Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Cho DN Có Quyết Định Hoàn Thuế Của CQ Có Thẩm Quyền

Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Cho DN Có Quyết Định Hoàn Thuế Của CQ Có Thẩm Quyền
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Cho DN Có Quyết Định Hoàn Thuế Của CQ Có Thẩm Quyền

Quản lý và thực hiện đóng nộp Thuế GTGT là một công việc phức tạp trong mỗi Doanh nghiệp. Theo đó, việc hoàn thuế theo quy định của pháp luật đòi hỏi mỗi doanh nghiệp ần phải nắm vững các trình tự, thủ tục. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho DN có quyết định hoàn thuế của CQ có thẩm quyền”

1. Thủ tục hoàn thuế GTGT là gì?

Hoàn thuế thuế GTGT là việc ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức đó không thuộc diện chịu thuế.

Theo quy định hiện hành của pháp luật, trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT.

2. Điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tang

 • Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
 • Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp.

Chú ý: các trường hợp doanh nghiệp đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên tờ khai thuế VAT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.

3. Thủ tục hoàn thuế GTGT cho DN có quyết định hoàn thuế của CQ có thẩm quyền

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

 • Văn bản yêu cầu hoàn thuế;
 • Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế gồm có: Văn bản hoàn thuế theo mẫu 01/ĐNHT; Tất cả các Tờ khai thuế GTGT hàng tháng (photo); Lập Bảng kê tất cả các hóa đơn lớn hơn 20 triệu giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính. Cụ thể:

 • Người nộp thuế gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kể từ thời Điểm cơ quan thuế chấp nhận giao dịch hoàn thuế điện tử theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 • Người nộp thuế gửi trực tiếp hồ sơ hoàn thuế bằng giấy hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Bước 3: Xử lý yêu cầu hoàn thuế

Sau khi nhận được hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế tổ chức thẩm định hồ sơ hoàn thuế. Thời hạn hoàn thành việc thẩm định hoàn thuế là: 01 (một) ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau; 03 (ba) ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau kể từ thời Điểm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định.

Cục Thuế thực hiện thẩm định về thủ tục hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, thẩm quyền ban hành quyết định hoàn thuế và nội dung khác có liên quan.

Trường hợp qua thẩm định phát hiện vấn đề chưa rõ, chưa đầy đủ, cơ quan thuế phải tổ chức trao đổi, làm rõ giữa các bộ phận liên quan đến giải quyết hồ sơ hoàn thuế để thống nhất các nội dung liên quan đến thẩm định hoàn thuế trong thời hạn thẩm định hồ sơ hoàn thuế; hoặc từ chối thẩm định hồ sơ hoàn thuế đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa cập nhật vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế .

Trường hợp kết quả thẩm định xác định thủ tục hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, thẩm quyền ban hành quyết định hoàn thuế phù hợp với quy định, cơ quan thuế thực hiện cập nhật kết quả thẩm định hoàn thuế giá trị gia tăng vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

Bước 4: Ban hành quyết định hoàn thuế

Căn cứ kết quả thẩm định và giám sát hồ sơ hoàn thuế theo quy định, Cục trưởng Cục Thuế xem xét ký ban hành Quyết định hoàn thuế. Thời hạn ban hành Quyết định hoàn thuế chậm nhất không quá 06 (sáu) ngày làm việc đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau; 40 (bốn mươi) ngày đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế.

Căn cứ Quyết định hoàn thuế, Cục Thuế thực hiện lập Lệnh hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tiếp nhận Quyết định hoàn thuế và Lệnh hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước (hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước và Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ Khoản thu ngân sách nhà nước) do Cục Thuế gửi đến và thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định.

4. Các bước thực hiện dịch vụ hoàn thuế GTGT cho DN có quyết định hoàn thuế của CQ có thẩm quyền

* Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định: Thu thập Hóa đơn chứng từ, Hồ sơ Kế toán; các hợp đồng trong nước và xuất khẩu;  hồ sơ thanh toán công nợ (chứng từ ngân hàng liên quan).

 * Thực hiện công việc chi tiết:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 • Lập, Kiểm tra và soát xét Hồ sơ Hoàn thuế Giá trị gia tăng;
 • Tư vấn, Hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhất;
 • Thống nhất và Soạn thảo Hồ sơ Hoàn thuế Giá trị gia tăng;
 • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế;
 • Thay mặt doanh nghiệp, trực tiếp nộp Hồ sơ Hoàn thuế tại Cơ quan thuế;
 • Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế;
 • Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế;
 • Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận