Dịch vụ kiểm toán Hưng Yên [Chuyên nghiệp, Chất lượng nhất]

Dịch vụ kiểm toán Hưng Yên cung cấp dịch vụ tại: TP.Hưng Yên, TX.Mỹ Hào, H.Ân Thi, H.Khoái Châu. Hưng Yên là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Trong quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Việt Nam, tỉnh Hưng Yên thuộc vùng thủ đô Hà Nội.

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực về kế toán và kiểm toán của Việt Nam cũng như quy định khác của pháp luật.

1.Những đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên.
  • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
  • Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…
  • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
  • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết
  • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
  • Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.
  • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

2.Nội dung dịch vụ kiểm toán Hưng Yên :

Bước 1: Khảo sát, báo giá, thống nhất điều khoản cũng như nội dung hợp đồng

Bước 2: Lập kế hoạch Kiểm toán và danh mục hồ sơ khách hàng cần cung cấp

Bước 3: Cử nhân sự kiểm toán xuống trực tiếp làm việc tại đơn vị

Bước 4: Tìm hiểu, phân tích về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, đánh giá lại hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp

Bước 5: Tìm hiểu hệ thống tài chính, kế toán, thuế ……của doanh nghiệp

Bước 6: Cử nhân sự cùng tham gia kiểm kê tài sản của đơn vị như (Tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định,……)

Bước 7: Kiểm tra, rà soát các nghiệp vụ kế toán, cũng như thuế

Bước 8: Trao đổi, cũng như đưa ra các bút toán điều chỉnh trong quá trình kiểm toán phát hiện ra các vấn đề sai sót cũng như gian lận 

Bước 9: Sau khi kết thúc kiểm toán Công ty sẽ gởi Quý khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán phát hiện  ra gởi để gởi Qúy doanh nghiệp.

Bước 10: Phát hành dự thảo Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Bước 11: Sau đó sẽ thống nhất với Quý doanh nghiệp về dự thảo, số liệu trong báo cáo tài chính sau kiểm toán.

Bước 12: Phát hành báo cáo Kiểm toán chính thức.

Với năng lực chuyên môn sẵn có, kinh nghiệm dày dạn trong nghề và sự nỗ lực hoạt động không mệt mỏi, dịch vụ kiểm toán Hưng Yên  của công ty ACC luôn trở thành một trong những lựa chọn tin cậy nhất cho khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán Hưng Yên , vui lòng liên hệ công ty ACC chúng tôi.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận