Dịch Vụ Kế Toán Đầy Đủ, Trọn Gói Cho Công Ty Bảo Hiểm (Cập nhật 2024)

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán đầy đủ, trọn gói cho tất cả các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm.

Dịch Vụ Kế Toán Đầy Đủ, Trọn Gói Cho Công Ty Bảo Hiểm
Dịch Vụ Kế Toán Đầy Đủ, Trọn Gói Cho Công Ty Bảo Hiểm

1. Khái quát chung về chuẩn mực kế toán trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Bảo hiểm được xác định là một loại hình trung gian tài chính, bao gồm các quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ bảo hiểm nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố.

Doanh nghiệp bảo hiểm: Là bên tham gia vào một hợp đồng bảo hiểm, có nghĩa vụ phải trả tiền bồi thường cho chủ hợp đồng theo quy định của hợp đồng trong trường hợp có sự kiện được bảo hiểm xảy ra.

Hợp đồng bảo hiểm: Là một hợp đồng mà doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận một khoản tiền (gọi là phí bảo hiểm) và chấp nhận rủi ro bảo hiểm trọng yếu từ khách hàng (chủ hợp đồng) bằng các thoả thuận bồi thường cho chủ hợp đồng nếu có sự kiện xảy ra trong tương lai gây tổn thất tới chủ hợp đồng. (Theo Chuẩn mực kế toán số 19 ban hành ngày 28/05/2005 Quy định về hạch toán với hợp đồng bảo hiểm)

Trong kế toán, đối tượng bảo hiểm sẽ chi phối và ảnh hưởng đến phương pháp đo lường và xác định giá trị kế toán được trình bày trên các báo cáo tài chính.

Dịch vụ kế toán đầy đủ, trọn gói cho công ty bảo hiểm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đối với tất cả loại hình trong lĩnh vực bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm

        

2. Công việc thực hiện Dịch vụ kế toán trọn gói dành cho công ty bảo hiểm

Chúng tôi tiến hành thực hiện các nghiệp vụ trong công tác kế toán phù hợp với đặc thù doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, cụ thể như sau:

Hạch toán chi phí, hạch toán doanh thu

 1. Kế toán các khoản đầu tư tài chính: Kế toán các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm: Đầu tư tài chính ngắn hạn; Đầu tư tài chính dài hạn; Các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư.
 2. Kế toán tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng: Xác định các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp bảo hiểm với các đối tượng phải thu liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và phải thu khác của khách hàng.
 3. Kế toán tài khoản 1284 - Tạm ứng từ giá trị hoàn lại: Xác định giá trị hoàn lại cho khách hàng và tình hình thanh toán các khoản nợ này.
 4. Kế toán tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn: Xác định khoản ký quỹ bảo hiểm và ký quỹ, ký cược khác của doanh nghiệp bảo hiểm
 5. Kế toán tài khoản 331 - Phải trả cho người bán: Xác định các khoản nợ phải trả và tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với các đối tượng phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và hoạt động kinh doanh khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 6. Kế toán tài khoản 337 - “Phải thu, phải trả giữa các Quỹ”.
 7. Kế toán tài khoản 3387 - Phí bảo hiểm tạm thu, doanh thu chưa thực hiện
 8. Kế toán tài khoản 352 - Dự phòng phải trả
 9. Kế toán tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 10. Kế toán tài khoản 531 - Hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm
 11. Kế toán tài khoản 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác
 12. Kế toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
 13. Công việc thực hiện Dịch vụ kế toán thuế

14.1. Công việc kế toán thuế hàng tháng:

 • Thực hiện thủ tục ban đầu về thuế (Chữ ký số, kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp bảo hiểm chính thức đi vào hoạt động; Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, đóng thuế môn bài cho doanh nghiệp,...);
 • Tiến hành công tác thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn của doanh nghiệp bảo hiểm theo hàng tháng, hàng quý;
 • Sau khi tiếp nhận các hồ sơ, chứng từ liên quan: Đội ngũ chuyên viên tiến hàng rà soát, kiểm tra chứng từ, từ đó đưa ra những đánh giá về tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ;
 • Thực hiện cân đối đầu ra, đầu vào;
 • Cảnh báo cho doanh nghiệp các trường hợp rủi ro về thuế có thể phát sinh;
 • Dự báo mức thuế phải nộp hàng tháng;
 • Lập và nộp các loại tờ khai thuế theo quy định;

14.2. Công việc Kế toán thuế hàng quý:

 • Tổng hợp số liệu hàng tháng và tiến hành cân đối lại đầu ra, đầu vào;
 • Lập và nộp các loại tờ khai thuế hàng quý theo quy định;
 • Tư vấn tối ưu về số thuế doanh nghiệp phải nộp trong quý;

14.3. Công việc Kế toán thuế cuối năm:

 • Tổng hợp số liệu hàng quý và tiến hành cân đối lại đầu ra, đầu vào;
 • Lập và nộp một bộ Báo cáo tài chính năm theo quy định;
 • Lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp;
 • Lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.
 • In Sổ sách chứng từ theo quy định pháp luật chuyên ngành.
 1. Các công việc có liên quan khác:
 • Kế toán tiền lương, kế toán bảo hiểm đối với nhân sự tại doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Lập Báo cáo Vay vốn ngân hàng;
 • Thực hiện Dịch vụ Hoàn thuế (nếu có);
 • Thay mặt khách hàng trực tiếp giải trình và cung cấp hồ sơ cho Cơ quan thuế quản lý khi có yêu cầu;
 • Các công việc liên quan nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu khác của khách hàng.

 

3. Nguyên tắc làm việc và quy trình cung cấp dịch vụ kế toán đầy đủ, trọn gói cho công ty bảo hiểm của chúng tôi:

 • Làm việc và hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của khách hàng như quyền lợi của chính bản thân mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quy định.
 • Trung thực, trách nhiệm, luôn luôn đề cao tính bảo mật thông tin cho khách hàng.
 • Lấy sự hài lòng của khách hàng làm tôn chỉ hoạt động và thước đo của sự thành công, luôn tôn trọn nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ.
 • Quy trình cung cấp dịch vụ kế toán trọn góicủa chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ, thượng tôn pháp luật (đảm bảo tuân thủ các Quy định về Luật thuế, các Chuẩn mực và Chế độ kế toán) song linh hoạt trong việc lựa chọn và vận dụng những quy định, chuân mực đó, kết hợp với những thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực kế toán liên quan nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng sử dụng dịch vụ.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1052 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo