Dịch vụ kế toán tại Sơn La.

Sơn La là tỉnh miền núi nằm ở vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam.

Căn cứ tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động được hướng dẫn chi tiết tại Điều 55, Điều 56 và Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Đối với trường hợp người lao động làm thêm giờ:

Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động 2019 được quy định như sau:

 • Người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường (không quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần) được tính theo công thức sau:

Trong đó:

 • Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm: tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương; tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; …) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ;
 • Mức ít nhất bằng 150% được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;
 • Mức ít nhất bằng 200% được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;
 • Mức ít nhất bằng 300% được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ cố hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
 • Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thêm giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận được tính theo công thức sau:

Trong đó:

 • Mức ít nhất bằng 150% được áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;
 • Mức ít nhất bằng 200% được áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;
 • Mức ít nhất bằng 300% được áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Lưu ý: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, được tính theo công thức sau:

 • Người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:
 • Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Đối với trường hợp người lao động tăng ca vào ban đêm:

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động 2019, được hưởng tiền lương tính theo công thức sau:

 • Người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Trong đó, tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% tiền lương giờ thực trả đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% tiền lương giờ thực trả đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Dịch vụ kế toán tại Sơn La cung cấp dịch vụ làm sổ sách kế toán, lương thưởng cho nhân viên theo đúng quy định pháp luật, cam kết mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất. Chịu hoàn toàn trước pháp luật nếu chúng tôi làm sai. Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ tới công ty ACC chúng tôi.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận