CÔNG TY LUẬT ACC

Dịch vụ làm báo cáo tài chính năm

Triêu Miên

Dịch vụ làm báo cáo tài chính năm

Triêu Miên

16/04/2022

Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm cho các công ty, doanh nghiệp lâu năm cũng như doanh nghiệp mới thành lập, vừa và nhỏ. Công ty luật ACC cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tăng chi phí hợp lý và tối ưu thuế theo đúng quy định pháp luật.

Bài viết này sẽ giúp bạn nắm được vài thông tin cơ bản về việc làm báo cáo tài chính cuối năm.

16042022 bai 2 2

1.Chứng từ công ty, doanh nghiệp cần cung cấp cho Công ty luật ACC khi làm báo cáo tại chính cuối năm.

Quý khách hàng cần cung cấp các tài liệu sau đây khi sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính năm:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra trong năm cần báo cáo tài chính.
 • Bảng lương và thông tin CMND/CCCD người lao động.
 • Sao kê tài khoản ngân hàng công ty năm làm báo cáo.
 • Bảng cân đối tài khoản năm trước khi làm báo cáo.

16042022 bai 2

2.Tại sao doanh nghiệp công ty vừa và nhỏ nên thuê dịch vụ báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính cuối năm không những giúp doanh nghiệp có thể tổng kết kết quả kinh doanh một năm mà còn là cơ sở để đóng các khoản thuế vào nhà nước. … Việc lập báo cáo tài chính dựa trên cơ sở là không có sai sót trên các khía cạnh trọng yếu được quy định trong luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

3.Công việc của Công ty luật ACC khi nhận làm báo cáo tài chính cho các công ty doanh nghiệp

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 • Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ;
 • Khảo sát tình hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Rà soát chứng từ, sổ sách kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ;
 • Loại bỏ và điều chỉnh các chứng từ không phù hợp;
 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển;
 • Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…;
 • Tính và lập các bảng khấu hao TSCĐ;
 • Kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;
 • Bàn luận với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan trong quá trình tổng hợp để lập báo cáo tài chính…
 • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

4.Những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính

Thứ nhất: tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp quy mô nhỏ, số lượng nghiệp vụ kinh tế ít, việc thuê dịch vụ báo cáo tài chính sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc doanh nghiệp thuê 1 kế toán cứng về làm báo cáo tài chính cho mình. Cụ thể, bảng giá dịch vụ làm báo cáo tài chính của Công ty luật ACC được đề cập ở phần dưới.

Thứ hai: tăng độ chính xác, tin cậy cho báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Đội ngũ làm dịch vụ kế toán tại Công ty luật ACC là những kế toán trưởng, những chuyên gia tài chính rất giỏi, họ có từ nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán nên khi làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, chắc chắn báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn sẽ có độ chính xác, độ tin cậy cao, phù hợp với pháp luật Việt Nam.

5.Các công việc kế toán phải làm khi làm báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp

Kết thúc năm tài chính, Công ty luật ACC sẽ đến doanh nghiệp bạn để nhận toàn bộ chứng từ kế toán của cả năm tài chính từ 01/01 đến ngày 31/12.

Sau đó, kế toán sắp xếp các chứng từ kế toán theo trình tự và tiến hành xử lý, nhập liệu từng chứng từ và tư vấn cho doanh nghiệp cách hoàn thiện bộ hồ sơ, chứng từ để các chi phí của doanh nghiệp là hợp lý, không bị cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế loại ra.

Sau khi đã nhập liệu xong bộ chứng từ, Kế toán trưởng tại Công ty luật ACC sẽ thực hiện các bút toán cuối kỳ và tiến hành tạo sổ sách, báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Trước ngày 20/3, Công ty luật ACC sẽ trả lại doanh nghiệp bạn toàn bộ bộ báo cáo tài chính đầy đủ (bao gồm cả các sổ tổng hợp và sổ chi tiết) để doanh nghiệp kiểm tra và nộp cho các cơ quan quản lý đúng thời hạn.

6.Các câu hỏi thường gặp khi lập bảng báo cáo tài chính cuối năm

Câu hỏi 1: Báo cáo tài chính cuối năm gồm những gì ?

Trả lời: Theo quy định hiện hành thì quy định bộ báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Báo cáo tính hình tài chính
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối tài khoản

Câu hỏi 2: Thời hạn nộp báo cáo tài chính là bao lâu?

Trả lời: 

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

 • Những công ty/doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 31/01 của năm sau.
 • Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính là ngày 31/03 của năm sau.

Đối với doanh nghiệp khác

 • Thời hạn nộp báo cáo tài chính cho doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp hợp danh là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 31/01/2022.
 • Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính là ngày 31/03/2021.

Như vậy,  Thời gian để đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp doanh phải nộp báo cáo tài chính hàng năm là kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, chậm nhất 30 ngày. Thời hạn nộp kế toán chậm nhất 90 ngày từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm với đơn vị kế toán khác.

Theo đó, phải nộp báo cáo tài chính năm 2022 chậm nhất là ngày 31/03/2022 đối với các doanh nghiệp không phải doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp doanh hoặc doanh nghiệp nhà nước, những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ.

Câu hỏi 3: Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính cuối năm là bao nhiêu?

Trả lời: Thông thường, việc bạn chậm nộp báo cáo tài chính sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong việc nộp trễ, nộp sai báo cáo tài chính như sau:

“Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính 

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
 2. a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định; 

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

 1. c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định; 

 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
 2. a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

…”

Như vậy, pháp luật quy định phạt tiền:

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định nếu chậm nộp dưới 90 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm;
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp trên 90 ngày 
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đ đến 50.000.000 đ nếu không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính.

8. Dịch vụ báo cáo tài chính năm tại Công ty luật ACC

Khi đến với những dịch vụ của Luật ACC, quý khách hàng sẽ được tư vấn nhiệt tình và đúng pháp luật, đầy đủ từ A đến Z với những lợi ích cơ bản như:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí và nhiệt tình, đúng quy định pháp luật do đội ngũ luật sư trình độ cao và nhiều kinh nghiệm đích thân tư vấn

Luôn báo giá trọn gói tất cả các thủ tục 

Cam kết đúng quy định và luôn đảm bảo hỗ trợ tất cả các vấn đề pháp lý liên quan khác nếu khách hàng có nhu cầu

Quý khách hàng có thể liên lạc với Luật ACC để nhận tư vấn tốt nhất qua;

 • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979
 • Mail: info@accgroup.vn

9.Tổng kết

Chúng tôi vừa chia sẻ cho Quý bạn đọc về “Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tphcm để anh chị tham khảo. Để được hỗ trợ giá tốt nhất anh chị vui lòng liên hệ thông tin dưới đây để nhận ưu đãi.

Bên cạnh đó, Công ty luật ACC cũng thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến các vấn đề về thuế khác dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng.

10.Liên hệ

 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, 520 Cách Mạng Tháng 8, P. 11, Q. 3, TP Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1900.3330;
 • Zalo: 0846967979;
 • Gmail: info@accgroup.vn hoặc truy cập qua Website: accgroup.vn để được hỗ trợ tư vấn kịp thời nhé.
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ