Dịch vụ kế toán tại Ninh Bình.

logo accACC
adminaccgroup

NINH BÌNH

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cửa ngõ cực nam miền Bắc, Việt Nam. Ninh Bình nằm ở vị trí ranh giới 3 khu vực địa lý: Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Tỉnh này cũng nằm giữa 3 vùng kinh tế: vùng Hà Nội, vùng duyên hải Bắc Bộ và vùng duyên hải miền Trung. 

Lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ có những thay đổi theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ

Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định cụ thể mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Trong khi đó, tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2012 quy định mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.

Như vậy, ngày 1/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì lương tối thiểu vùng 2021 sẽ được xác lập theo vùng và ấn định theo tháng, giờ mà không còn xác định theo tháng, ngày, giờ và xác lập theo vùng, ngành như hiện nay nữa.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định rõ Chính phủ sẽ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, bãi bỏ quy định về việc mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại Bộ luật Lao động 2012 trước đây.

Đồng thời, tại Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định chi tiết các căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng sẽ dựa trên:

  • Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.
  • Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường.
  • Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế.
  • Quan hệ cung, cầu lao động.
  • Việc làm và thất nghiệp.
  • Năng suất lao động.
  • Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu vùng 2021 dự kiến sẽ giữ nguyên mức:

Tại phiên họp ngày 5/8/2020, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu với phương án: “Tiếp tục thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo tháng đến hết năm 2021 (không điều chỉnh trong năm 2021). Đồng thời, chưa ban hành tiền lương tối thiểu theo giờ năm 2021 để đồng bộ với tiền lương tối thiểu theo tháng”. Phương án này đã được trình lên Chính phủ để xem xét, quyết định. Theo đó, dự kiến mức lương tối thiểu vùng 2021 sẽ không có gì thay đổi so với năm 2020.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng 2021 dự kiến sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc. Cụ thể, tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Dịch vụ kế toán tại Ninh Bình cung cấp dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán, lương thưởng nhân viên theo đúng quy định pháp luật. Cam kết mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất. Chịu hoàn toàn trước pháp luật nếu chúng tôi làm sai. Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ tới công ty ACC chúng tôi.

Viết một bình luận