Dịch vụ kế toán Gia Lâm

Gia Lâm là một huyện ngoại thành nằm ở phía đông ngoài cùng của thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
  2. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là thuế trực thu đánh trên phần doanh thu sau khi trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến thu nhập của đối tượng chịu thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiêp được tồn tại bởi các lý do sau:

  • Thuế TNDN được xem là thuế thu trước hoặc thu gộp của thuế thu nhập cá nhân để tránh tình trạng thất thu và giảm bớt đầu mối thu.
  • Đối với cơ quan thuế việc quản lý và thu thuế thu nhập doanh nghiệp có nhiều thuận lợi hơn so với việc quản lý và thu thuế cá nhân (TNCN).
  • Việc đánh thuế TNDN trước khi các thu nhập này được trả về cho cổ đông góp vốn nhằm giảm thiểu đầu mối quản lý thu thuế và hạn chế thất thu thuế TNCN do thiếu khả năng quản lý chặt chẽ.
  • Thuế TNDN có thể quan niệm là một sắc thuế độc lập đánh vào một đối tượng chịu thuế độc lập với các cổ đông. Các đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giống như một đối tượng chịu thuế độc lập.
  • Thuế TNDN là hình thức đóng góp của doanh nghiệp với nhà nước về những ưu đãi, lợi thế mà Nhà nước đã dành cho doanh nghiệp

Cách tính thuế TNDN 2021:

Thuế TNDN nộp = (Thu nhập tính thuế) x (Thuế suất Thuế TNDN)

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu) – (Chi phí hợp lý hợp lệ) + (Thu nhập chịu thuế khác)

Trong đó:

Chi phí hợp lý hợp lệ là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Với các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ  có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải thanh toán qua ngân hàng và phải có chứng từ thanh toán

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) năm 2021:

Năm 2021 thuế suất thuế TNDN được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp là 20%. Trong đó, có một số trường hợp khác:

  • Với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí từ 32% – 50%.
  • Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm là 50%.
  • Với đơn vị không phải là công ty doanh nghiệp, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp việc kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ:

+ Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.Với hoạt động giáo dục, y tế, nghệ thuật: 2%

+ Kinh doanh hàng hóa: 1%

+ Hoạt động khác: 2%.

Công ty ACC cung cấp dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp tại Gia lâm, Hà Nội.

1.Kiểm tra, phân loại sắp xếp hóa đơn, sổ sách, chứng từ của doanh nghiệp.

2.Chúng tôi sẽ loại bỏ, điều chỉnh và chỉnh sửa những chứng từ không phù hợp.

3.Thực hiện lập bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển.

4.Tiến hành kiểm tra các chi phí lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác.

5.Tính toán và lập bảng khấu hao tài sản cố định.

6.Hạch toán kế toán trên phần mềm chuyên nghiệp phù hợp với quy trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

7.Tính giá thành và làm các bút toán kết chuyển. Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế GTGT đã nộp trong năm, điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện có sai sót. Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế TNDN, tờ khai thuế TNDN tạm tính theo tháng, quý. Kiểm tra bút toán chênh lệch giữa thuế TNDN tạm tính và thuế TNDN thực tế, phát hiện sai sót điều chỉnh.

8.Lập và in sổ cái chi tiết các tài khoản, sổ nhật ký chung. Cân đối lỗ – lãi của cả năm, kiểm tra và chốt với Doanh Nghiệp số tiền thuế trước khi lên sổ sách BCTC. Kiểm tra BCTC, điều chỉnh và hoàn thiện các chỉ tiêu cho chính xác, đúng quy định.

9.Tổng hợp và lập báo cáo tài chính. Gửi BCTC (bảng cân đối kế toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế TNCN, thuyết minh BCTC) cho quý doanh nghiệp và với cơ quan thuế.

Trên đây là một số nội dung công ty ACC cung cấp về dịch kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Gia Lâm. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận