Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Bồi Thường Thiệt Hại 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Đơn khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại là một trong những yêu cầu thực tế phát sinh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên bị thiệt hại. Để soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại cũng như lập hồ sơ khởi kiện trong vụ án cần nắm bắt được nội dung vụ việc xảy ra, mức độ thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa các bên.

Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Bồi Thường Thiệt Hại 2020
Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Bồi Thường Thiệt Hại 2020

Bồi thường thiệt hại là một chế định quan trọng nhằm đảm bảo bù đắp một phần hoặc toàn bộ thiệt hại cho bên bị thiệt hại. Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, để được bồi thường thiệt hại cần đáp ứng đủ các điều kiện nhất định như bên gây ra thiệt hại có lỗi dẫn đến thiệt hại thực tế xảy ra, có mối quan hệ mật thiết giữa hành vi vi phạm và thiệt hại,…

1. Lưu ý khi soạn thảo đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại 2020

 • Trong đơn khởi kiện ngoài phần tóm tắt những nội dung chính của vụ việc thì phải nêu rõ được nguyên nhân phát sinh tranh chấp và hướng để giải quyết về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại.
 • Việc phát sinh thiệt hại có thể xảy ra ở nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính… Tùy theo mỗi vụ việc mà áp dụng các văn bản pháp luật tương ứng để áp dụng khi có tranh chấp phát sinh cũng như hướng giải quyết về việc đòi bồi thường thiệt hại

2. Mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại 2020 (sử dụng khi cá nhân bị thiệt hại yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

Theo quy định củaLuật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước 2017, cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thì được bồi thường. Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại muốn được bồi thường thiệt hại cần làm đơn yêu cầu bồi thường gửi đến cơ quan giải quyết bồi thường. Mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại như sau:

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

(đối với cá nhân bị thiệt hại)

 

Kính gửi:…………(1)…………………………………………………………………………………………………

 

Tôi tên là: ………..……………………………………………………………………………

Địa chỉ:. …………………(2)…………………………………………………………………….………………

(Ghi theo nơi thường trú, nếu không có nơi thường trú thì ghi theo nơi tạm trú, nếu không có nơi thường trú và tạm trú thì ghi nơi đang sinh sống, làm việc)

Theo Quyết định/Bản án số ……(3)…….. ngày …….. tháng …… năm ……….. của …..……(4)…………. về việc xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

 1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

Tên tài sản:………………………………………………………………..………………………………..

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…): ……………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………

Giá trị tài sản khi mua:……………………………………………………………………………….……….

 

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:……………………………………………………..…………………..

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):….………………………………

………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

Mức yêu cầu bồi thường:………………………………………….……………………………………

 1. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có): …………………………………….

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

 1. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (nếu có)

 

 1. a) Trường hợp bị tạm giữ, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh

Số ngày bị tạm giữ / bị đưa vào trường giáo dưỡng / cơ sở giáo dục / cơ sở chữa bệnh (từ ngày ……………..đến ngày…………………): …………………. ngày.

Số tiền yêu cầu bồi thường:………………………………………………….…………………………..

 1. b) Trường hợp sức khoẻ bị xâm phạm

Mức độ sức khoẻ bị tổn hại…………………………………………………………………….

Số tiền yêu cầu bồi thường:……………………………………………..………………………………

 1. Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe (nếu có)
 2. a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút, bao gồm:………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên).

 1. b) Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị (nếu có):………………………………………………………………………………………..

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên)

 1. c) Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động

– Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………..

– Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có):…………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên)

 1. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường: ………………………………………………..

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho Tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.

…….. ngày….. tháng….. năm……

 

Người yêu cầu bồi thường

(Ký, và ghi rõ họ tên)

 

Trong đó:

 • Ghi tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 • Ghi theo nơi thường trú, nếu không có nơi thường trú thì ghi theo nơi tạm trú, nếu không có nơi thường trú và tạm trú thì ghi nơi đang sinh sống, làm việc.
 • Ghi số Quyết định/Bản án làm căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Ghi tên cơ quan ban hành Quyết định/Bản án có số hướng dẫn tại mục (3)

Lưu ý: Đối với đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài việc yêu cầu cơ quan Nhà nước bồi thường thiệt hại xảy ra lỗi do cơ quan Nhà nước, thì đơn này còn được sử dụng vào mục địch cho cá nhân yêu cầu cơ quan Nhà nước yêu cầu cá nhân/tổ chức khác gây thiệt hại cho cá nhân/tổ chức làm đơn – bên bị thiệt hại để yêu cầu được bồi thường với những nội dung cụ thể như trong mẫu trên. Từng hạng mục, nội dung trong đơn yêu cầu các tiêu chí bồi thường thiệt hại phải rõ ràng: Thu nhập thực tế là bao nhiêu bị mất? Hư hỏng tài sản sửa chữa hóa đơn hết bao nhiêu? Việc chữa trị tổn thương viện phí ra sao? Thiệt hại về tinh thần …. Tất cả đều phải có con số đề xuất cụ thể để được giải quyết thỏa đáng và xác thực thông tin chính xác.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận