messenger whatsapp viber zalo phone mail

Dịch vụ mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài

Để quản lý hiệu quả về ngoại hối cũng như hoạt động của nhà đầu tư trực tiếp đầu tư vào Việt Nam, nhà nước đặt ra các quy định về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài mang tính bắt buộc và nhà đầu tư phải tuân thủ. Bài viết sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm Dịch vụ mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài nhé!

Nguoi Nuoc Ngoai Muon Mo Tai Khoan Ngan Hang Tai Viet Nam Co Duoc Khong 473381

Dịch vụ mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ là gì?

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Các khoản tiền vào/ra qua tài khoản này được thực hiện bằng ngoại tệ.

2. Những đối tượng nào bắt buộc phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp  bằng ngoại tệ

Theo thông tư 19/2014/NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì  Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Người không cư trú là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới các hình thức đầu tư trực tiếp theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư bắt buộc phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký tài khoản ngoại tệ hoặc Việt Nam đồng.

3. Các giao dịch trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Theo điều 6 Thông tư 06/2019/TT-NHNN thì các giao dịch sau đây bắt buộc phải thực hiện trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ:

 • Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thu chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư.
 • Thu chuyển khoản ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép để chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.
 • Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP, để chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thu chuyển đổi ngoại tệ để thực hiện góp vốn đầu tư trong trường hợp đồng tiền góp vốn khác với đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở.
 • Thu chuyển khoản tiền thặng dư vốn cổ phần từ việc phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Thu chuyển khoản ngoại tệ thu được từ doanh thu bán sản phẩm dầu khí trong nước theo quy định của pháp luật về dầu khí và thỏa thuận bảo lãnh cũng như cam kết của chính phủ nếu có.
 • Các khoản thu chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp.
 • Các khoản thu hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

4. Các khoản chi từ tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép

 • Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP, người điều hành dự án dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí, để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và Việt Nam.
 • Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng để chuyển vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư.
 • Chi chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng ở nước ngoài.
 • Chi bán ngoại tệ để thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng tại Việt Nam.
 • Chi chuyển khoản lợi nhuận hoặc các khoản thu hợp pháp bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.
 • Chi chuyển khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài trong trường hợp giảm vốn đầu tư, kết thúc thanh lý, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật đầu tư.
 • Chi chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong trường hợp đồng tiền chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài khác với đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở.
 • Chi các khoản chi liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ.
 • Chi các khoản chi hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

5. Các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam

 • Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ngày trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án PPP.
 • Thu chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư hoặc dự án đầu tư, để thực hiện tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 • Thu chuyển khoản lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài để chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thu chuyển khoản tiền thặng dư vốn cổ phần từ việc phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Các khoản thu chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
 • Các khoản thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

6. Các giao dịch chi trên tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng đồng Việt Nam

 • Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
 • Chi chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng tại Việt Nam hoặc chi mua ngoại tệ để thanh toán cho bên chuyển nhượng ở nước ngoài.
 • Chi mua ngoại tệ chuyển khoản để chuyển lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.
 • Chi chuyển khoản trả lại vốn đầu tư trực tiếp hoặc mua ngoại tệ để chuyển vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài trong trường hợp giảm vốn đầu tư, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động dự án.
 • Chi chuyển khoản để trả các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
 • Chi các khoản hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

7. Dịch vụ mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài tại ACC

Luật ACC hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi hỗ trợ trọn gói Dịch vụ mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài như sau:

 • Xin giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn hợp đồng BCC, đăng ký hc BCC,
 • Tư vấn hợp đồng PPP,
 • Hỗ trợ lập tài khoản vốn đầu tư trực tiếp,
 • Hỗ trợ mở tài khoản để thực hiện các khoản chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tất toán các khoản này cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Luật ACC sẽ tư vấn pháp luật đối với mỗi loại hình công ty nước ngoài tại Việt Nam cho khách hàng như:

– Tư vấn lựa chọn mô hình, cơ cấu quản lí công ty.

– Tư vấn phương thức hoạt động, quản lý điều hành công ty.

– Tư vấn mối quan hệ giữa những người quản lí trong công ty.

– Tư vấn quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các thành viên trong công ty.

– Tư vấn tỷ lệ, phương thức góp vốn của các thành viên/ cổ đông.

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận đồng thời xử lí các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.

– Tư vấn một số vấn đề có liên quan khác.

Hãy liên hệ với Luật ACC chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất, đặc biệt là dịch vụ mở tài khoản ngân hàng cho công ty nước ngoài. Công ty nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam có thể nói thủ tục và cách sử dụng khá rắc rối. Vì thế nếu như cần chúng tôi tư vấn thêm điều gì, hãy liên hệ với ACC nhé.

8. Một số lưu ý khi mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài

Các ngân hàng thông thường yêu cầu bạn cung cấp cho họ bản photo có chứng nhận các giấy tờ sau:

 • Chứng nhận thành lập công ty
 • Biên bản ghi nhớ và điều khoản của Hiệp hội
 • Quyết định của các giám đốc về việc mở tài khoản ngân hàng.
 • Tất cả các ngân hàng cũng yêu cầu bằng chứng của chủ sở hữu hưởng lợi như biểu mẫu bản photo hộ chiếu có chứng nhận và các nghị định liên quan bởi hội đồng.
 • Các ngân hàng phải biết về hoạt động kinh doanh của khách hàng họ và vì thế chúng tôi yêu cầu các khách hàng cung cấp cho chúng tôi bản kế hoạch chi tiết hoạt động của công ty mới.

Như là một điều kiện cho việc mở mới tài khoản, hầu hết các ngân hàng yêu cầu rằng một khoản tiền gửi ban đầu phải được gửi vào, và một vài ngân hàng có thể nhấn mạnh rằng số dư tối thiểu quan trọng phải được duy trì.

Như vậy, trên đây ACC cũng đã cung cấp đến quý bạn đọc chi tiết nhất một số thông tin liên quan về mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó ACC cũng đã cung cấp đến bạn Dịch vụ mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài của ACC. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm giải đáp kịp thời những vướng mắc mà bạn mắc phải. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Hãy cùng theo dõi những bài viết tiếp theo từ ACC nhé! Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 1.695

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 3.204

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ là gì?2. Những đối tượng nào bắt buộc phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp  bằng ngoại tệ3. Các giao dịch trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ4. Các khoản chi từ tài khoản vốn [...]

  Lượt xem: 2.991

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 1.613

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ là gì?2. Những đối tượng nào bắt buộc phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp  bằng ngoại tệ3. Các giao dịch trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ4. Các khoản chi từ tài khoản vốn [...]

  Lượt xem: 2.434

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.297

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *