CÔNG TY LUẬT ACC

Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Tre

Đàm Như

Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Tre

Đàm Như

02/11/2021

Giải thể chỉ sự không còn hoặc làm cho không còn đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức nữa. Theo đó, giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Giải thể doanh nghiệp là một thủ tục hành chính không dễ để thực hiện. Giải thể doanh nghiệp sẽ gắn liền với việc thanh toán các khoản nợ và một số các nghĩa vụ doanh nghiệp khác. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ trình bày về Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Tre

.Dich vu giai the cong ty tai Ben Tre

Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Tre

1. Điều kiện để được giải thể doanh nghiệp tại Bến Tre là gì?

Muốn thực hiện Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Tre cần tuân thủ các điều kiện để giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp:

– Điều kiện bắt buộc đầu tiên là doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác với mọi chủ thể mà doanh nghiệp có nghĩa vụ và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

– Điều kiện thứ hai để giải thể là doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Cuối cùng, đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

2. Cơ quan nhà nước nào ở Bến Tre có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết vấn đề giải thể doanh nghiệp?

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện giải thể doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

– Đăng ký trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo quyết định giải thể hoặc Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Bến Tre

đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở KH&ĐT Tỉnh Bến Tre tại địa chỉ: Số 6 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275.3823637.

– Đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

– Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

3. Thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những gì?

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

(iii) Phương án giải quyết nợ (nếu có).

(iv) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Bến Tre?

Bước 1: Đăng báo bố cáo giải thể Công ty là công việc đầu tiên khách hàng phải làm trước khi tiến hành giải thể công ty

Bước 2: Nộp Công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, gửi Tổng Cục Hải quan (nếu Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu) và xin xác nhận Ngân hàng là không có nợ Ngân hàng nếu đã mở tài khoản tại Ngân hàng đó.

Bước 3: Làm việc tại cơ quan thuế nơi Doanh nghiệp kê khai thuế hàng tháng.

Sau khi thanh quyết toán thuế xong, Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể ở cơ quan thuế quản lý, gồm:

 1. Công văn xin giải thể công ty;
 2. Thông báo về việc giải thể công ty;
 3. Quyết định + Biên bản họp về việc giải thể;
 4. Giấy xác nhận không nợ thuế Xuất nhập khẩu của Tổng Cục Hải quan đến thời điểm giải thể;
 5. Mã số thuế bản gốc;
 6. Báo cáo tài chính.

Bước 4: Tiến hành trả con dấu Công ty tại cơ quan công an.

Doanh nghiệp làm Công văn về việc trả dấu và nộp tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh, thành phố.

Doanh nghiệp cần lưu ý là: Chỉ khi nào Doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục về thuế (Có quyết định đóng Mã số thuế doanh nghiệp của Cục thuế tỉnh, thành phố) và làm đầy đủ các hồ sơ gửi Phòng Đăng ký kinh doanh thì Doanh nghiệp mới nộp trả con dấu. Để chắc chắn, doanh nghiệp nên nộp một bộ hồ sơ (chưa có Giấy chứng nhận đã nộp con dấu của cơ quan công an) cho Phòng ĐKKD để được cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn cụ thể cần sửa đổi, bổ sung những loại giấy tờ nào.

Bước 5: Nộp hồ sơ Giải thể Doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD: Doanh nghiệp nộp HS Giải thể, bao gồm:

 1. Quyết định về việc giải thể công ty.
 2. Biên bản họp về việc giải thể công ty.
 3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ. Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Ðiều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 4. Xác nhận của Ngân hàng, nơi Công ty mở tài khoản, đã đóng tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 5. Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể.
 6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố/ hoặc Công văn của Cục thuế tỉnh, thành phố xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế.
 8. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
 9. Giấy Chứng nhận của Công an tỉnh, TP về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu/ hoặc Công văn của Công an tỉnh xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu/ hoặc Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ.

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp?

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Để tiến hành Dịch vụ giải thể công ty tại Bến Tre, các chủ doanh nghiệp cần phải đảm bảo mình đã đáp ứng đủ điều kiện để có thể nộp hồ sơ giải thể. Sau đó, tiến hành nộp hồ sơ tại đúng địa điểm, thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục như đã nêu ở trên trong bài viết. Sau khi thực hiện xong, doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp và doanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp. Trên đây là bài viết về hoạt động giải thể doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre. Cảm ơn độc giả đã đón đọc.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ