Dịch vụ kế toán thuế tại Phú Xuyên, Hà Nội.

Huyện Phú Xuyên nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố hơn 30 km.

Thuế môn bài chính là mức thuế mà các doanh nghiệp, công ty, hộ kinh doanh cần phải đóng hằng năm.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

  • Thuế trực thu : là lọai thuế mà cá nhân nộp thuế thu nhập về khỏan tiến kiếm được do sức lao động, tiến cho thuê tài sản, tiền thu được từ cổ phiếu hay lãi suất. Các doanh nghiệp nộp thuế lợi tức được tính theo mức lợi nhuận có thể bị đánh thuế của họ sau khi đả trừ đi chi phí. Các doanh nghiệp cũng thay mặt cho những người làm công cho họ nộp tiền đóng góp vào bảo hiểm quốc gia.
  • Thuế gián thu : là lọai thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Nguồn thu nhập thuế gián thu quan trọng nhất là thuế giá trị gia tăng (VAT). Trên thực tế đó là thuế đánh vào hàng bán (khác với thuế tiêu thụ được thu vào điểm bán hàng cuối cùng, đối với ngừơi tiêu dùng thì VAT được thu ở những giai đọan khác nhau của quá trình sản xuất).
  • Thuế định ngạch: là đánh một lượng cố định vào tất cả các đối tượng thu của sắc thuế. Ví dụ: thuế cầu đường, lệ phí sử dụng dịch vụ sân bay,…

Thuế môn bài: là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế . Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh , cửa hàng , nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Mức phí thuế môn bài:

Đối với doanh nghiệp

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm Bậc
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm Bậc 1
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm Bậc 3

Đối với cá thể, hộ gia đình

Mức doanh thu Mức tiền lệ phí môn bài phải nôp
Trên 500 triệu/năm 1.000.000đồng/ năm
Trên 300 triệu- 500 triệu/ năm 500.000đồng/năm
Trên 100 triệu- 300 triệu/năm 300.000đồng/năm

Địa điểm nộp thuế môn bài:

  • Thông qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.
  • Tại Kho bạc Nhà nước;
  • Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế;
  • Thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế;

Thủ tục nộp thuế:

  • Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  • Cơ quan thuế cấp chứng từ và hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế đối với từng hình thức nộp tiền. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế theo quy định.

Dịch vụ báo cáo thuế tại Phú Xuyên là dịch vụ được thực hiện định kỳ, nhằm báo cáo cho cơ quan thuế biết được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, theo các quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Dịch vụ kế toán Phú Xuyên cung cấp dịch vụ thuế, thủ tục về thuế, tư vấn thuế đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành an toàn và hiệu quả. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ ACC chúng tôi.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận