Dịch vụ kế toán Thanh Oai.

Huyện Thanh Oai nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố 15 km.

Báo cáo tài chính là một cụm từ không còn xa lạ với tất cả những ai là chủ doanh nghiệp mà đây là vấn đề rất quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào, báo cáo tài chính thể hiện doanh thu chi phí lãi lỗ của doanh nghiệp và quan trọng là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm.

Dịch vụ làm báo cáo tài chính của Dịch vụ kế toán Thanh Oai Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, chúng tôi khẳng định đáp ứng được tất cả các loại hình doanh nghiệp từ thương mại dịch vụ , sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, xây dựng, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện tư nhân, vận tải, du lịch, đại lý vé máy bay,phòng khám, trường học,…kể cả công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Về nơi nhận báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cùng cấp và cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan tài chính cùng cấp. Đơn vị kế toán trực thuộc còn phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên.

Về thời hạn nộp báo cáo tài chính:

Đối với doanh nghiệp nhà nước – Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày. Đối với đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định. – Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày. Đối với đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định. Đối với các doanh nghiệp khác. – Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày. – Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Nội dung thục hiện dịch vụ báo cáo tài chính của Dịch vụ kế toán Thanh Oai:

 • Tiếp quản hóa đơn, chứng từ, sổ sách của khách hàng cung cấp
 • Khảo sát tình hình thực tế và quy trình hoạt động của doanh nghiệp
 • Thu thập thông báo về chế độ kế toán, hình thức kế toán áp dunjhg và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
 • Rà soát lại toàn bộ hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán, sắp xếp khoa học
 • Loại bỏ điều chỉnh và chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp
 • Lập và phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, trích khấu hao TSCĐ
 • Hạch toán đúng trên chứng từ gốc của khách hàng cung cấp trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về hóa đơn hợp lệ, chi phí trong doanh nghiệp, cách tối ưu chi phí để giảm thiểu thuế TNDN
 • Kết chuyển và tổng hợp thông tin để lập sổ sách báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh BCTC cho doanh nghiệp
 • Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Lập và nộp BCTC, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
 • Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

+ Phiếu thu, chi, nhập, xuất

+ Sổ quỹ tiền mặt

+ Sổ tiền gửi ngân hàng ( Chi tiết từng ngân hàng)

+ Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả

+ Sổ tổng hợp và chi tiết hàng hóa, Nguyên vật liệu, thành phẩm

+ Sổ chi phí 154, 632, 642

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ cái các tài khoản

+ Sổ trích khấu hao TSCĐ

+ Sổ phân bổ 142, 242

+ Sổ chi tiết một số tài khoản khác

+ Bảng thanh toán lương , bảng chấm công, hợp đồng lao động….

+ Rà soát tất cả hợp đồng mua bán…..

 • Có trách nhiệm giải trình báo cáo tài chính đã hoàn thiện cho doanh nghiệp khi có lịch thông báo quyết toán của cơ quan thuế.

Trên đây là một số nội dung công ty ACC cung cấp về dịch kế toán Thanh Oai. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận