CÔNG TY LUẬT ACC

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn

ACC

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn

ACC

23/03/2022

1.Khi nào được hoàn thuế Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn?

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

 1. Số tiền thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn đã nộp trong năm nhiều hơn số thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn phải nộp;
 2. Đã nộp thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn nhưng thu nhập chịu thuế dưới mức phải nộp thuế;
 3. Phải có mã số thuế cá nhân tại thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn thuế;
 4. Phải làm đề nghị hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn theo đúng quy luật hiện hành;
 5. Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
NrHMd3q8OKEzRw4e7SJ8CWJgkdQ6F52rJLFu6rIutifcNJQk 88tDyCJiUJUOZ5zKJrS9WoDFcMpTVpvIO4bHVjH4wZpu XoC33Ri3 BRoAm O4YY0kQnGonpoYtgYbsllsQQyop

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn

2.Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân ( Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn) tại ACC

1. Phí dịch vụ hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn

Phí dịch vụ hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn theo từng trường hợp như sau: 

           
            Trường hợp 1           
           
            Trường hợp 2           
           
            Trường hợp 3           
            Người lao động quốc tịch Việt Nam chỉ phát sinh thu nhập duy nhất tại Việt Nam                       Người lao động nước ngoài có thu nhập duy nhất tại Việt Nam                       Người lao động quốc tịch Việt Nam và người lao động nước ngoài có phát sinh thu nhập toàn cầu           
            500.000 đồng/hồ sơ                       1.000.000 đồng/hồ sơ                       Tùy theo từng hồ sơ           
2. Thời gian hoàn thành thủ tục hoàn thuế Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn

Về cơ bản, thủ tục hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn bao gồm 2 giai đoạn:

           
            Giai đoạn 1           
           
            Giai đoạn 2           
            Nộp hồ sơ hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn điện tử                       Nhận tiền hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn           
            Chỉ trong 5 phút                       Tùy trường hợp thời gian từ 6 – 40 ngày           
3. Các giấy tờ, chứng từ khách hàng cần cung cấp

Tùy vào từng trường hợp, đối tượng đề nghị hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn mà thông tin bạn cần cung cấp sẽ khác nhau. Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp ACC để được hướng dẫn chi tiết.

3.Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online và trực tiếp

Tùy vào trường hợp hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn mà các bước hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ khác nhau. Dưới đây ACC sẽ hướng dẫn cách lấy lại thuế thu nhập cá nhân theo từng trường hợp.

1. Trường hợp nộp thừa thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn hoặc chưa đến mức nộp thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn

Căn cứ vào thu nhập và các khoản giảm trừ gia cảnh (giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc) để tính thu nhập chịu thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn. Khi đó nếu tổng thu nhập trong năm dưới 132 triệu đồng (không tính thu nhập được miễn thuế) thì không phải nộp thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn. Đồng thời, giảm trừ 4.4 triệu đồng/người phụ thuộc/tháng đối với trường hợp có người phụ thuộc.

Với trường hợp này, bạn cần biết chính xác thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn tạm nộp và thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn phải nộp. Số tiền thuế nộp chênh lệch là số thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn được hoàn do nộp thừa.

Khi đó, hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện như sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ hoàn thuế trực tiếp

Điền thông tin tại tờ khai quyết toán thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn (mẫu số 02/QTT- Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn). Khi đó:

 • Nếu bạn đề nghị hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn: Điền số thuế đề nghị hoàn tại chỉ tiêu [47] – Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế;
 • Nếu bạn muốn chuyển sang kỳ sau: Điền số thuế đề nghị hoàn tại chỉ tiêu [49] – Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau.

Cách 1: Nộp hồ sơ hoàn thuế online, qua mạng

Các bước hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn qua mạng như sau:

 • Bước 1: Cài đặt phần mềm HTKK;
 • Bước 2: Đăng nhập phần mềm HTKK bằng mã số thuế cá nhân;
 • Bước 3: Chọn tờ khai quyết toán thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn (mẫu số 02/QT- Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn) và điền thông tin tương tự như cách nộp hồ sơ trực tiếp;
 • Bước 4: Kết xuất XML và nộp tờ khai.
2. Trường hợp hoàn thuế  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn khi doanh nghiệp được ủy quyền quyết toán thuế 

Cách 1: Nộp hồ sơ hoàn thuế trực tiếp

Chi tiết hồ sơ hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu số 01/ĐNHT);
 • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn có chữ ký của người đại diện pháp luật.

Cách 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế online, qua mạng

Tương tự cách 1, bạn điền thông tin theo mẫu số 01/ĐNHT, kết xuất XML và nộp online tại phần mềm HTKK. 

Lưu ý: Đính kèm chứng từ, biên lai nộp thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn.

3. Thời gian nhận được tiền hoàn thuế  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn

Như đã chia sẻ, quy trình hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn bao gồm 2 giai đoạn: nộp hồ sơ và nhận tiền thuế được hoàn. Theo đó, tùy vào tình trạng hồ sơ mà thời gian hoàn thuế sẽ khác nhau.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Từ 6 ngày – 40 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn;
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn, cơ quan thuế phải thông báo, hướng dẫn người nộp thuế bổ sung, điều chỉnh hồ sơ.

4.Các câu hỏi thường gặp khi làm hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn

1. Dịch vụ hoàn thuế  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn của ACC bao nhiêu tiền?

Tùy vào từng trường hợp làm hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân mà chi phí sẽ khác nhau.

>> Trường hợp người lao động quốc tịch Việt Nam chỉ phát sinh thu nhập duy nhất tại Việt Nam, phí dịch vụ 500.000đ/hồ sơ;

>> Trường hợp người lao động nước ngoài có thu nhập duy nhất tại Việt Nam, phí dịch vụ 1.000.000đ/hồ sơ;

>> Trường hợp người lao động quốc tịch Việt Nam và người lao động nước ngoài có phát sinh thu nhập toàn cầu, liên hệ trực tiếp nhận tư vấn và báo giá.


2. Sau bao lâu nhận được tiền hoàn thuế Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn?

Tùy theo từng trường hợp mà thời gian nhận được tiền thuế hoàn từ 6 – 40 ngày. Với dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân, ACC sẽ theo dõi tiến độ hồ sơ đến khi bạn nhận được tiền thuế được hoàn.


3. Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm những gì nếu sử dụng dịch vụ của ACC?

Thay vì phải tự chuẩn bị khá nhiều hồ sơ, xác định trường hợp/đối tượng được hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn hay không thì với dịch vụ hoàn thuế tại ACC, bạn chỉ cần cung cấp những thông tin cơ bản. Tùy trường hợp mà chi tiết thông tin cần cung cấp sẽ khác nhau. Liên hệ ngay!


4. Trường hợp nào được hoàn thuế  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn?

Các đối tượng sau đây sẽ được xét hoàn thuế  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn:

>> Số tiền thuế   Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn đã nộp trong năm nhiều hơn số thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn phải nộp;

>> Đã nộp thuế Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn nhưng thu nhập chịu thuế dưới mức phải nộp thuế;

>> Phải có mã số thuế cá nhân tại thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn thuế;

>> Phải làm đề nghị hoàn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn theo đúng quy luật hiện hành;

>> Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.


5. Thu nhập bao nhiêu thì được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Về cơ bản, bạn sẽ được hoàn thuế Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn nếu số thuế cuối năm phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp trong năm (sau khi quyết toán thuế). Tham khảo cách tính thuế thu nhập cá nhân để xác định thu nhập chịu thuế, các khoản được miễn thuế  Thu nhập cá nhân  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn, các khoản giảm trừ thuế  Thu nhập cá nhân TNCN tại huyện Gia Viễn…


Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ