Dịch vụ kế toán tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Sóc Sơn là huyện ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm thành phố 25 km về phía bắc.

Khi doanh nghiệp hoạt động thì bắt buộc phải đóng Bảo Hiểm Xã Hội cho người lao động. 

Bảo hiểm xã hội bao gồm những loại bảo hiểm nào?

Theo BHXH 2020 có 2 loại bảo hiểm xã hội là BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc.

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2020 theo quy định bao gồm:

 • Người lao động (NLĐ) theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
 • NLĐ theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, an ninh, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; nghiệp vụ; chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • NLĐ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Quản lý công ty doanh nghiệp, người quản lý hợp tác xã có hưởng lương.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định bao gồm:

 • Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã;
 • Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể cả xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Người lao động tự do;
 • Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã nhận BHXH một lần;
 • Người tham gia khác.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm chế độ nào, tỷ lệ đóng?

BHXH bắt buộc gồm 5 chế độ:

 1. Ốm đau.
 2. Thai sản.
 3. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 4. Hưu trí.
 5. Tử tuất.

Tỷ lệ đóng BHXH mới nhất:

Trách nhiệm đóng của các đối tượng Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc
 BHXH BH TNLĐ – BNN BHYT BHTN Tổng cộng
Doanh nghiệp 17% 0,5% 3% 1% 21,5%
Người lao động 8% 0 1,5% 1% 10,5
Tổng 32%
(Mức đóng = Lương tháng làm căn cứ đóng BH x Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)
(Tiền lương tháng đóng BHXH theo hợp đồng do doanh nghiệp quyết định nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)

 Ghi chú:

 • BH TNLĐ – BNN: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • BHYT: Bảo hiểm y tế
 • BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi gì tỷ lệ đóng hiện nay?

BHXH tự nguyện gồm 2 chế độ:

 1. Hưu trí
 2. Tử tuất

Mức đóng BHXH

Bắt đầu từ 01/2018 người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn:

Mức hỗ trợ tiền đóng hằng tháng được tính bằng công thức sau:

Mhtt= k x 22% x CN

Trong đó:

– k là tỷ lệ phần trăm hỗ trợ của Nhà nước (%), cụ thể: k = 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo; k = 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; và k = 10% với các đối tượng khác.

– CN là mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là mức chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm đóng.

Mức hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia BHXH đóng theo phương thức 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau được tính bằng công thức sau:

Mht = n x k x 22% x CN

Trong đó:

– n là số tháng được hỗ trợ tương ứng với các phương thức đóng 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau.

Dịch vụ kế toán Sóc Sơn cung cấp dịch vụ soạn thảo hồ sơ và đăng ký Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, làm hợp đồng, bảng lương. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ ACC chúng tôi.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận