac-chong-va-ben-kia-khong-dong-y-ly-hon-hoac-khong-ky-vao-don-xin-ly-hon

  Dịch vụ tư vấn ly hôn

  Tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn ly hôn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chúng tôi cam kết đem cho bạn chất lượng thông tin và dịch ...

  Lượt xem: 3.935

  tong-dai-tu-van-luat-ly-hon-mien-phi

  SĐT luật sư tư vấn ly hôn miễn phí 24/7 - Tổng đài 1900 3330

  Trong quá trình đối diện với những khó khăn và phức tạp của việc ly hôn, việc được tư vấn bởi chuyên gia pháp lý là vô cùng quan trọng. Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và chính xác về ...

  Lượt xem: 2.015

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo