Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Cá Nhân Cập Nhật 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Thu hồi nợ khi người nợ không có thiện chí hợp tác chưa bao giờ là dễ dàng. Để hỗ trợ khách hàng, ACC xin hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện đòi nợ cùng kinh nghiệm khởi kiện đòi nợ và Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân cập nhật 2020.

Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Cá Nhân
Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Cá Nhân

Khi việc đòi nợ giữa các bên trong hoạt động vay mượn không thể diễn ra trong hòa bình, thì bên cho vay phải tiến hành khởi kiện đòi nợ ra Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. ACC xin cung cấp các thông tin hữu ích về Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân cập nhật 2020 cho khách hàng có nhu cầu.

1. Người có quyền khởi kiện đòi nợ là ai?

Theo quy định của pháp luật về dân sự, người khởi kiện đòi nợ là người yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm bởi người nợ tiền (tài sản).

Người khởi kiện đòi nợ phải đảm bảo các yếu tố sau:

 • Trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;
 • Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.
 • Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.
 • Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Điều kiện khởi kiện đòi nợ cá nhân

Để khởi kiện đòi nợ, người khởi kiện cần các chú ý các điều kiện để có thể khởi kiện vụ việc ra Tòa án:

2.1. Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà người khởi kiện được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện là 02 năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Hậu quả pháp lý của việc khởi kiện đòi nợ khi hết thời hiệu đó là:

 • Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án do hết thời hiệu.
 • Tòa án trả lại đơn khởi kiện đòi nợ do hết thời hiệu khởi kiện.

2.2. Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Để được thụ lý giải quyết khởi kiện đòi nợ, người khởi kiện phải nộp hồ sơ khởi kiện phải đúng thẩm quyền của Tòa án.

Người khởi kiện có quyền yêu cầu Tòa án cấp Huyện nơi bị đơn (người nợ) cư trú, làm việc để khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết nếu đương sự không ở nước ngoài, tài sản tranh chấp không ở nước ngoài và không cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan ở nước ngoài.

Nếu người khởi kiện ở nước ngoài hoặc tài sản tranh chấp ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan ở nước ngoài thì người khởi kiện phải yêu cầu Tòa án cấp Tỉnh nơi bị đơn cư trú, làm việc để khởi kiện.

2. Hồ sơ khởi kiện đòi nợ cá nhân gồm những gì?

Hồ sơ gửi kiện bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn khởi kiện đòi nợ
 • Giấy tờ vay nợ cá nhân, hợp đồng vay và các tài liệu khác
 • Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước về địa chỉ cư trú, làm việc của bị đơn
 • Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu của người khởi kiện
 • Giấy tờ chứng minh vụ việc vẫn còn thời hiệu khởi kiện (nếu có).

Đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân là văn bản được lập ra để khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền về việc đòi nợ cá nhân có nghĩa vụ trả nợ, yêu cầu cá nhân thực hiện nghĩa vụ với khoản nợ của mình.

Đơn khởi kiện là yếu tố quan trọng trong hồ sơ khởi kiện đòi nợ. Các nội dung chính cần trình bày trong đơn khởi kiện đòi nợ bao gồm các thông tin cá nhân của người làm đơn, thông tin về người bị khởi kiện, nếu có người làm chứng thì ghi rõ cả thông tin của người làm chứng, diễn biến sự việc, các chứng cứ nếu có kèm theo để hoàn thiện nội dung đơn từ. Dưới đây là mẫu đơn kiện đòi nợ cá nhân do ACC cung cấp:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                  Hà Nội, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Vụ án tranh chấp về cho vay tiền)

                    Kính gửi: Toà án nhân dân…………………………………

Họ và tên người khởi kiện: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………….………………………………

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có): ……………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Họ và tên người bị kiện:  ……..………………………………………………….………..

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………….…………..

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…….. …….………………

Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ……………………………………………………………………….

Họ và tên người làm chứng (nếu có):………………………………………………………

 Địa chỉ: ………………………………………….………………………….……………

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1….

2….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án):

………………………………………………………………………………….…………….

Người khởi kiện 

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Thủ tục khởi kiện đòi nợ cá nhân

Thủ tục khởi kiện đòi nợ cá nhân ra Tòa án được thực hiện theo quy trình như sau:

3.1. Thủ tục thụ lý vụ án

Sau khi nhận hồ sơ khởi kiện nếu vụ việc thuộc trường hợp trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Nếu vụ việc không thuộc trường hợp trả lại đơn khởi kiện nhưng Đơn khởi kiện chưa đúng mẫu quy định hoặc không đủ các nội dung quy định thì Tòa án thông báo cho người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo thời hạn ấn định.

Nếu vụ việc đủ điều kiện khởi kiện và đơn khởi kiện đã làm đúng theo quy định thì Tòa án cho người khởi kiện nộp tạm ứng án phí trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

3.2. Thời hạn giải quyết vụ án:

 • Thời hạn hòa giải và chuẩn bị xét xử là từ 4-6 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.
 • Thời hạn mở phiên tòa: Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày đưa vụ án ra xét xử.
 • Thời hạn hoãn phiên toà: không quá 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

Như vậy căn cứ vào quy định định khung về thời hạn giải quyết của Tòa án mà người khởi cần đưa ra các căn cứ phù hợp để tránh trường hợp bị bên vay tiền trí hoãn ngày diễn ra phiên tòa.

4. Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân cập nhật 2020 của ACC

Trên thực tế, việc soạn thảo đơn khởi kiện không đơn giản chỉ là điền vào mẫu đơn có sẵn, bởi mỗi vụ việc sẽ có tính chất, tình tiết khác nhau. Do vậy, không phải ai cũng có thể một soạn thảo một đơn khởi kiện đòi nợ hoàn chỉnh, hợp lý, đặc biệt là những ai chưa có kinh nghiệm và chưa nắm được quy định pháp luật về hoạt động tố tụng. Có rất nhiều trường hợp khởi kiện nhưng bị từ chối thụ lý vì hồ sơ khởi kiện, đặc biệt là đơn khởi kiện không đúng theo quy định, dẫn đến mất rất nhiều thời gian và công sức của người khởi kiện.

Hiểu được những khó khăn đó của khách hàng, ACC xin cung cấp Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân cập nhật 2020. Dịch vụ của ACC sẽ giúp khách hàng có thể thực hiện thủ tục khởi kiện một cách nhanh chóng, giúp khách hàng có thể thuận lợi đòi lại các khoản nợ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của ACC về mẫu đơn kiện đòi nợ cá nhân – đơn kiện đòi nợ cá nhân – đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân – khởi kiện đòi nợ cá nhân.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận