Dịch vụ kế toán tại Điện Biên.

Điện Biên là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam. 

Chứng từ kế toán trong ngân hàng là căn cứ chứng minh bằng giấy tờ cho các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thật sự hoàn thành. 

Chứng từ ngân hàng là gì?

Chứng từ kế toán Ngân hàng trong tiếng Anh gọi là Bank Accounting Vouchers.

Chứng từ kế toán Ngân hàng là các bằng chứng chứng minh các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành, và là cơ sở để hoạch toán vào sổ sách kế toán tại các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng.

Chứng từ kế toán có thể là chứng từ bằng giấy hoặc chứng từ điện tử. 

Theo Luật Kế toán (theo qui định tại Điều 17 của Luật): Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi đảm bảo đầy đủ các nội dung của chứng từ kế toán và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.

Các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán ngân hàng:

 • Tên gọi của chứng từ (Séc, UNC, UNT, Phiếu thu, phiếu chi..)
 • Số của chứng từ
 • Ngày, tháng, năm lập chứng từ; ngày, tháng, năm hạch toán số tiền trên chứng từ vào sổ kế toán
 • Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản của đơn vị, cá nhân trả tiền
 • Tên, địa chỉ, số hiệu của Ngân hàng thanh toán
 • Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản của đơn vị, cá nhân thụ hưởng số tiền trên chứng từ.
 • Tên, địa chỉ, số hiệu của Ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng
 • Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Các chỉ tiêu về số lượng và giá trị
 • Chữ kí của người lập và của những người liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác của nghiệp vụ. Những chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân phải có chữ ký của kế toán trưởng và người phê duyệt (Thủ trưởng đơn vị)

Phân loại chứng từ kế toán ngân hàng:

Phân loại theo tính chất pháp lí của chứng từ:

 • Chứng từ gốc: Là căn cứ pháp lí chứng minh cho một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành. Chứng từ gốc được lập ngay khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Chứng từ ghi sổ: Là chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán. Chứng từ ghi sổ được lập trên chứng từ gốc hoặc chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ.

Hệ thống Ngân hàng thương mại sử dụng chủ yếu chứng từ gốc kiêm ghi sổ cho các giao dịch chủ yếu giữa khách hàng và Ngân hàng. 

Phân loại theo mục đích sử dụng và nội dung nghiệp vụ kinh tế:

 • Chứng từ tiền mặt 
 • Chứng từ chuyển khoản 
 • Bảng kê các loại 
 • Giấy báo liên hàng 
 • Lệnh chuyển tiền sử dụng trong chuyển tiền điện tử 
 • Các chứng từ hạch toán tài sản và chứng từ ngoại bảng

Phân loại theo nguồn gốc:

 • Chứng từ gốc do khách hàng lập, mang đến giao dịch với Ngân hàng
 • Chứng từ gốc do tổ chức tín dụng khác phát sinh trong quan hệ với tổ thức tín dụng thực hiện
 • Chứng từ gốc phát sinh trên cơ sở các thông tin, dữ liệu đầu vào trong hệ thống thông tin của Tổ chức tín dụng tạo ra các dữ liệu kết quả
 • Chứng từ gốc phát sinh phục vụ các giao dịch nội bộ của tổ chức tín dụng.

Dịch vụ kế toán tại Điện Biên cung cấp dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, chứng từ ngân hàng theo quy định pháp luật. Cam kết mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất. Chịu hoàn toàn trước pháp luật nếu chúng tôi làm sai. Đây là dịch vụ rà soát sổ sách kế toán giá rẻ với chi phí không thể hợp lý hơn. Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ tới công ty ACC chúng tôi.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận