Hợp đồng, Thủ tục, Quy trình hoàn tất dịch vụ dịch tiếng Anh chuyên ngành 2023

Hiện nay trong thời kì hội nhập, nhu cầu dịch tiếng Anh chuyên ngành theo đó ngày một tăng. Dịch vụ dịch tiếng Anh chuyên ngành là một lĩnh vực rất khó. đòi hỏi bản dịch thể hiện chính xác và chuyên nghiệp ý nghĩa của tài liệu gốc. Phiên dịch viên không chị thành thạo những kỹ năng và khả năng ngôn ngữ tốt mà kiến thức chuyên ngành cao Nếu không thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng vậy nên khi sử dụng dịch vụ này cũng như ký kết hợp đồng bạn cần phải tìm hiểu kỹ hơn về hợp đồng dịch vụ dịch tiếng Anh chuyên ngành.

Hợp đồng dịch vụ dịch tiếng Anh chuyên ngành
Hợp đồng dịch vụ dịch tiếng Anh chuyên ngành

1. Một số lưu ý

Lựa địa chỉ uy tín chuyên nghiệp. Đặc biệt an hiểu hay hoạt động trong chuyên ngành cần dịch. Để có một bản dịch chính xác nhất.

Về hợp đồng:

Quy định Về thời gian thực hiện và phí dịch thuật

Thời hạn trong hợp đồng dịch vụ cần được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng. Về thời gian thực hiện hoàn thành bản dịch và bàn giao cho bên yêu cầu dịch thuật. Phí dịch thuật cần ghi rõ cách thức tính phí theo trang/ tổng thể.

Quy định về nội dung hình thức của văn bản dịch

 • Quy định rõ về mặt nội dung hình thức của văn bản là một phần quan trọng,hình thức của văn bản dịch thường sẽ giống với hình thức của văn bản gốc để tiện cho việc theo dõi hợp đồng và đối chiếu. Đảm bảo tính chính xác về nội dung dịch thuật tính đầy đủ nguyên vẹn về ngữ nghĩa văn cảnh. Tránh trường hợp dịch không sát nghĩa và bị bỏ sót.
 • Bảo mật thông tin.
 • Trong bất kì lĩnh vực nào đặc biệt Trong kinh doanh việc rò rỉ thông tin có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng và bất lợi lớn vậy nên cần đảm bảo hợp đồng của bạn được bảo mật tuyệt đối. Vì vậy cần quy định rõ trong hợp đồng về vấn đề bảo mật thông tin.

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ dịch tiếng Anh chuyên ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT

 • Căn cứ luật dân sự 2015 ;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ nhu cầu của các bên;

Hợp đồng dịch thuật này được ký kết vào ngày tháng năm tại địa chỉ giữa các bên:

Bên A: Bên yêu cầu dịch thuật

 • Công ty:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Địa chỉ trụ sở:
 • Đại diện bởi:
 • Chức vụ:
 • Số điện thoại số:..... fax:....  mail:........

Bên B: Bên dịch thuật

 • Công ty:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Địa chỉ trụ sở:
 • Đại diện bởi:
 • Chức vụ:
 • Số điện thoại số:..... fax:....  mail:......

Điều 1. Nội dung dịch vụ

 • Bên A giao cho bên dịch thuật tài liệu.
 • Ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc từ tiếng Anh sang tiếng ViệT.
 • Font chữ:
 • Cỡ chữ:
 • Cách thức trình bày văn bản tương tự văn bản gốc.

 ( Hoặc một số yêu cầu khác theo yêu cầu của bên yêu cầu dịch thuật.)

Điều 2. Phí dịch thuật và phương thức thanh toán

Phí dịch thuật

Phí dịch thuật được bên yêu cầu dịch thuật thanh toán cho bên dịch thuật theo thỏa thuận của hai bên phí dịch thuật hàng tháng được tính theo công thức sau:

 • Phí dịch / trang... VND/ trang
 • Tổng phí phải thanh toán..
 • Tạm ứng...%

Phương thức thanh toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hai bên ký kết biên bản nghiệm thu với bên B, bên A tiến hành thanh toán phí dịch thuật bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi khấu trừ đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo luật định.

Điều 3 Thời hạn thực hiện.

Bên dịch thuật đảm bảo hoàn thành bản dịch trong thời hạn.....ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng trên tổng thể giá trị của hợp đồng

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên yêu cầu dịch thuật.

 • Đảm bảo tính hợp pháp về nội dung của văn bản gốc.
 • Yêu cầu bên B dịch tài liệu cần dịch đúng thời điểm và nhận Bản dịch chính thức của sản phẩm dịch thuật theo thời hạn các bên đã thỏa thuận.
 • Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn cho bên B keo điều 2 của hợp đồng.
 • Khấu trừ các khoản thuế liên quan đối với phí dịch vụ phí dịch thuật của bên dịch thuật theo quy định pháp luật trước khi thanh toán.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên bên dịch thuật

 • Đảm bảo tính chính xác về nội dung dịch thuật tính đầy đủ nguyên vẹn về Ngữ nghĩa văn cảnh hình thức trình bày của sản phẩm dịch thuật.
 • Hoàn thành và giao tài liệu dịch thuật đúng thời gian cam kết giữa hai bên.
 • Chỉnh sửa bản dịch theo yêu cầu của bên bên A Nếu bản dịch có lỗi không sát nghĩa Hoặc bị bỏ sót.
 • Bên B có nghĩa vụ giữ bí mật toàn bộ thông tin tài liệu bản dịch thỏa thuận có được trực tiếp hoặc gián tiếp Do bên A cung cấp. bên B không được khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A sử dụng chuyển giao cung cấp chuyển nhượng thông tin cho bên thứ ba với bất kỳ mục đích nào.
 • Nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại điều này sẽ có hiệu lực trong thời hạn.... kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng. Bên A bảo lưu quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên B bao gồm cả nhân viên của bên B không tuân thủ đúng nghĩa vụ về bảo mật này.

Điều 6. Trường hợp bất khả kháng

Trong các trường hợp do yếu tố khách quan xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của cả hai bên như chiến tranh, thiên tai,dịch bệnh... ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng được coi là trường hợp bất khả kháng bên B phải thông báo cho bên A tình hình thực tế và được quyền kéo dài hợp đồng mà không phải chịu chi phí.

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này được chấm dứt Khi xảy ra các trường Hợp sau:

 • Trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản quy định Trong hợp đồng này
 • Trường hợp một trong hai bên thanh lý giải thể hoặc đình chỉ hợp đồng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bên B hoàn tất việc dịch tài liệu và bên A Thanh toán xong cho bên B.

Điều 8 điều khoản Chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí kết và chấm dứt theo quy định tại điều 8 hợp đồng này.
 • Mọi sửa đổi bổ sung phải được lập thành văn bản và do người có thẩm quyền của các bên ký kết.
 • Trong trường hợp tranh chấp mà hai bên không giải quyết được thông qua thương lượng hòa giải cả hai bên được quyền đưa vụ việc ra khởi kiện tại tòa án. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên thực hiện.

Hợp đồng này được lập thành... bản có giá trị pháp lý tương đương nhau mỗi bên giữ... bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)                                        (Ký tên, đóng dấu)

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (331 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo