Dịch Vụ Làm Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Tại Hà Nội

Hà Nội được mệnh danh là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước. Bởi vậy, nơi đây luôn là địa điểm được đa số nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài quan tâm, chú ý. Tuy nhiên, cũng vì lẽ đó mà các thủ tục, quy trình làm việc rất chặt chẽ, nghiêm ngặt. Nhận thấy điều này, ACC một phần giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội trở nên nhanh chóng và gọn lẹ hơn. Các bạn cùng tham khảo nhé!

1. Thế nào là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Một nhà đầu tư với mong muốn đầu tư tại Hà Nội cũng như các đơn vị hành chính khác điều quan trọng nhất là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Có nhiều nhà đầu tư không am hiểu về lĩnh lực này nên gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.
Bởi vậy, trước hết phải hiểu thế nào là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Theo khoản 11 điều 3 Luật đầu tư 2020 thì: “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.”

2. Tại sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội lại quan trọng?

Như đã nêu, Hà Nội là một thành phố lớn, thủ đô của Việt Nam, nên để quản lý được sát sao, chặt chẽ hơn trong việc đầu tư của các nhà đầu tư một yêu cầu bắt buộc đặt ra là phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội là điều kiện tiên quyết để dự án đầu tư được đi vào hoạt động. Đồng thời qua giấy chứng nhận này nhà đầu tư cũng có thể an tâm hơn đối với hoạt động đầu tư của mình.
Như vậy, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội vô cùng quan trọng. Để công việc được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi chỉ cần sử dụng dịch vụ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Hà Nội, quý doanh nghiệp sẽ giảm bớt được thời gian cũng như các quy trình rườm rà.

3. Thời gian nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Hà Nội thường mất bao lâu?

Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ một cách nhanh nhất để nộp đến cơ quan có thẩm quyền xin cấp giấy. Về thời gian gồm có hai trường hợp:

  • Thứ nhất, thời gian đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định trong Luật đầu tư 2020: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Thứ hai, thời gian đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong Luật đầu tư 2020: 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Luật đầu tư 2020.

Bên cạnh đó, đối với các dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương của quy định trong Luật đầu tư 2020 cần đáp ứng các điều kiện:

a) Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

b) Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

c) Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật này;

d) Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

đ) Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

4. Nội dung dịch vụ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Hà Nội

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và ngành nghề, cấm đầu tư kinh doanh để bạn có một cái nhìn tổng quát nhất.

Về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Điều 7 Luật đầu tư 2020 có quy định:

“1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật này.

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

5. Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

b) Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

c) Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;

d) Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);

đ) Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;

e) Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

6. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây:

a) Giấy phép;

b) Giấy chứng nhận;

c) Chứng chỉ;

d) Văn bản xác nhận, chấp thuận;

đ) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

8. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.”

Về các ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh: theo quy định tại Điều 6 Luật đầu tư 2020:

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các nội dung cần có trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội và chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của Luật đầu tư 2020, gồm có:

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Cuối cùng, ACC sẽ tiếp nhận toàn bộ thông tin của bạn, hoàn tất hồ sơ cũng như thủ tục giúp bạn nộp lên cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Tại sao nên lựa chọn ACC khi sử dụng dịch vụ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội?

Các nhà đầu tư sẽ được tiếp cận thông tin nhanh trọng, kịp thời, đúng theo các quy định của pháp luật.

ACC luôn làm việc tận tâm, trách nhiệm và hết lòng vì công việc đồng thời cùng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Bởi vậy, các thủ tục, hồ sơ, trình tự nhanh gọn giúp nhà đầu tư sớm được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội, các dự án có thể sớm đi vào hoạt động và đảm bảo các lợi ích của doanh nghiệp.

Trong quá trình quý khách sử dụng dịch vụ, chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình các vấn đề liên quan giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Hà Nội.

Ngoài ra, đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam nói chung hay Hà Nội nói riêng gặp rào cản về ngôn ngữ cũng như sự khác biệt về pháp luật ACC có thể đáp ứng được các nhu cầu của Quý khách hàng!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận