Dịch Vụ Rà Soát, Kiểm Tra Hồ Sơ Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng

Dịch vụ rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng là lựa chọn phổ biến của nhiều doanh nghiệp để tránh bị sai sót và xử phạt về thuế. Để hiểu rõ hơn về những lợi ích mà dịch vụ này mang lại, mời Quý khách theo dõi bài viết của ACC dưới đây.

1. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng là gì?

Hiện nay, có 02 phương pháp tính thuế GTGT đó là phương pháp tính thuế trực tiếp và phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Theo đó, hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau đối với từng phương pháp.

1. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 • Thứ nhất, phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu:

Dù là doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý hoặc theo từng lần phát sinh bằng phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì đều phải chuẩn bị:

  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Thứ hai, phương pháp tính thuế trực tiếp trên thuế GTGT

Đối tượng khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là các doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

  • Hồ sơ khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp này là Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).
 • Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế là:

 • Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC);
 • Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì còn phải bổ sung thêm:
 • Bảng tổng hợp số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (nếu có) (theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).
 • Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) (theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).
 • Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (nếu có) (theo mẫu số 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC).

2. Thời gian nộp hồ sơ khai thuế:

Khai thuế theo tháng Khai thuế theo Quý Khai thuế theo từng lần phát sinh
Thời hạn nộp chậm nhất Ngày 20 của tháng sau. Ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau. Ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế.

Nơi thực hiện: Cơ quan thuế quản lý nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Lưu ý:

 • Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập thì tự thực hiện kê khai tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai thuế cho cơ sở sản xuất kinh doanh đó tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

3. Dịch vụ rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Trong quá trình kê khai hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp thường mắc phải các lỗi như sau:

 • Kê khai sai liên quan đến hóa đơn, chứng từ
 • Khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa – dịch vụ không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Kê khai trước thời điểm có chứng từ nộp NSNN
 • Kê khai giảm thuế GTGT đầu ra:  Kê khai giảm doanh thu tính thuế, xác định sai thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ, kê khai nhầm thuế suất, kê khai phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, …

Việc sai sót đó sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp bị cơ quan thuế kiểm tra và xử phạt vi phạm về thuế.

Vậy phải doanh nghiệp làm sao để tránh bị sai sót và xử phạt không đáng có?

ACC xin giới thiệu Dịch vụ rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, giúp doanh nghiệp các công việc như:

 • Kiểm tra tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng (quý) đã nộp đầy đủ chưa;
 • Kiểm tra số liệu trên bảng kê hóa đơn mua vào bán ra có khớp với tờ khai thuế GTGT theo tháng (quý) và số dư tài khoản 133, 3331 trên sổ sách không;
 • Các tờ khai bổ sung, điều chỉnh tăng giảm đã được lập có theo đúng quy định không;
 • Hóa đơn đã đầy đủ theo bảng kê không. Nếu thiếu cần rà soát lại hoặc báo mất hóa đơn với cơ quan thuế;
 • Kiểm tra tờ khai thuế nhà thấu, thuế vãng lai;
 • Kiểm tra giấy nộp tiền ngân sách (nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)

4. Lợi ích của dịch vụ rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng do ACC cung cấp

Mức xử phạt vi phạm đối với hành vi kê khai sai hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng được xác định như sau:

Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

 • Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế phát hiện và đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế.
 • Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm, người nộp thuế chưa điều chỉnh, ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ kê khai thuế, nhưng khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế.
 • Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là có hành vi khai man, trốn thuế, nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận để xử phạt theo mức phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 • Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hoá đơn chứng minh được lỗi vi phạm hoá đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

 • Cơ quan thuế xác định số tiền thuế thiếu, số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế; số tiền phạt và ra quyết định xử phạt đối với người nộp thuế.
 • Cơ quan thuế căn cứ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc chứng từ chuyển khoản có xác nhận của kho bạc nhà nước hoặc tổ chức tín dụng để xác định việc người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và số ngày chậm nộp tiền thuế để làm căn cứ xác định số tiền chậm nộp tiền thuế.

Trường hợp, người nộp thuế có hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thì vẫn bị xử phạt, cụ thể: “Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng

Có thể thấy, dù là sai phạm do vô ý hay cố ý, doanh nghiệp sai phạm về kê khai hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cũng sẽ bị xử lý vô cùng nghiêm trọng. Chính vì thế, rà soát và kiểm tra hồ sơ thuế là không thể thiếu.

Việc rà soát và kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo việc doanh nghiệp kê khai thuế đúng luật mà vẫn tối ưu về vấn đề nộp thuế của doanh nghiệp. Trong quá trình kiểm tra, nếu hồ sơ có sai sót, bất cập, ACC sẽ giúp doanh nghiệp khắc phục và hoàn chỉnh hồ sơ khai thuế đúng theo quy định của pháp luật, tránh bị xử phạt vi phạm không đáng có.

Trên đây là toàn bộ thông tin do ACC cung cấp về Dịch vụ rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận