Dịch Vụ Soạn Đơn Khởi Kiện Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

logo accACC
Hoài Thắm
Dịch Vụ Soạn Đơn Khởi Kiện Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
Dịch Vụ Soạn Đơn Khởi Kiện Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hiểu một cách đơn giản là loại trách nhiệm bồi thường không phát sinh từ quan hệ hợp đồng; người nào có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi hợp pháp  của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.. Bài viết sau đây ACC xin cung cấp cho quý khách một số thông tin về soạn thỏa đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
 • Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Hiện nay, Bộ luật Dân sự có quy định cụ thể về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cụ thể như sau:

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

 1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
 2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

3. Mẫu đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có ban hành biểu mẫu kèm theo đó là mẫu đơn khởi kiện cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2020.

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân Quận X

Người khởi kiện: Nguyễn Văn A

Địa chỉ: Hẻm 125, phường x, Quận K, thành phố Hồ Chí Minh

        Số điện thoại: 098xx; số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: Nguyễn Văn B

Địa chỉ Hẻm 125, phường a, Quận X, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 098xx  số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ: Nguyễn Văn C

Địa chỉ: Hẻm 125, phường c, Quận M, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): Nguyễn Văn D

Địa chỉ: Hẻm 125, phường d, Quận H, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0988xx số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Vào ngày …/…/… ông Nguyễn Văn B gây  tai  nạn  tại Đường N, Quận X, tp Hồ Chí Minh, hậu quả làm ông Nguyễn Văn A bị thương nặng. Ngày …/…/… hai bên có thoải thuận ông Nguyễn Văn B sẽ bồi thường cho Ông nguyễn Văn B số tiền là 20.000.000 đồng, nhưng sau đó không thực hiện nghĩa vụ bồi thường.Nay tôi  cầu  Tòa  án  buộc  ông Nguyễn Văn B phải  bồi thường  số tiền 20.000.000đồng.

Người làm chứng (nếu có)…………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (1)…………………………………

1………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (2) ….

 

              Người khởi kiện (3)

 

 (1) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự.

(2) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

4. Hồ sơ khởi kiện

 • Hồ sơ khởi kiện gồm:
  • Đơn khởi kiện (theo mẫu)
  • Giám định của cơ sở y tế nếu có;
  • Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước về địa chỉ cư trú, làm việc của bị đơn
  • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khởi kiện

5. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của ACC.

Tự hào là đơn vị hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý vì vậy luôn hoàn thành một cách nhanh chóng nhất. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả thực hiện.

Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện.

Khi sử dụng dịch vụ của ACC Quý khách sẽ không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ…). ACC có đội ngũ hộ trợ nhiệt tình và tận nơi.

Ký kết hợp hợp đồng và tiến hành soạn thảo những hồ sơ liên quan trong vòng 03 ngày nếu quý khách cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ mà chúng tôi đã yêu cầu.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận