Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Hòa Vang

1. Dang ky Thanh Lap Ho Kinh Doanh Tai Hòa Vang

Dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang của ACC sẽ giúp khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang của mình một cách thỏa đáng. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải thích một cách tường tận các vấn đề liên quan như: Hộ kinh doanh cá thể là gì? Hộ kinh doanh cá thể được phép đăng ký ngành nghề kinh doanh gì? Hộ kinh doanh cá thể đóng thuế như thế nào? Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu? Hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng bao nhiêu lao động? Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể như thế nào? …vv

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Quận Hòa Vang

images1591806_1

2. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang cần biết điều này?

Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của hộ kinh doanh.  Điều này có nghĩa nếu việc kinh doanh thất bại, chủ hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng các tài sản cá nhân của mình (tiền, nhà, đất, xe ôtô, v.v.) để trang trả các khoản nợ của hộ kinh doanh.

3. Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đặt hộ kinh doanh cá thể.

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh;

– Hợp đồng thuê địa điểm mở hộ kinh doanh

4. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang cần chuẩn bị gì?

– Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh

– Ngành, nghề kinh doanh

– Số vốn kinh doanh

– Tên đầy đủ, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình

– Địa chỉ nơi cư trú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

5. Quy định đặt tên khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang

Tên hộ kinh doanh phải gồm hai thành tố: Thành tố thứ nhất là loại hình kinh doanh “hộ kinh doanh”; Thành tố thứ hai là tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng hộ kinh doanh phải bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu và phải phát âm được.  Không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh khác đã đăng ký trong cùng phạm vi huyện nơi bạn dự định đặt địa điểm kinh doanh.  Do đó, bạn cần kiểm tra tên đã đăng ký của tất cả các hộ kinh doanh đang hoạt động trong huyện mình trước khi đặt tên.  Nếu tên bạn đinh đặt cho hộ kinh doanh của mình trùng với một tên hộ kinh doanh đã đăng ký, giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn sẽ không được chấp nhận.

6. Thời gian đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Quận/ huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn trong vòng 3 ngày kể từ ngày bạn nộp giấy xin đăng ký kinh doanh, nếu: ngành, nghề kinh doanh của bạn không nằm trong danh sách các ngành, nghề kinh doanh bị cấm (sản xuất pháo nổ, súng, v.v.); tên hộ kinh doanh của bạn thoả mãn các yêu cầu về đặt tên doanh nghiệp; bạn đóng đầy đủ lệ phí đăng ký kinh doanh; giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn được điền đầy đủ và các giấy tờ kèm theo trong hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp đầy đủ.

Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho bạn giấy biên nhận, ghi rõ ngày nộp hồ sơ.  Nếu các nội dung trong hồ sơ yêu cầu đăng ký kinh doanh không đầy đủ theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bạn chỉnh sửa hoặc bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc. Trong thông báo này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chỉ rõ nội dung cần chỉnh sửa hoặc bổ sung.

7. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang ở cơ quan nào?

Bạn cần gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các hồ sơ đăng ký kinh doanh theo yêu cầu.

8. Điều kiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang

Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Những người đang đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể rồi thì không thể đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể thứ 2. Hoặc đang đứng tên thành lập doanh nghiệp tư nhân rồi thì không được thành lập hộ kinh doanh cá thể.

9. Các trường hợp kinh doanh tại Hòa Vang không cần đăng ký hộ kinh doanh 

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

10. Quy định số lao động khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang

Một hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng không quá 10 lao động. Hộ kinh doanh sử dụng hơn 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

11. Các loại thuế đối với hộ kinh doanh tại Hòa Vang

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo qui định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

12. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang với ngành nghề có điều kiện

Nếu bạn muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành, nghề theo pháp luật đòi hỏi thì phải có giấy phép hành nghề, hoặc nếu bạn muốn hoạt động trong ngành nghề cần vốn pháp định thì bạn cần gửi bản sao hợp lệ giấy xác nhận vốn pháp định do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

13. Dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hòa Vang của ACC

– Tư vấn về ngành nghề kinh doanh, thủ tục hồ sơ cần thiết.

– Tư vấn về điều kiện thực tế của khách hàng đáp ứng được việc đăng ký hộ kinh doanh cá thể

– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả giao cho khách hàng.

– Tư vấn hỗ trợ trong suốt quá trình hoạt động của hộ kinh doanh cá thể.

Tư Vấn ACC là đơn vị tư vấn uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty, tư vấn đăng ký hộ kinh doanh cá thể, tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh …Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất của dịch vụ.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo