Dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình (Cập nhật 2022)

Hương Li

Dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình (Cập nhật 2022)

Hương Li

08/01/2022

Ninh Bình được mệnh danh là vùng đất cố đô đang trên đà phát triển. Ngày càng có nhiều ngành, nghề kinh tế phát triển đồng bộ tại đây, đã thu hút nhiều lao động từ thành thị đến nông thôn tham gia sản xuất, đặc biệt là trong các khu công nghiệp. Dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình cho phép công dân khi thường trú tại đây được pháp luật công nhận hợp pháp. Do đó, đây là thủ tục bắt buộc để công dân có thể đăng ký thường trú và sinh sống lâu dài tại địa phương này.

Dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình
Dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình

1. Dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình của Công ty luật ACC

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình của Công ty luật ACC sẽ được cung cấp những nội dung công việc thực hiện như sau:

– Tư vấn trước khi thực hiện đăng ký hộ khẩu theo quy định của pháp luật: Địa điểm đăng ký thường trú, điều kiện thường trú, giấy tờ tài liệu đang có.

– Tiến hành thu thập hồ sơ, soạn thảo tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký thường trú.

– Thay khách hàng nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

– Thực hiện giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Nhận kết quả và thông báo cho khách hàng.

2. Các đối tượng đặc biệt khi đăng ký thường trú

Theo quy định tại Điều 21, Luật cư trú năm 2020, có những đối tượng thuộc trường hợp đặc biệt khi thực hiện đăng ký dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình sẽ cần bổ sung thêm những giấy tờ, tài liệu khác so với những đối tượng còn lại. Cụ thể như sau:

Đối tượng

Thành phần hồ sơ bổ sung

– Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo

– Người đại diện cơ sở tín ngưỡng

– Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh là nhà tu hành, chức sắc, chức việc hoặc người khác hoạt động tôn giáo và được hoạt động tại cơ sở tôn giáo đó theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh là người đại diện cơ sở tín ngưỡng.

– Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở.

Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

– Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc người đăng ký thường trú thuộc đối tượng quy định và việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở.

Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

– Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đối với người được cơ sở trợ giúp xã hội nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

– Giấy tờ, tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó

– Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hoặc văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở đối với phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm.

– Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa điểm phương tiện đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ.

3. Trình tự đăng ký thường trú tại Ninh Bình 

Tuy thuộc những đối tượng đặc biệt nhưng về nguyên tắc, trình tự tiến hành đăng ký dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình của những đối tượng này sẽ tương tự như những trường hợp khác. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

– Tài liệu chứng minh đối tượng đặc biệt (mục 2)

Bước 2: 

Nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký cư trú nơi người đăng ký cư trú.

Bước 3: 

Nhận phiếu tiếp nhận do cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp làm căn cứ tính thời gian nhận kết quả.

Bước 4:

Cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trên đây là những hướng dẫn của Công ty luật ACC về dịch vụ làm hộ khẩu tại Ninh Bình đối với những đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật. Việc bổ sung những giấy tờ, tài liệu liên quan đến chứng minh đối tượng này có thể sẽ gây khó khăn và phức tạp cho những ai chưa có kinh nghiệm thực hiện. Do đó, hãy liên hệ với chúng tôi nếu Qúy khách hàng cần sự hỗ trợ.

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận