Dịch Vụ Rà Soát Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Nhằm Kiểm Tra Và Soát Xét Kế Toán

Dịch Vụ Rà Soát Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Nhằm Kiểm Tra Và Soát Xét Kế Toán
Dịch Vụ Rà Soát Hồ Sơ Quyết Toán Thuế Nhằm Kiểm Tra Và Soát Xét Kế Toán

Hầu hết các doanh nghiệp đang gặp phải những vấn đề khó khăn về hệ thống báo cáo kế toán do sự thay đổi liên tục trong chính sách thuế hiện nay. Và để hỗ trợ doanh nghiệp có thể hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế và sổ sách kế toán an toàn, đúng luật; ACC xin cung cấp Dịch vụ rà soát hồ sơ quyết toán thuế nhằm kiểm tra và soát xét kế toán.

1. Quy định về hồ sơ quyết toán thuế

1. Khai quyết toán thuế là gì?

Khai quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian tính từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ quyết toán thuế bao gồm những gì?

* Hồ sơ khai thuế định kỳ (hồ sơ khai, quyết toán thuế tháng, quý, năm):

Căn cứ: Điều 31 Luật Quản lý thuế 2006, được bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012 (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014), hồ sơ khai, quyết toán thuế tháng, quý, năm như sau:

TT Loại hồ sơ Thành phần Mẫu tờ khai  
GTGT TNCN TNDN  
1 Khai và nộp theo tháng Tờ khai thuế tháng Phương pháp khấu trừ: Mẫu số 01/GTGT Mẫu số 05/KK-TNCN Lưu ý:

– Chỉ theo quý.

– Tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý, không phải nộp tờ khai.

 
Phương pháp trực tiếp:

+ Trên GTGT: Mẫu số 03/GTGT

+ Trên doanh thu: Mẫu số 04/GTGT.

 
2 Khai và nộp theo quý Tờ khai thuế quý  
3 Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm  
TNCN TNDN  
3.1. Hồ sơ khai thuế năm Tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp.  
3.2. Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý Tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính; – Tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý. không phải nộp tờ khai.  
3.3. Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm Tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế. Doanh nghiệp:

– Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN.

– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN.

– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN.

– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN.

– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03-1A/TNDN, Mẫu số 03-1B/TNDN, Mẫu số 03-1C/TNDN.

 

 

 

 
Cá nhân ủy quyền cho DN:

Mẫu ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN

 
Cá nhân tự quyết toán:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

 
               

* Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh:

Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế.
 • Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

* Hồ sơ khai thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.

* Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế.
 • Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp;
 • Tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

2. Những sai sót phổ biến trong kê khai hồ sơ quyết toán thuế

Đối với hồ sơ quyết toán thuế, kế toán thường sẽ mắc những lỗi sai phổ biến như:

 • Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hóa đơn hợp lệ.
 • Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.
 • Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).
 • Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế; hoặc ngồi chờ cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.

Và để tránh những sai sót không đáng có, và bị cơ quan quản lý thuế kiểm tra và xử phạt hành chính, ACC xin giới thiệu đến Quý doanh nghiệp Dịch vụ rà soát hồ sơ quyết toán thuế nhằm kiểm tra và soát xét kế toán.

3. Dịch vụ rà soát hồ sơ quyết toán thuế nhằm kiểm tra và soát xét kế toán

Dịch vụ rà soát hồ sơ quyết toán thuế nhằm kiểm tra và soát xét kế toán sẽ bao gồm những công việc:

 • Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán: Sắp xếp, phân loại, kiểm tra chứng từ kế toán về tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ theo pháp luật thuế hiện hành.
 • Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng, quý.
 • Kiểm tra lập Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
 • Kiểm tra Báo cáo thuế thu nhập cá nhân tạm tính quý và Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.
 • Kiểm tra việc tính nộp và kê khai các loại thuế khác: thuế môn bài, thuế XNK…
 • Kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính theo quy định.
 • Tư vấn tổng thể về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt khi làm sai để doanh nghiệp nắm bắt được.
 • Lập Báo cáo kết quả soát xét gửi cho doanh nghiệp, nội dung thể hiện rõ những vấn đề tồn tại, sai sót và đề xuất phương án điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung.
 • Trên cơ sở những sai sót của doanh nghiệp, hoàn thiện bổ sung sổ sách cho doanh nghiệp.

Thông qua việc sử dụng dịch vụ của ACC, quý doanh nghiệp có thểm đảm bảo được việc hồ sơ quyết toán thuế, cũng như sổ sách kế toán được an toàn, chính xác, và đúng luật và tránh việc bị cơ quan quản lý Nhà nước xử phạt không đáng có.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Dịch vụ rà soát hồ sơ quyết toán thuế nhằm kiểm tra và soát xét kế toán do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận