Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Diên Khánh

1. Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh tại huyện Diên Khánh

Giấy phép đăng ký kinh doanh tại huyện Diên Khánh là điều kiện cần và đủ để cho cá nhân/tổ chức hoạt động trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Giấy phép kinh doanh là chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở kinh doanh đó và là cơ sở giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý trật tự xã hội về điều kiện kinh doanh được dễ dàng hơn.

– Chỉ có 1 số ít loại giấy phép với tên gọi đúng của nó là giấy phép kinh doanh.

– Trên thực tế thuật ngữ Thành lập công ty là một thuật ngữ thông dụng nên dễ được đánh đồng làm tên gọi chung cho nhiều loại giấy chứng nhận, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mọi người tuy hiểu kinh doanh là phải cần giấy phép nhưng không thể biết chính xác tên gọi chuyên ngành của từng loại giấy đối với các trường hợp cụ thể.

– Vậy bản chất giấy phép kinh doanh là gì? Tên gọi chính xác nhất cho từng loại giấy chứng nhận như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

– Về mặt pháp lý, Sở Kế hoạch và đầu tư chỉ cấp giấy phép kinh doanh cho các đối tương khi đáp ứng được đầy đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh. Theo Luật doanh nghiệp,với doanh nghiệp trong nước thì ngành nghề đăng ký không bị hạn chế ngoại trừ ngành nghề kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

2. Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu tại huyện Diên Khánh

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Nơi đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tại huyện Diên Khánh

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Nơi đăng ký tại Phòng đăng ký đầu tư Sở kế hoạch đầu tư tại huyện Diên Khánh

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể; Nơi đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân tại huyện Diên Khánh

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Cơ quan cấp là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc các cơ quan được ủy quyền cấp tại huyện Diên Khánh

+ Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Cơ quan cấp là Cục an toàn thực phẩm tại huyện Diên Khánh

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; Cục cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sở tại huyện Diên Khánh

+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sở tại huyện Diên Khánh

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám; Cơ quan cấp Sở y tế tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép sản xuất thuốc thú y; Nơi cấp Cục thú y sở tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học); Nơi cấp Sở giáo dục tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép dạy nghề của cơ sở; Nơi cấp Sở lao động thương binh và Xã hội tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép kinh doanh nhập khẩu; Nơi cấp Sở công thương Tỉnh/Thành phố sỏ tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép kinh doanh xuất khẩu; Nơi cấp Sở công thương tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép quảng cáo; Nơi cấp Sở văn hóa thông tin và truyền thông tại huyện Diên Khánh

+ Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép bán buôn rượu; Nơi cấp Sở công thương tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép bán lẻ rượu; Nơi cấp Sở công thương tại huyện Diên Khánh

+ Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp; Nơi cấp Sở công thương tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nơi cấp Sở Giao thông vận tải tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép khuyến mãi theo chương trình; Nơi cấp Sở công thương tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động; Nơi cấp Sở lao động thương binh và Xã hội tại huyện Diên Khánh

+ Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Nơi cấp Sở văn hóa thể thao và du lịch tại huyện Diên Khánh

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; Nơi cấp Sở văn hóa thể thao và du lịch tại huyện Diên Khánh……. Và còn nhiều loại Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận/Giấy phép khác…..

3. Giấy phép kinh doanh tại huyện Diên Khánh để làm gì?

– Để quản lý các công việc kinh doanh của cơ sở kinh doanh. Nhà nước bắt buộc các cơ sở kinh doanh phải hoàn thành thủ tục hành chính đó là đăng ký giấy phép kinh doanh. Chỉ khi đã đăng ký và đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh thì hình thức kinh doanh đó mới được xem là hợp pháp.

– Với mục đích nêu trên, chắc chắn bạn đã hiểu rõ tầm quan trọng của giấy phép kinh doanh cũng như có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi giấy phép kinh doanh để làm gì.

4. Bản chất của giấy phép kinh doanh tại huyện Diên Khánh

– Là quyền kinh doanh của công dân khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh tại huyện Diên Khánh

– Là cơ chế đề nghị – cấp tại huyện Diên Khánh

– Là sự cấp phép hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại huyện Diên Khánh

5. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh tại huyện Diên Khánh

– Tùy vào từng loại giấy chứng nhận/giấy xác nhận/Giấy phép mà có thành phần hồ sơ khác nhau. Dưới đây là thành phần hồ sơ cấp phép của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể:

6. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại huyện Diên Khánh

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định tại huyện Diên Khánh

2. Dự thảo Điều lệ công ty tại huyện Diên Khánh

3. Chuẩn bị giấy tờ của thành viên như sau đây:

a) Đối với thành viên là cá nhân tại huyện Diên Khánh: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với thành viên là tổ chức tại huyện Diên Khánh: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại huyện Diên Khánh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định tại huyện Diên Khánh

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề tại huyện Diên Khánh

7. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại huyện Diên Khánh

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.  Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt hộ kinh doanh cá thể tại huyện Diên Khánh

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh tại huyện Diên Khánh

– Hợp đồng thuê địa điểm mở hộ kinh doanh tại huyện Diên Khánh

8. Thời hạn của giấy phép kinh doanh tại huyện Diên Khánh

– Thời hạn tồn tại của giấy phép kinh doanh sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi vào giấy phép. Đối với doanh nghiệp trong nước thì giấy phép kinh doanh có thời hạn cấp theo quy định của pháp luật,và theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành tại huyện Diên Khánh

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể thông thường là 50 năm hoặc tùy theo nhu cầu đăng ký của cơ sở, Khi hết thời hạn thì chủ cơ sở tiến hành thủ tục gia hạn tại huyện Diên Khánh

9. Quyền hạn của Nhà nước tại huyện Diên Khánh

– Mặc dù đối tượng đăng ký kinh doanh có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định nhưng cơ quan Nhà nước hoàn toàn có thẩm quyền từ chối không cấp giấy phép kinh doanh nếu ngành nghề đăng ký đó ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng hoặc có thể hạn chế số lượng ngành nghề kinh doanh tại huyện Diên Khánh

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo