Dịch vụ kiểm toán Lào Cai [Uy tín, Chuyên nghiệp, Chất lượng]

 

Dịch vụ kiểm toán Lào Cai cung cấp dịch vụ tại: TP.Lào Cai, TX. Sa Pa, H.Bàu Xát. Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam. Trung tâm hành chính của tỉnh là Thành phố Lào Cai, cách Thủ đô Hà Nội 290 km.

Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán kiểm tra, đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.

Kiểm toán tuân thủ là loại Kiểm toán nhằm để xem xét đơn vị được Kiểm toán có tuân thủ các quy định mà các cơ quan có thẩm quyền cấp trên hoặc cơ quan chức năng của Nhà nước hoặc cơ quan chuyên môn đề ra hay không.

Dịch vụ kiểm toán Lào Cai cung cấp dịch vụ soát xét tuân thủ, thực hiện toàn bộ công việc Kế toán – Thuế – Tiền lương – BHXH dựa trên mức độ tuân thủ mong muốn của doanh nghiệp. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể yên tâm về mức độ tuân thủ đúng với luật hiện hành.

1. Đối tượng thục hiện dịch vụ kiểm toán tuân thủ:

Đối tượng của Kiểm toán tuân thủ cũng khá linh hoạt. Nó có thể là việc tuân thủ các quy tắc do cơ quan nhà nước cấp trên đề ra như kiểm tra đánh giá về việc tuân thủ các quy định về thuế GTGT, các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động. … hoặc việc tuân thủ những quy định do người quản lý cấp trên trong đơn vị đề ra hoặc nó còn là việc tuân thủ những quy định của cơ quan chuyên môn đề ra như việc tuân thủ các quy trình và thủ tục giải ngân của kho bạc nhà nước, việc tuân thủ các điều kiện và thủ tục vay vốn của ngân hàng….

2. Mục đích của kiểm toán tuân thủ:

Mục đích của kiểm toán tuân thủ là đánh giá xem doanh nghiệp được kiểm toán có tuân thủ các qui trình, luật lệ hay qui định mà doanh nghiệp phải chấp hành hay không. Kiểm toán tuân thủ có thể bao gồm việc đánh giá việc tuân thủ các qui trình kế toán được qui định của nhân viên kế toán, kiểm tra mức lương của doanh nghiệp có phù hợp với qui định về mức lương tối thiểu hay không và kiểm tra các điều khoản hợp đồng với các ngân hàng và các nhà lãnh đạo khác để khẳng định sự tuân thủ qui định của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá xem yêu cầu của ngân hàng về vay nợ có được đáp ứng hay không.

3. Nội dung của dịch vụ kiểm toán Lào Cai:

  • Tư vấn và hướng dẫn tuân thủ về thuế: tư vấn xác định các nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp phải tuân thủ. Soát xét việc thực hiện các báo cáo và mức độ tuân thủ của các nội dung sau: Báo cáo thuế Môn bài, Báo cáo thuế GTGT, Báo cáo thuế TNDN và Quyết toán thuế TNDN, Báo cáo về thuế TNCN và Quyết toán thuế TNCN.
  • Tư vấn và hương dẫn tuân thủ về kế toán: tư vấn và soát xét sự phù hợp của hệ thống kế toán hiện hành so với các yêu cầu kê khai và báo cáo.
  • Tư vấn và hương dẫn kiểm tra tuân thủ các vấn đề về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Với năng lực chuyên môn sẵn có, kinh nghiệm dày dạn trong nghề và sự nỗ lực hoạt động không mệt mỏi, Dịch vụ kiểm toán Lào Cai của công ty ACC luôn trở thành một trong những lựa chọn tin cậy nhất cho khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng Dịch vụ kiểm toán Lào Cai, vui lòng liên hệ công ty ACC chúng tôi.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận