Dịch vụ kiểm toán Bắc Kạn [Dịch vụ Uy tín, Chuyên nghiệp]

logo accACC
adminaccgroup

 

Dịch vụ kiểm toán Bắc Kạn với nhiều năm hoạt động cung cấp dịch vụ thuế, kế toán và kiểm toán,dịch vụ kiểm toán của công ty ACC đã hoàn tất dịch vụ cho rất nhiều các khách hàng là các đơn vị kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ quy mô lớn đến vừa và nhỏ.

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 162 km. Bắc Kạn là một tỉnh miền núi cao, địa hình bị chi phối bởi những dãy núi vòng cung quay l­ưng về phía đông xen lẫn với những thung lũng.

Dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp là quá trình kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm tra và xác nhận độc lập về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính dựa trên các Chuẩn mực kiểm toán và Luật Kiểm toán độc lập.

Người sử dụng kết quả dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp được đảm bảo rằng. những thông tin trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán là trung thực, hợp lý. Từ đó có cơ sở ra quyết định kinh tế, thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

1. Nên chọn dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp bởi vì :

 • Nộp báo cáo kiểm toán cho Cơ quan Nhà nước.
 • Công khai Báo cáo tài chính.
 • Công khai, minh bạch tài chính giữa các Nhà đầu tư.
 • Báo cáo ngân hàng.
 • Báo cáo đấu thầu.
 • Quyết toán thuế.
 • Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư; Đầu tư ra nước ngoài hoặc đi du học.

2. Các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng dịch vụ kiểm toán:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có vốn nhà nước;
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
 • Doanh nghiệp kiểm toán để vay ngân hàng hoặc đi đấu thầu;
 • Kiểm toán cho mục đích kêu gọi đầu tư.

3. Nội dung dịch vụ kiểm toán tại Bắc Kạn:

 • Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của Công ty.
 • Kiểm tra, soát xét Báo cáo tài chính.
 • Phân tích tình hình biến động về vốn của Công ty trong kỳ.
 • Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả.
 • Quan sát thực hiện đối với các tài sản cố định chủ yếu của Công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán.
 • Đánh giá tính đúng đắn của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị của tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc năm tài chính.
 • Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đối với các Hợp đồng cho thuê tài chính;
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc các thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể;
 • Phát hành Báo cáo Kiểm toán;
 • Phát hành Thư quản lý (nếu cần thiết) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong Hệ thống kế toán và Hệ thống kiếm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của Kiếm toán viên nhằm hoàn thiện các hệ thống này.

Với năng lực chuyên môn sẵn có, kinh nghiệm dày dạn trong nghề và sự nỗ lực hoạt động không mệt mỏi, dịch vụ kiểm toán tại Bắc Kạn của công ty ACC luôn trở thành một trong những lựa chọn tin cậy nhất cho khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán tại Bắc Kạn, vui lòng liên hệ công ty ACC chúng tôi.

 

Viết một bình luận