Dịch vụ kế toán Thạch Thất, Hà Nội.

Huyện Thạch Thất nằm phía Tây Bắc thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 30km.

BCTC năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán theo quy định ( từ ngày 01/01 đến ngày 30 hoặc 31/03 năm tài chính tiếp theo).

Mức xử phạt hành chính về lập, trình bày và nộp báo cáo tài chính:

Theo Điều 11 và 12 nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 có hiệu lực thi hành từ 01/05/2018 quy định như sau:

1. Xử phạt vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chính:

Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng

 1. Lập BCTC không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định.
 2. BCTC không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng

 1. Lập không đầy đủ các BCTC theo quy định.
 2. Áp dụng mẫu BCTC khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

Xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng

 1. Không lập BCTC theo quy định.
 2. Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.
 3. Lập và trình bày BCTC không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng

 1. Giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 2. Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo BCTC, khai man số liệu trên báo cáo nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 3. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc lập và trình bày BCTC theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
 • Buộc tiêu hủy BCTC bị giả mạo, khai.

3. Xử phạt vi phạm về nộp và công khai báo cáo tài chính:

Phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng:

 1. Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;
 2. Công khai BCTC chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng:

 1. Công khai BCTC không đầy đủ nội dung theo quy định.
 2. Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán BCTC.
 3. Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.
 4. Công khai BCTC không kèm theo báo cáo kiểm toánđối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán BCTC.
 5. Công khai BCTC chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

Mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng:

 1. Thông tin, số liệu công khai BCTC sai sự thật.
 2. Cung cấp, công bố các BCTC để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

Phạt từ 40 triệu đến 50 triệu đồng:

 1. Không nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Không công khai BCTC theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm BCTC đối với các trường hợp thiếu báo cáo kiểm toán theo quy định.

Trên đây là chia sẻ của Dịch vụ kế toán Thạch Thất về các mức xử phạt vi phạm liên quan đến BCTC. Khách hàng có nhu cầu lập BCTC hãy liên hệ tới ACC chúng tôi để tránh được những vi phạm trong quá trình lập và nộp báo cáo tài chính. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận