CÔNG TY LUẬT ACC

Dịch vụ giải thể công ty tại Bắc Giang

Đàm Như

Dịch vụ giải thể công ty tại Bắc Giang

Đàm Như

02/11/2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp ở Bắc Giang đã và đang gặp nhiều khó khăn, khiến họ không thể tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Từ đó, dẫn đến việc các doanh nghiệp này phải dừng hoạt động, thậm chí là phải giải thể doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ trình bày về quá trình dịch vụ giải thể công ty tại Bắc Giang, đồng thời phân tích cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan.

Dich vu giai the cong ty tai Bac Giang

Dịch vụ giải thể công ty tại Bắc Giang

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Đây là những quan hệ liên quan đến tài sản và liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước. Hoạt động giải thể chỉ được coi là hoàn thành nếu doanh nghiệp đã xử lý xong mối quan hệ với tất cả các chủ thể nói trên. Vì vậy, việc giải thể doanh nghiệp phải tuân theo những thủ tục nhất định do pháp luật quy định trong Luật Doanh nghiệp.

2. Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp tại Bắc Giang?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Bắc Giang trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Giang

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Giang.

 Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Giang

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Giang

– Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể ở đâu?

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện giải thể doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

– Đăng ký trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo quyết định giải thể hoặc giải thể doanh nghiệp đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Giang tại địa chỉ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang; Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2 TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0204.3823139.

– Đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

– Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

4. Thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Bắc Giang bao gồm những gì?

*Thủ tục Thông báo giải thể doanh nghiệp

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

(iii) Phương án giải quyết nợ (nếu có).

*Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp?

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Mặc dù đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, tuy nhiên, thủ tục giải thể tại Bắc Giang nhìn chung khá phức tạp vì phải qua nhiều cơ quan hành chính và thực hiện nhiều thủ tục khác nhau, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn, có nhiều chi nhánh, địa điểm kinh doanh ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Ngoài ra, Doanh nghiệp cần lưu ý về trình tự các bước triển khai, thông báo chính thức; các trách nhiệm pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch, các cam kết đối với nhà cung cấp, đối tác; trách nhiệm bảo hành đối với hàng hóa; và việc giải quyết các trách nhiệm về quan hệ lao động để tránh các trường hợp tranh chấp xảy ra dẫn đến việc.thủ tục giải thể bị kéo dài và phức tạp hơn.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ