CÔNG TY LUẬT ACC

Dịch vụ giải thể công ty tại Cao Bằng

Đàm Như

Dịch vụ giải thể công ty tại Cao Bằng

Đàm Như

14/11/2021

Giải thể công ty là một trình tự thủ tục khá phức tạp. Nếu bạn chưa nắm rõ những thông tin về thủ tục này thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại Cao Bằng của chúng tôi với mức giá hợp lí.

2 10

Dịch vụ giải thể công ty tại Cao Bằng

1. Giải thể công ty tại Cao Bằng trong các trường hợp nào ?

Giải thể doanh nghiệp là trường hợp khi doanh nghiệp không còn khả năng hoạt động hoặc theo quy định của pháp luật.

Các hợp giải thể doanh nghiệp có thể kể đến như sau:

 1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 2. Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 4. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Trình tự thủ tục giải thể công ty tại Cao Bằng đối với các trường hợp thuộc trường hợp 1, 2 và 3.

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Nghị quyết, quyết định doanh nghiệp phải gồm các nội dung sau đây:

 • Tên địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bước 2: Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp đến:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Cơ quan thuế
 • Người lao động trong doanh nghiệp

Thời hạn: 7 ngày kể từ ngày thông qua giải thể

Ngoài ra doanh nghiệp còn phải gửi phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền nghĩa vụ và lợi ích liên quan đến khoản nợ (nếu doanh nghiệp còn các khoản nợ khác chưa giải quyết)

Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp:
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp ( nếu có)

Thời hạn: 5 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ

Bước 4: Cập tình trạng pháp lý đã giải thể của doanh nghiệp trên trang cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kí doanh nghiệp

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng kí kinh doanh sẽ làm việc với cơ quan Thuế, nếu cơ quan Thuế xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đã hoàn thành thì cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ cập nhập tình trạng pháp lý của doanh nghiệp thành đã giải thể trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kí doanh nghiệp cụ thể như sau:

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Nếu thuộc trường hợp giải thể tự động thì sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Trình tự thủ tục giải thể công ty tại Cao Bằng đối với các trường hợp bị thu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 1: ngay khi có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp, Phòng đăng kí kinh doanh cập nhật tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể. Kèm theo thông báo là quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiêp

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập họp để quyết định giải thể. Sau đó gửi quyết định giải thể, bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực đến cơ quan, người có liên quan dưới đây:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Cơ quan thuế
 • Người lao động trong doanh nghiệp

Ngoài ra doanh nghiệp còn phải gửi phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền nghĩa vụ và lợi ích liên quan đến khoản nợ (nếu doanh nghiệp còn các khoản nợ khác chưa giải quyết)

Thời hạn: 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực

Bước 4: Thực hiện các nghĩa vụ tài chính và thanh toán các khoản nợ theo thứ tự ưu tiên theo quy định pháp luật.

Bước 5: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp:
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp ( nếu có)

Thời hạn: 5 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ

Bước 6: Cập tình trạng pháp lý đã giải thể của doanh nghiệp trên trang cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kí doanh nghiệp

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng kí kinh doanh sẽ làm việc với cơ quan Thuế, nếu cơ quan Thuế xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đã hoàn thành thì cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ cập nhập tình trạng pháp lý của doanh nghiệp thành đã giải thể trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kí doanh nghiệp cụ thể như sau:

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Nếu thuộc trường hợp giải thể tự động thì sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Dịch vụ giải thể tại Cao Bằng có ưu điểm gì?

 • Những Luật sư uy tín hàng đầu, đã từng thành công xử lý hàng ngàn hồ sơ.
 • Các phương án tư vấn đều phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và đều theo pháp luật mới nhất.
 • Giaỉ quyết vụ việc một cách sát sao, tỉ mỉ từng chi tiết, sẵn sàng đảm nhận những vụ việc nhạy cảm, phức tạp.
 • Lựa chọn dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ không phải vướng bất kì rủi ro nào hết.
 • Chi phí trọn gói
 • Tuyệt đối không thu phụ phí

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về dịch vụ giải thể công ty tại Cao Bằng. Có thể thấy, trình tự giải thể doanh nghiệp khá phức tạp. Nếu bạn có thắc mắc gì, đừng quên hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chính xác nhất.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ