CÔNG TY LUẬT ACC

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Quận Hà Đông

Cao Phương Anh

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Quận Hà Đông

Cao Phương Anh

24/05/2022

Trong quá trình kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để tăng hiệu quả kinh doanh và tương thích với tình hình thực tế của công ty. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Như vậy, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Quận Hà Đông hiện nay đang được mọi người quan tâm. Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Quận Hà Đông cung cấp các dịch vụ gì? Các bạn hãy theo dõi bài viết của ACC về dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Quận Hà Đông nhé.

1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì ?

Theo quy định tại Khoản 31 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020:

“ Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.”

Như vậy, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp nhằm thay đổi cơ cấu về vốn, về thành viên… của doanh nghiệp.

2. Những loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Căn cứ theo tiêu chí về hình thức pháp lí của doanh nghiệp. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, hiện nay nước ta có 5 loại hình doanh nghiệp với các đặc trưng pháp lí, hình thức tổ chức và khả năng huy động vốn khác nhau, các loại hình đó bao gồm:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh.

3. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
 • Kết hợp cả 3 phương thức đã trình bày trên và các phương thức khác.

4. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định tại Điều 203 Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

 •  Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại;
 •  Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
 •  Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.

Việc chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.

5. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 204 Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phương thức sau đây:

 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 •  Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông;
 • Kết hợp các phương thức 1, 2, 3 như đã trình bày ở trên và các phương thức khác.

6. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

7. Bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình kinh doanh

 • Biên bản họp về việc chuyển đổi;
 • Quyết định về việc chuyển đổi;
 • Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình Công ty;
 • Danh sách Thành viên/Cổ đông Công ty;
 • Dự thảo Điều lệ Công ty chuyển đổi
 • Các tài liệu cần thiết khác;

8. Thủ tục chuyển đổi loại hình kinh doanh

 • Tiến hành nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và thủ tục hủy dấu cũ;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu mới của Doanh nghiệp;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và thủ tục trả Mã số Thuế;
 • Nhận giấy Mã số thuế mới của Doanh nghiệp;

9. Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Quận Hà Đông của Công ty Luật ACC

 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 •  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 •  Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh
 •  Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp/công ty
 • Tư vấn cho khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế công ty
 •  Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp (chuyển đổi công ty)
 •  Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Quận Hà Đông
 •  Theo dõi và kiểm tra tiến độ xét duyệt hồ sơ
 •  Đại diện khách hàng nhận kết quả chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 •  Đại diện khách hàng nộp hồ sơ hủy, thay đổi con dấu và nhận con dấu tại cơ quan có thẩm quyền
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng khi công việc được hoàn thành.

10. Các câu hỏi thường gặp về dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Quận Hà Đông

Thời gian thực hiện của dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là bao lâu?

 • Theo đó, thời gian dự kiến hoàn thành: 3 – 7 ngày làm việc. Thời gian này có thể phát sinh thêm nếu có các sự kiện nằm ngoài dự tính.

Phí, lệ phí khi thực hiện thủ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là bao nhiêu ?

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo Thông tư 47/2019/TT-BTC, phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.
 • Tuy nhiên, trường hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp online qua mạng sẽ được miễn lệ phí theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Doanh nghiệp chuyển đổi có được kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được chuyển đổi không?

 • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 202 ( chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần ), Khoản 4 Điều 203 ( chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ), Khoản 3 Điều 204 ( chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ) Luật doanh nghiệp 2020, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi đương nhiên được kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần không?

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ