Dịch vụ kiểm toán thuế tại Ba Đình – Dịch vụ trọn gói, ưu đãi, chất lượng nhất 2021

Ba Đình là một quận nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, Việt Nam, một trong 4 quận trung tâm của thủ đô. Với số dân đông đúc và tình hình kinh tế phát triển, cũng sẽ có rất nhiều dịch vụ pháp lý đang có nhu cầu sử dụng bởi những doanh nghiệp, hộ gia đình chọn Ba Đình làm điểm dừng chân. Trong đó có thể kể đến Dịch vụ kiểm toán thuế tại Ba Đình. Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ được cung cấp bởi một Công ty dịch vụ kiểm toán đã được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

Kiểm toán thuế là loại hình đặc biệt giúp kiểm tra, đánh giá, xác nhận sự tuân thủ của pháp luật về thuế. Dịch vụ kiểm toán thuế tại Ba Đình là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập. Công ty ACC có kiểm toán viên có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán.

1. Dịch vụ kiểm toán thuế tại Ba Đình dành cho những ai?

Thường đối tượng khách hàng của dịch vụ kiểm toán thuế là những doanh nghiệp có quy mô. Cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng. Bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
  • Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…
  • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
  • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán
  • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.
  • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết
  • Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên

2. Quy trình để thực hiện dịch vụ kiểm toán thuế tại Ba Đình:

Các quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán thuế tại Ba Đình tiến hành như sau:

a. Lập kế hoạch kiểm toán:

– Đánh giá khách hàng và chấp nhận hợp đồng: Bước này giúp Ban giám đốc công ty nắm được sơ bộ những thông tin về khách hàng như: lịch sử hình thành, ngành nghề kinh doanh, doanh thu các năm, kết quả kiểm toán các năm trước,.. qua đó đánh giá khả năng thực hiện hợp đồng kiểm toán và đề nghị mức giá phù hợp.

+ Kế hoạch kiểm toán sơ bộ: Sau khi chấp nhận hợp đồng, Ban giám đốc sẽ thỏa thuận với khách hàng về phạm vi, các điều khoản của cuộc kiểm toán, lịch trình công việc, các nguồn lực cần thiết ( đặc biệt là nhân lực thực hiện ) cho cuộc kiểm toán dựa trên quy mô, bản chất hoạt động kinh doanh và mức độ phức tạp của cuộc kiểm toán.

– Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng: thông qua bảng câu hỏi kết hợp phỏng vấn và quan sát hoạt động tại đơn vị. Nội dung đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ gồm: thiết kế quy chế kiểm soát và thiết kế bộ máy kiểm soát nội bộ; đánh giá hiệu quả và tính liên tục của các quy chế kiểm soát.

+Thủ tục phân tích soát xét sơ bộ: nhằm thu thập hiểu biết về thuế, những biến động lớn về kế toán thuế. Căn cứ vào đó để xác định rủi ro tiềm tàng với thuế và có định hướng cho viện thực hiện kiểm toán thuế các công việc tiếp theo.

– Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro: nhằm xác định mức rủi ro làm cơ sở cho lập kế hoạch các thử nghiệm kiểm toán sẽ áp dụng. Từ đó kiểm toán sẽ thiết kế chương trình kiểm toán phù hợp với yếu kém đã phát hiện.

b. Thiết kế chương trình:

– Thiết kế thử nghiệm kiểm soát: dựa vào hệ thống kiểm soát của khách hàng, kiểm toán viên phỏng vấn về quy trình thực hiện thuế, quan sát trình tự thực hiện.

– Thiết kế thử nghiệm cơ bản

c. Thực hiện kiểm toán:

– Thực hiện thử nghiệm kiểm soát.

– Thực hiện thủ tục phân tích.

– Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết.

Kết thúc kiểm toán thuế: hoàn thiện, soát xét hồ sơ. Qua bước này có thể đưa ra những nhận xét chung về ưu điểm, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế này. Sau đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế tại đơn vị doanh nghiệp.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán thuế tại Ba Đình, vui lòng liên hệ công ty ACC chúng tôi.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận