Dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam (Cập nhật 2022)

Hương Li

Dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam (Cập nhật 2022)

Hương Li

09/01/2022

Quảng Nam tạo quyết tâm sẽ trở thành một tỉnh có nền kinh tế-xã hội phát triển khá của cả nước trong những năm tới. Do đó, tỉnh sẽ tận dụng những nguồn lực sẵn có để tạo động lực phát triển. Dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam của Công ty luật ACC giúp khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký cư trú khi đến Quảng Nam – là một trong những việc cần phải làm khi công dân di chuyển đến một chỗ ở hợp pháp trên địa bàn tỉnh để cư trú lâu dài. Hãy tìm hiểu vấn đề này cụ thể trong bài viết dưới đây cùng Công ty luật ACC.

Dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam
Dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam

1. Dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam của ACC Group

Dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam của Công ty luật ACC được xây dựng với nội dung bao gồm những công việc dựa theo kinh nghiệm hoạt động của mình, bao gồm:

– Tư vấn cho khách hàng những vấn đề có liên quan đến việc cư trú nói chung và làm hộ khẩu đăng ký thường trú nói riêng.

– Hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật để đăng ký hộ khẩu thay khách hàng.

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Theo dõi quá trình giải quyết và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

– Nhận kết quả.

– Hỗ trợ thực hiện thủ tục khiếu nại đến cơ quan nhà nước nếu có văn bản từ chối giải quyết đăng ký hộ khẩu mà không có lý do chính đáng.

2. Phương thức giải quyết thủ tục làm hộ khẩu

Để có thể thực hiện thành công thủ tục đăng ký dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam thì chúng ta cần nắm được quy trình giải quyết tại cơ quan nhà nước như thế nào. Căn cứ Luật cư trú năm 2020, quá trình giải quyết được cơ quan có thẩm quyền thực hiện các hoạt động sau:

Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký

– Thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

– Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. 

– Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thì người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin và đính kèm bản quét hoặc bản chụp các văn bản, giấy tờ cần thiết theo quy định. Công dân có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ, tài liệu đã cung cấp khi có yêu cầu của người làm công tác đăng ký cư trú.

Thứ hai, thông báo về kết quả giải quyết hồ sơ 

– Thực hiện dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

– Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết đăng ký cư trú, xác nhận thông tin về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí (trường hợp đã nộp lệ phí) nếu phát hiện giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.

3. Mẫu tờ khai Đăng ký cư trú tại Hà Giang

Mẫu tờ khai được sử dụng trong thành phần hồ sơ đăng ký thường trú dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam phải theo mẫu do Bộ Công an ban hành tại Thông tư 56/2021/TT-BCA.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1):……………………………………..………………………………………

  1. Họ, chữ đệm và tên:…………………………………………………………………………
  2. Ngày, tháng, năm sinh:…………..…/…………..…./ …………….……..…..       3. Giới tính:…………………….

4. Số định danh cá nhân/CMND:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Số điện thoại liên hệ:……………………………………… ………….6. Email:…………………………………….
  2. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………
  3. Nơi tạm trú:…………………………………………………………………………………………………………………
  4. Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………………..
  5. Nghề nghiệp,  nơi làm việc:…………………………………………………………………
  6. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:…………………………………………. 12. Quan hệ với chủ hộ:…………….

13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nội dung đề nghị(2):……………………………………………………………………………….
  1. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:

TT

Họ, chữ đệm

và tên

Ngày, tháng, năm   sinh

Giới tính

Số định danh cá nhân/CMND

Nghề nghiệp, nơi làm việc

Quan hệ với  người có thay đổi

Quan hệ với

chủ hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..,ngày…….tháng….năm…….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

 

…..,ngày…..tháng….năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

…..,ngày……tháng…năm…

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ

HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những thông tin về dịch vụ làm hộ khẩu tại Quảng Nam của Công ty luật ACC. Nếu Qúy khách hàng đang có những băn khoăn liên quan đến thủ tục này, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ. 

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận