messenger whatsapp viber zalo phone mail

Dịch vụ kê khai thuế tại Thị xã Sa Pa

Kê khai thuế là việc mà các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện đủ và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ thời gian hoặc am hiểu về các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục này. Dịch vụ kê khai thuế đã ra đời và trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm ACC mời bạn tham khảo bài viết Dịch vụ kê khai thuế tại Thị xã Sa Pa.

1. Kê khai thuế là gì?

Kê khai thuế là việc người nộp thuế trình bày cho cơ quan thuế các số liệu, hồ sơ liên quan tới nghĩa vụ thuế của mình. Yêu cầu của việc kê khai thuế là phải nộp đầy đủ tài liệu, chứng từ được quy định trong hồ sơ khai thuế và người nộp thuế cần khai đầy đủ, trung thực các nội dung theo mẫu mà Bộ Tài chính đã quy định. Tính chính xác, trung thực của mọi thông tin được chịu trách nhiệm bởi người nộp thuế.

2. Đối tượng cần sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Thị xã Sa Pa

Doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu thuê kế toán để hỗ trợ công việc hiệu quả hơn, chi phí thấp hơn trong kinh doanh;

Doanh nghiệp đang cần kế toán hay kế toán trưởng chưa đủ kinh nghiệm, năng lực để chịu trách nhiệm làm báo cáo tài chính, thuế thu nhập, tư vấn,…

Doanh nghiệp đặc thù như xây dựng, xây lắp, xuất nhập khẩu,… Kế toán của công ty không đảm bảo được nhu cầu về kế toán hay BCTC, quyết toán thuế;

Doanh nghiệp đang lúng túng về công việc kế toán, sự thay đổi về thông tư, điều luật,… về thuế.

3. Các mốc thời gian kê khai thuế và nộp thuế

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Lưu ý: Doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai TNCN nếu có phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN trong kỳ:

 • Tờ khai quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
 • Tờ khai quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 31/07;
 • Tờ khai quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 31/10;
 • Tờ khai quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 31/01 năm sau.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Lưu ý đối với các doanh nghiệp đã nộp thông báo phát hành hóa đơn, hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp theo tháng áp dụng với các đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn hoặc có rủi ro cao về hóa đơn theo quyết định của cơ quan thuế.

Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021 đối với các doanh nghiệp có phát sinh tiền thuế phải nộp như sau:

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp.

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Doanh nghiệp tự cân đối mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và sau đó cuối năm tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm (nếu có).

4. Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải kê khai tại Thị xã Sa Pa

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cụ thể: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (tháng hoặc quý) và tờ khai quyết toán thuế TNCN (năm);

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

Tờ khai lệ phí môn bài;

Báo cáo tài chính năm;

Các loại tờ khai thuế đặc thù nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan khác như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu,…

5. Quy trình dịch vụ kê khai thuế ban đầu tại Thị xã Sa Pa của ACC

ACC sẽ tiến hành quy trình dịch vụ kê khai thuế theo các bước sau:

5.1 Lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Chuẩn bị và soạn thảo giấy tờ pháp lý cho bộ hồ sơ đăng ký thuế ban đầu theo luật định.

Kê khai thuế môn bài và các loại thuế phí; nhận sự ủy quyền của doanh nghiệp nộp thuế môn bài và các khoản thuế phí đúng luật định.

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán của ACC, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục đứng tên người phụ trách kế toán.

Đại diện hoặc nhận sự ủy quyền của doanh nghiệp tiến hành thủ tục khai thuế ban đầu với cơ quan quản lý thuế trực tiếp, thông qua biên bản làm việc, trong trường hợp pháp luật quy định không cần người đại diện trực tiếp đến làm việc.

ACC miễn phí dịch vụ mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.

5.2 Tiến hành thủ tục mua hóa đơn điện tử

Chuẩn bị soạn thảo giấy tờ như thông tin và mẫu hóa đơn;

Đặt in hóa đơn theo mẫu và hợp đồng do ACC soạn thảo; thông báo phát hành hóa đơn theo luật định;

Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp cách nhập và hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật.

5.3 Giấy tờ, hồ sơ khách hàng cần cung cấp

Để tiến hành dịch vụ thủ tục đăng ký thuế ban đầu, quý khách cần chuẩn bị một số giấy tờ, hồ sơ để cung cấp cho ACC gồm:

 • Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh (01 bản);
 • CMND, thẻ căn cước hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của người đại diện pháp luật (01 bản);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà (nếu có) (01 bộ).

6. Các dịch vụ kế toán thuế hàng tháng, quý tại Thị xã Sa Pa của ACC

6.1 Lập báo cáo thuế và các loại tờ khai thuế cần nộp hàng tháng quý:

Báo cáo thuế GTGT nếu kỳ kê khai tháng;

Báo cáo thuế TNCN nếu kỳ kê khai tháng;

Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt;

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

6.2 Thời hạn nộp tờ khai thuế hàng tháng quý

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền kề tháng báo cáo đối với doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TTĐB, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Lưu ý: Trong kỳ, nếu không phát sinh hoạt động mua vào/bán ra (doanh nghiệp không có hóa đơn mua vào/bán ra), thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT.

6.3 Thời hạn nộp thuế hàng tháng quý

Thời hạn nộp tiền thuế GTGT (nếu có phát sinh) là thời hạn cuối cùng của tờ khai thuế GTGT. Có nghĩa là ngày 20 của tháng liền kề tháng báo cáo, ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

7. Các dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng tại Thị xã Sa Pa của ACC

Tổng hợp hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra hàng tháng. Trước ngày 15 mỗi tháng;

Thực hiện kê khai và nộp các loại báo cáo thuế đến cơ quan thuế hàng tháng;

Báo cáo số thuế phải nộp hoặc số thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TTĐB còn lại được khấu trừ cho doanh nghiệp;

Hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế cho nhà nước theo quy định;

Tư vấn cho bạn cách tối ưu hóa chi phí – doanh thu nhưng vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật;

In và đóng cuốn các loại sổ sách kế toán đã thực hiện;

Thay mặt chủ doanh nghiệp làm việc, giải trình các số liệu đã hạch toán với các bên liên quan như: cán bộ thuế, cán bộ phòng thống kê, kiểm toán, ngân hàng,…khi có yêu cầu.

Xem thêm bài viết: Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng

8. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Thị xã Sa Pa của ACC

Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế của ACC, khách hàng có những lợi ích sau đây:

 • Khách hàng được tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến kê khai thuế, các thủ tục, trình tự, hồ sơ cần thực hiện;
 • Thực hiện toàn bộ quá trình kê khai nộp thuế: chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần);
 • Khách hàng không phải đi lại nhiều; ACC đã có nhân viên giao nhận hồ sơ cho khách hàng;
 • Cung cấp file lưu, in chứng từ cho doanh nghiệp;
 • Báo giá một lần và trọn gói, đảm bảo không có chi phí phát sinh.

9. Câu hỏi thường gặp

9.1 ACC có dịch vụ cho tất cả các thủ tục kê khai thuế không?

Hiện tại ACC chuyên làm tất cả các thủ tục về kê khai thuế, vì vậy ACC cung cấp trọn vẹn, đầy đủ các dịch vụ kê khai thuế cũng như các dịch vụ pháp lý khác.

9.3 Công ty chậm nộp kê khai thuế thì bị phạt như thế nào?

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định sẽ áp dụng mức phạt theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

9.4 Công ty mới thành lập không phát sinh hóa đơn có phải kê khai thuế không?

Trong kỳ, công ty dù không phát sinh hóa đơn đầu ra, đầu vào, công ty vẫn phải kê khai thuế đầy đủ, đúng hạn.

9.5 Kê khai thuế online được không

Việc kê khai thuế có thể thực hiện bằng hình thức online để tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn. Hiện nay, dịch vụ kê khai thuế điện tử khá phổ biến, và hầu hết các doanh nghiệp đều lựa chọn hình thức dịch vụ này.

Trên đây là bài viết Dịch vụ kê khai thuế tại Thị xã Sa Pa Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai… Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.237

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 1.617

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Kê khai thuế là gì?2. Đối tượng cần sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Thị xã Sa Pa3. Các mốc thời gian kê khai thuế và nộp thuế4. Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải kê khai tại Thị xã Sa Pa5. Quy trình dịch vụ kê khai [...]

  Lượt xem: 2.384

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 2.106

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Kê khai thuế là gì?2. Đối tượng cần sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Thị xã Sa Pa3. Các mốc thời gian kê khai thuế và nộp thuế4. Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải kê khai tại Thị xã Sa Pa5. Quy trình dịch vụ kê khai [...]

  Lượt xem: 2.954

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.067

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *