Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Hợp Đồng Kinh Tế Cập Nhật 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Mẫu Hợp đồng kinh tế hiện nay được sử dụng vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, với sự cập nhật liên tục của pháp luật, không phải đơn vị nào cũng sở hữu một bản Hợp đồng kinh tế có căn cứ pháp luật được cập nhật mới và chính xác dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng trước các bên. Theo đó, việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện là nhu cầu cần thiết. Vậy Đơn khởi kiện gồm những nội dung gì? Thủ tục nộp đơn khởi kiện dân sự như nào? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế cập nhật 2020”

Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Hợp Đồng Kinh Tế
Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Hợp Đồng Kinh Tế

1. Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Khởi kiện hợp đồng kinh tế là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật tố tụng dân sự nộp đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

 

2. Mẫu đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Về việc yêu cầu ………. theo Hợp đồng kinh tế) 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

Tên tôi là:…………………………….            Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….        Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………      Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

Vào ngày…/…./…… giữa tôi và:

Ông/Bà…………………………      Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Hoặc:

Công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….        Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………      Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Có ký kết Hợp đồng kinh tế số…………… về việc………. Theo quy định tại điểm… Khoản….. Điều…… Hợp đồng kinh tế……………..: Thì trong trường hợp Ông/Bà……………… có hành vi………….. gây thiệt hại, Ông/Bà có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho tôi. Cụ thể như sau: ……………………………………………… (Liệt kê các thiệt hại xảy ra)

Ngày…/…/…. Tôi đã gửi văn bản đề nghị Ông/Bà……….. tới  làm việc để giải quyết vấm đề bồi thường thiệt hại xảy ra do Ông/Bà………. Trong buổi làm việc, Ông/Bà……….. đã không đồng ý bồi thường với mức tiền mà chúng tôi đã đưa ra.

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại giữa tôi và Ông/Bà…………. trong trường hợp mà tôi đã nêu ra ở trên.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về ………. Trong việc ký kết, thực hiện Hợp đồng kinh tế………. giữa tôi và Ông/Bà……….. theo đúng quy định của pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Những tài liệu khách hang cần cung cấp

 • Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản, tài liệu giao dịch có giá trị như hợp đồng kinh tế.
 • Biên bản bổ sung, phụ lục, phụ kiện hợp đồng (nếu có).
 • Tài liệu về bảo đảm thực hiện hợp đồng như: cầm cố, thế chấp, tài sản (nếu có).
 • Tài liệu về việc thực hiện hợp đồng như giao nhận hàng, các biên bản nghiệm thu, các chứng từ thanh toán, biên bản thanh lý hợp đồng, các biên bản làm việc về công nợ tồn đọng;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp.
 • Các tài liệu giao dịch khác (nếu thấy cần thiết);
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

4. Vì sao nên sử dụng dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế của ACC

Do tính chất phức tạp của các vấn đề trong nội dung đơn khởi kiện dẫn đến việc không phải ai cũng có thể hiểu được quy định của pháp luật để có thể soạn thảo đơn khởi kiện. Do đó, để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng là một việc quan trọng.

Đơn khởi kiện là căn cứ để tòa án và cơ quan quản lý hành chính xem xét để đưa ra quyết định có thụ lý vụ án, có xem xét lại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính…vv. Do đó, đòi hỏi người soạn thảo phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm để tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện có đầy đủ căn cứ, đúng quy định của pháp luật và buộc cơ quan chức năng phải tiếp nhận và giải quyết vụ việc.

ACC hướng đến trở thành một Công ty luật uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp các loại hợp đồng kinh tế, cung cấp dịch vụ luật sư riêng, luật sư doanh nghiệp. Hỗ trợ khách hàng tối đa, trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

5. Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế của ACC

Bước 1: Khách hàng liên hệ và nêu yêu cầu muốn thực hiện việc soạn thảo đơn khởi kiện với chuyên viên tư vấn

Bước 2: Chuyên viên tư vấn tiếp nhận nội dung yêu câu của khách hàng và tư vấn sợ bộ cho khách hàng về nội dung khách hàng đang yêu cầu

Cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới hợp đồng:

 • Tư vấn các qui định của pháp luật về hợp đồng cũng như các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan
 • Nghiên cứu tài liệu về các vấn đề chính của hợp đồng, tìm hiểu các trường hợp tương tự cụ thể để từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng.
 • Tham gia đàm phán, thương thảo thảo hợp đồng cùng với khách hàng
 • Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra
 • Soạn thảo các điều khỏan hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng của hợp đồng.
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng.
 • Các yêu cầu pháp lý khác;

Bước 3: Chuyên viên thông báo mức chi phí, thời gian thực hiện công việc cho khách hàng để khách hàng xem xét và quyết định có hay không sử dụng dịch vụ

Bước 4:Trong trường hợp khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ, chuyên viên tư vấn sẽ hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu cần thiệt, phương thức thanh toán chi phí để có thể bắt đầu tiến hành công việc.

Bước 5: Bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành công việc và gửi kết quả cho khách hàng qua email, đường bưu điện hoặc khách hàng trực tiếp tới văn phòng Công ty để nhận kết quả.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận