Dịch vụ kế toán tại Lạng Sơn.

Lạng Sơn còn gọi là xứ Lạng, là một tỉnh miền núi ở vùng Đông Bắc Việt Nam.

Những quy định về tiền lương đối với người lao động năm 2021 sẽ chịu sự chi phối của Bộ luật Lao động năm 2019 khi bộ luật này chính thức có hiệu lực.

Từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động chính thức có hiệu lực.

Theo đó, sẽ có 5 quy định mới về tiền lương của người lao động khi Bộ luật này chính thức có hiệu lực.

Cụ thể 5 quy định mới về tiền lương của người lao động như sau:

Được ủy quyền cho người khác nhận tiền lương:

Tiền lương có thể ủy quyền cho người khác nhận là quy định mới được bổ sung tại Điều 94 về nguyên tắc trả lương. 

“Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp”.

Nội dung này không được quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Việc cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương được cho là hợp lý, nhất là trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương…

Cấm ép người lao động dùng tiền lương để mua hàng hóa, dịch vụ của công ty:

Quy định mới này được nêu tại Điều 94 của Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động.

Không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Khi trả tiền lương phải gửi bảng kê:

Bộ luật Lao động mới yêu cầu mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương người lao động, trong đó ghi rõ:

  • Tiền lương.
  • Tiền lương làm thêm giờ.
  • Tiền lương làm việc vào ban đêm.
  • Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)…

Quy định mới này nhằm đảm bảo tính minh bạch khi trả lương cho người lao động, nhưng đồng thời thêm một phần việc cho bộ phận Nhân sự – Kế toán của doanh nghiệp khi đến mỗi kỳ trả lương.

Cũng liên quan đến vấn đề trả lương, Bộ luật này cũng bổ sung quy định trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể trả lương bằng ngoại tệ.

Trả lương qua ngân hàng, công ty phải trả phí mở tài khoản:

Tại khoản 2 Điều 94 Bộ luật Lao động 2012 quy định khi trả lương qua tài khoản, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản ().

Thì nay, tại khoản 2 Điều 96, Bộ luật Lao động 2019 bắt buộc người sử dụng lao động phải trả các phí liên quan đến mở và chuyển lương.

Có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật hoặc hình thức khác:

Tại Điều 104, Bộ luật mới quy định về “Thưởng” thay vì “Tiền thưởng” như Bộ luật cũ.

Theo đó, thưởng có thể là tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Dịch vụ kế toán tại Lạng Sơn cung cấp dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán, lương thưởng nhân viên theo đúng quy định pháp luật. Cam kết mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất. Chịu hoàn toàn trước pháp luật nếu chúng tôi làm sai. Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ tới công ty ACC chúng tôi.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận