Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Quyền Sử Dụng Đất Vào Công Ty

Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Quyền Sử Dụng Đất Vào Công Ty
Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Quyền Sử Dụng Đất Vào Công Ty

Hiện nay, bên cạnh cách thức góp vốn bằng tiền, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã trở thành một cách thức góp vốn doanh nghiệp phổ biến do các thủ tục đất đai được rút gọn, hoạt động giao dịch đất đai với khung pháp lý rõ ràng và đặc biệt là khả năng tăng giá của quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc góp vốn quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định về nội dung và thủ tục góp vốn, mà trong đó, quan trọng nhất là hợp đồng góp vốn.

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất là thoả thuận bằng văn bản giữa người góp vốn- là chủ thể có quyền sử dụng đất và doanh nghiệp về việc chuyển giá trị quyền sử dụng đất còn trong thời hạn sử dụng đất vào tài sản của doanh nghiệp đó và người góp vốn trở thành thành viên góp vốn hoặc cổ đông của doanh nghiệp đó với phần vốn góp/ cổ phần tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất góp vào doanh nghiệp.

2. Điều kiện của bên góp vốn để thành lập Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

 • Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện để thực hiện quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 1. Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật này;
 2. Đất không có tranh chấp;
 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biển để bảo đảm thi hành án;
 4. Trong thời hạn sử dụng đất.”.
 • Ngoài ra, đối với các chủ thể sử dụng đất khác nhau, việc thực hiện giao dịch góp vốn còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Đối với Hộ gia đình, cá nhân: việc góp vốn quyền sử dụng đất chỉ được áp dụng với đất  có được nhà nước giao đất, thuê đất trả tiền một lần.
  • Đối với Tổ chức kinh tế trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, điều kiện để xác lập hợp đồng góp vốn chỉ áp dụng với đất giao có thu tiền, đất thuê trả tiền một lần.
 • Về hình thức: Hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất phải được công chứng, chứng thực. Khi đến với ACC, dịch vụ chúng tôi đã bao gồm trọn gói cả phí công chứng.

3. Điều kiện của bên nhận góp vốn để thành lập hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 193 Luật Đất đai, bao gồm:

 • Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án;
 • Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

4. Nội dung của hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Điều 728 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định cụ thể các nội dung của hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật dân sự năm 2015 không còn có quy định cụ thể mà nội dung của hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất  tương tự như các hợp đồng thông dụng của Bộ luật dân sự này. Để hạn chế những rủi ro, tranh chấp phát sinh do hợp đồng không rõ ràng, không đầy đủ, ACC sẽ liệt kê những nội dung phải có trong hợp đồng góp vốn, đó là:

 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;
 • Thời hạn sử dụng đất còn lại của bên góp vốn;
 • Thời hạn góp vốn;
 • Giá trị quyền sử dụng đất góp vốn;
 • Quyền của người thứ ba đối với đất được góp vốn;
 • Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng.

5. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất của ACC bao gồm những công đoạn nào?

 • Bước 1: Liên hệ và hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và được đào tạo chuyên nghiệp về luật, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết cho việc soạn thảo hợp đồng góp vốn và các dịch vụ liên quan.

 • Bước 2: Soạn thảo và ký công chứng hợp đồng góp vốn

Soạn thảo biên bản họp, quyết định nhận góp vốn của doanh nghiệp, lập danh sách cổ đông/ thành viên, soạn thảo hợp đồng góp vốn và tổ chức ký công chứng hợp đồng dịch vụ góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

 • Bước 3: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở tài nguyên môi trường gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc)
  • Hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất (đã công chứng)
  • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý việc góp vốn
  • Trích lục bản đồ địa chính
  • Văn bản ủy quyền công chứng chứng thực (nếu có)
 • Bước 4: Nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước thẩm định

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Bước 5: Thay mặt khách hàng, nhận kết quả đăng ký biến động đất đai tại cơ quan nhà nước từ hoạt động góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

6. Thời hạn hoàn thành dịch vụ:

Thời hạn để ACC  thực hiện trọn gói dịch vụ kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ pháp lý là 40 ngày, trong đó:

 • Liên hệ cung cấp thông tin, soạn thảo hợp đồng và tiến hành công chứng: 15 ngày;
 • Đăng ký biến động đất đai góp vốn: 20-30 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận hồ sơ.

7. Các thông tin khách hàng cần cung cấp:

Khách hàng cần cung cấp đủ các thông tin của cả bên góp vốn và doanh nghiệp nhận góp vốn, cụ thể:

1. Đối với bên nhận góp vốn:

 • Điều lệ Công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao công chứng);
 • Danh sách cổ đông và phần vốn góp.
 • Ký, đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ do ACC chuẩn bị.

2. Đối với bên nhận góp vốn:

 • Thông tin về nhân thân(CMND, sổ hộ khẩu, tình trạng hôn nhân)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tình trạng quyền sử dụng đất sơ bộ
 • Chuẩn bị giấy tờ nhân thân và ký, ghi tên vào các văn bản do ACC cung cấp

8. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ soạn thảo Hợp đồng góp vốn của ACC?

 • Phí dịch vụ trọn gói và luôn đảm bảo ra kết quả cho khách hàng;
 • Thời gian soạn thảo nhanh chóng và chính xác về mặt pháp lý;
 • Luôn có chuyên viên hỗ trợ, hướng dẫn cung cấp thông tin, hình thức, hiệu lực của văn bản;
 • Đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật;

ACC tự hào có thể cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận