Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phiếu Cập Nhật 2020

Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phiếu
Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phiếu

Cầm cố chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) là việc các ngân hàng thương mại hay các tổ chức tín dụng cho vay tiền để đầu tư chứng khoán. Do đó, công ty ACC cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng cầm cố cổ phiếu phục vụ cho khách hàng khi có nhu cầu, cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) là các chứng chỉ có thể chuyển đổi thành tiền. Chứng chỉ có thể là giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu, trái phiếu công ty hoặc dữ liệu điện tử trong máy tính của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán xác nhận nhà đầu tư đã mua cổ phiếu công ty đó.

1. Cầm cố chứng khoán là gì?

Cầm cố chứng khoán là việc các ngân hàng thương mại hay các tổ chức tín dụng cho vay tiền để đầu tư chứng khoán, tài sản đảm bảo là chứng khoán. Vì vậy, đây thực chất là một dạng quan hệ hợp đồng giữa bên cầm cố (người đầu tư) và bên nhận cầm cố (ngân hàng).

Việc thực hiện cầm cố chứng khoán trên cơ sở hợp đồng pháp lý của hai chủ thể tham gia, trong đó quy định rõ giá trị chứng khoán cầm cố, số tiền vay, lãi suất và thời hạn trả nợ, phương thức xử lý chứng khoán cầm cố.

Cầm cố chứng khoán tại ngân hàng có ít nhất có hai chủ thể tham gia:

 • Bên cầm cố là thành viên lưu ký nhân danh mình hoặc được người đi vay ủy quyền giao chứng khoán cho bên nhận cầm cố.
 • Bên cầm cố là thành viên lưu ký nhân danh mình hoặc được người cho vay ủy quyền nhận cầm cố chứng khoán bên cầm cố.

2. Lợi ích của cầm cố chứng khoán:

 • Cầm cố chứng khoán có thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng, có thể đáp ứng nhu cầu tức thời kinh doanh của các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 • Khách hàng có thể vay được một số tiền khá lớn từ hình thức cho vay này.
 • Tùy từng ngân hàng sẽ có phương thức trả nợ linh hoạt.
 • Điều kiện cho vay không quá phức tạp chỉ cần là khách hàng cá nhân là người Việt Nam, là chủ sở hữu hợp pháp đối với chứng khoán cầm cố để vay vốn, không có nợ xấu, nợ quá hạn ở các ngân hàng tại thời điểm cấp tín dụng.
 • Mức lãi suất ổn định, tùy vào từng ngân hàng sẽ đưa ra một mức lãi suất theo thời điểm biến động của giá trị chứng khoán.

3. Quy định về hạn mức cầm cố cổ phiếu:

Căn cứ Khoản 9 Điều 3 Nghị định 163/2006/NĐ – CP quy định “Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá được thành tiền và được phép giao dịch”.

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Nghị định 11/2012/NĐ – CP quy định: “Trong trường hợp nhận cầm cố giấy tờ có giá thì bên nhận cầm cố có quyền yêu cầu người phát hành giấy tờ có giá hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán đảm bảo quyền giám sát của bên nhận cầm cố đối với giấy tờ có giá đó.

Trong trường hợp người phát hành giấy tờ có giá hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán vi phạm cam kết đảm bảo quyền giám sát của bên nhận cầm cố mà gây thiệt hại cho bên nhận cầm cố thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên nhận cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp tài sản cầm cố là các loại chứng khoán thuộc đối tượng phải đăng ký, lưu ký chứng khoán thì việc đăng ký cầm cố tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.

Như vậy có thể cầm cố cổ phiếu theo quy định pháp luật. Có thể hiểu việc giao cổ phiếu cho chủ nợ có bảo đảm giúp thỏa mãn yêu cầu giao tài sản cầm cố cho chủ nợ có bảo đảm quy định tại các Điều 326 và Điều 328 của Bộ luật dân sự 2005 để hợp đồng cầm cố có hiệu lực.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp 2014, “cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó”.

Như vậy, cổ phiếu không tự thân chứa các quyền hành động đối với công ty bởi vì các quyền phát sinh từ phần vốn góp như quyền biểu quyết, quyền nhận cổ tức và quyền được hưởng khối tài sản còn lại của công ty khi tiến hành thủ tục thanh lý cũng như mọi quyền phát sinh từ hợp đồng khác đối với công ty phụ thuộc vào việc đăng ký vào sổ cổ đông của công ty.

Hiện nay chưa có văn bản nào ghi nhận hạn mức cổ phiếu được đem đi cầm cổ của công ty là bao nhiêu. Việc cầm cố bao nhiêu cổ phiếu sẽ do các thành viên trong công ty tự thỏa thuận với nhau.

4. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng cầm cố cổ phiếu của công ty ACC cung cấp:

Với đội ngũ Luật sư được đào tạo chuyên sâu về tư vấn hợp đồng, có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu về soạn thảo hợp đồng, tư vấn luật hợp đồng, tư vấn sửa đổi, đàm phán ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa, kinh tế, tài chính chứng khoán… Công ty ACC cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn hợp đồng bao gồm:

 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng mua bán và chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác).
 • Tư vấn luật liên quan tới lĩnh vực hợp đồng đề cập.
 • Phân tích rủi ro và thẩm định hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết, sau khi ký kết.
 • Soạn thảo hợp đồng, rà soát các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết theo yêu cầu.
 • Tư vấn, đại diện theo ủy quyền tham gia thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác.
 • Biên dịch, phiên dịch các văn bản hợp đồng và hồ sơ pháp lý liên quan.
 • Các dịch vụ tư vấn luật khác có liên quan đến hợp đồng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận