Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Lương Cập Nhật 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Điều đầu tiên khi muốn khởi kiện đòi nợ lương từ người sử dụng lao động là cần phải soạn thảo một lá đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện là một mẫu biểu quan trọng và phải đáp ứng những yêu cầu về hình thức và nội dung theo quy định pháp luật. Để giúp khách hàng tránh những sai sót không đáng có khi soạn thảo đơn khởi kiện, ACC xin cung cấp Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ lương cập nhật 2020.

Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Lương
Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Lương

1. Khởi kiện đòi nợ lương là gì?

Khởi kiện đòi nợ là việc cá nhân, tổ chức, cơ quan có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và người khác.

2. Khi nào người lao động có thể khởi kiện đòi nợ lương?

Theo quy định của pháp luật, tranh chấp nợ lương giữa người lao động (bên đòi nợ) và người sử dụng lao động (bên nợ) bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi khởi kiện ra toà án.

Như vậy, chỉ khi hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định thì người lao động mới có thể khởi kiện đòi nợ lương ra Tòa án.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động không cần phải thông qua thủ tục hòa giải mà có thể trực tiếp khởi kiện ra Tòa án. Bao gồm:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Đơn khởi kiện đòi nợ lương

3.1. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện đòi nợ lương

Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị nợ lương khi muốn khởi kiện phải làm đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.

Việc làm đơn khởi kiện của cá nhân được thực hiện như sau:

 • Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện.
 • Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3.2. Nội dung chính của đơn khởi kiện đòi nợ lương

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Hồ sơ khởi kiện mà người khởi kiện cần gửi kèm theo đơn đến Tòa án bao gồm:

 • Đơn khởi kiện (theo mẫu) và các tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện;
 • Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), Sổ hộ khẩu gia đình (có sao y bản chính);
 • Các tài liệu liên quan đến quan hệ lao động như: Hợp đồng lao động, nếu không cung cấp được hợp đồng lao động vì lý do công ty giữ bạn có thể trình bày cụ thể vào đơn khởi kiện, bảng lương, các hóa đơn, chứng từ về việc công ty thanh toán lương cho bạn, văn bản xác nhận thời gian bạn làm việc trên tàu của công ty….
 • Biên bản hoà giải không thành của hòa giải viên;
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện (ghi rõ số lượng bản chính, bản sao).

4. Nộp đơn khởi kiện đòi nợ lương đến Tòa án

Căn cứ điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, đơn khởi kiện được Tòa án tiếp nhận theo một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trường hợp người khởi kiện thông qua một bên thứ ba để nộp đơn khởi kiện thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Sau khi Tòa án nhận đơn khởi kiện thì sẽ gửi thông báo về số tiền tạm ứng án phí. Sau khi các người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa án thì Tòa án sẽ tiến hành thụ lý vụ án, mở phiên tòa sơ thẩm đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục do pháp luật quy định.

5. Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ lương cập nhật 2020

ACC là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong lĩnh vực tố tụng được đánh giá cao hiện nay. Đối với thủ tục kiện đòi nợ lương, ACC không chỉ cung cấp Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ lương cập nhật 2020, mà còn tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục tố tụng sau đó như: khởi kiện ra Tòa án, đại diện bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Lý do để khách hàng lựa chọn ACC:

 • Chúng tôi hoạt động với tiêu chí đem giá trị tốt nhất đến cho khách hàng
 • Chúng tôi không lớn nhất, nhưng chất lượng dịch vụ của chúng tôi là tuyệt vời nhất
 • Chúng tôi luôn tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng
 • Chúng tôi luôn đem đến quý khách hàng những dịch vụ chất lượng với chi phí rẻ nhất
 • Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ACC, khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận