Dịch Vụ Làm Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Đặt Cọc (Thủ Tục 2024)

Sau khi thống nhất về việc chấm dứt thực hiện nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đặt cọc, bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc cần tiến hành ký kết biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc. ACC hiện đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nhanh chóng nhất.

Dịch Vụ Làm Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Đặt Cọc
Dịch Vụ Làm Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Đặt Cọc

1. Thế nào là thanh lý hợp đồng đặt cọc?

         Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng, trong đó thể hiện tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành hoặc không hoàn thành nhưng các bên thống nhất chấm dứt việc thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận đã ký trước đó.

         Như vậy, thanh lý hợp đồng đặt cọc là sự thỏa thuận của bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc về việc xác nhận các bên đã hoàn thành nghĩa vụ hoặc lý do khác dẫn đến phải chấm dứt thực hiện hợp đồng, chấm dứt nghĩa vụ trong hợp đồng đặt cọc.

         Bộ luật dân sự năm 2015 không còn quy định cụ thể về thuật ngữ thanh lý hợp đồng, tuy nhiên trên thực tế, thuật ngữ này vẫn thường xuyên được sử dụng. Sau khi thanh lý hợp đồng đặt cọc, bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc không còn ràng buộc về mặt pháp lý cũng như cam kết không thắc mắc, tranh chấp sau này.

2. Các trường hợp thanh lý hợp đồng đặt cọc bao gồm:

 1. Hợp đồng đặt cọc đã được hoàn thành;
 2. Theo thỏa thuận của các bên;
 3. Cá nhân giao kết hợp đồng đặt cọc chết, pháp nhân giao kết hợp đồng đặt cọc chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 4. Hợp đồng đặt cọc bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
 5. Hợp đồng đặt cọc không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
 6. Hợp đồng đặt cọc chấm dứt vì hoàn cảnh thay đổi cơ bản dẫn đến các bên hoặc Tòa án có thẩm quyền quyết định chấm dứt hợp đồng:

            Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;
 • Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;
 • Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;
 • Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;
 • Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.
 1. Trường hợp khác do luật quy định

3. Dịch vụ soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc

         Biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp luật, nhằm thỏa thuận về việc chấm dứt việc thực hiện các nghĩa vụ của các bên, sau khi ký kết biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc, bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc sẽ không còn bị ràng buộc nhau về mặt pháp lý nữa, khi có tranh chấp xảy ra, biên bản thanh lý cũng trở thành một chứng cứ để xác định lỗi của mỗi bên. Nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc tuy tương đối đơn giản, song không phải ai cũng có thể soạn thảo được một biên bản thanh lý hoàn chỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật cũng như quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên. Khi đó, sử dụng dịch vụ soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc giúp các bên có được một bản thanh lý hợp đồng đặt cọc về mặt pháp lý và giảm thiểu tối đa rủi ro, tranh chấp phát sinh không đáng có.

         ACC cung cấp dịch vụ soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung, hình thức, thẩm quyền, chủ thể, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên,...

         Ưu điểm dịch vụ soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc của ACC

 • Đảm nội dung đúng quy định, đầy đủ tính pháp lý;
 • Cung cấp dịch vụ trọn gói, hỗ trợ tận nơi đối với yêu cầu của khách hàng;
 • Chi phí dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;
 • Cam kết thời gian hoàn thành công việc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác cao trong soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc;
 • Luôn sẵn sàng tư vấn với đội ngũ chuyên viên nhiệt tình, trung thực, chuyên nghiệp, đảm bảo tính pháp lý trước và sau khi ký kết biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc;
 • Các ưu đãi đối với khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều lần, khách hàng thân thiết,…

4. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

 
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Số: ……/..……/BBTL

-         Căn cứ Hợp đồng đặt cọc số …… ký ngày …..  tháng….. năm……. giữa ông/bà ………………….. và ông/bà;

-         Căn cứ Biên bản giao nhận tiền đặt cọc/tài sản đặt cọc số …… ký ngày …..  tháng….. năm……. giữa ông/bà ………………….. và ông/bà;

-         Căn cứ nhu cầu và thỏa thuận giữa các bên;

Hôm nay, ngày ….. tháng ….  năm …. ..., tại địa chỉ ……………………. chúng tôi gồm:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Họ và tên: …………………..                                                              

Ngày sinh: ....../..../.....          Dân tộc: .......                   Quốc tịch: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............................. ngày cấp: ..../..../.......

Nơi cấp: ...........................................

HKTT: ............................................

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………….

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Họ và tên: …………………..                                                              

Ngày sinh: ....../..../.....          Dân tộc: .......                   Quốc tịch: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............................. ngày cấp: ..../..../.......

Nơi cấp: ...........................................

HKTT: ............................................

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………….

Bên A và bên B nhất trí ký biên bản thanh lý Hợp đồng đặt cọc theo các nội dung như sau:

1.      Thanh lý Hợp đồng đặt cọc số ………….. đã ký ngày …../…./….. giữa hai bên với nội dung như sau:

Hai bên đã hoàn tất việc thanh toán tiền đặt cọc theo quy định của Hợp đồng đặt cọc

Bên A đã hoàn tất nghĩa vụ cho Bên B phù hợp với quy định của pháp luật

2.      Hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy, không còn vướng mắc trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hợp đồng đặt cọc số …………. ngày …../…../……. nữa.

3.      Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

BÊN A BÊN B

5. Một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ làm biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc

Thanh lý hợp đồng đặt cọc trong mọi trường hợp được không?

Câu trả lời là không, các trường hợp thanh lý hợp đồng đặt cọc theo quy định hiện hành

Tại sao nên sử dụng dịch vụ của ACC

 • Giá trọn gói và không phát sinh.
 • Tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian công sức của khách hàng.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, tư vấn miễn phí
 • Làm đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho khách hàng.
 • Đội ngũ nhân viên có chuyên môn, trình độ

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn dịch vụ làm biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về dịch vụ làm biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm về dịch vụ làm biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

✅ Dịch vụ: ⭕ làm biên bản thanh lý hợp đồng đặt cọc
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (239 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo