Danh sách các sản phẩm doanh nghiệp tự công bố (2021)

logo accACC
Nguyen Vi

Các vấn đề về công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm chỉ được đặt ra với những quy định pháp luật về danh sách các sản phẩm mà doanh nghiệp tự công bố. Vậy danh sách đó là gì? Gồm những loại nào sẽ được chúng tôi liệt kê dưới đây!

1. Tự công bố sản phẩm là gì?

Tự công bố sản phẩm việc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký các sản phẩm, hàng hóa buộc phải công khai thông tin lưu hành sản phẩm nằm trong hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong danh mục sản phẩm được phép tự tiến hành công bố.

2. Danh sách các sản phẩm doanh nghiệp tự công bố

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, danh sách các thực phẩm phải tự công bố bao gồm:

– Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn:

 •     Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay.

– Phụ gia thực phẩm:

 •     Phẩm màu
 •     Chất bảo quản
 •     Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất mang, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất ổn định
 •     Chất chống oxi hóa, chất tạo phức với kim loại, chất giữ ấm
 •     Chất nhũ hóa, chất làm đầy, chất tạo xốp, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất độn
 •     Chất điều vị, chất tạo ngọt
 •     Chất tạo ngọt

– Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm:

 •     Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm.

– Dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm:

 •     Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp
 •     Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su
 •     Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại
 •     Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng giấy, gốm sứ, tre, gỗ…

3. Danh sách các sản phẩm doanh nghiệp không được phép tự công bố

Thông qua việc loại trừ các sản phẩm được phép tự công bố và sản phẩm được miễn phí công bố cũng như đăng ký công bố lưu hành, danh sách các sản phẩm doanh nghiệp không được phép tự công bố gồm:

– Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước

– Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

– Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

– Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

4. Hướng dẫn cách tra cứu danh sách doanh nghiệp tự công bố sản phẩm

Khi cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm thì chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

Sau khi nộp bộ hồ sơ sau về tự công bố sản phẩm với cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của sản phẩm đó cũng như chịu trách nhiệm nếu bị khiếu nại.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân cùng tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận. Và hiện nay, danh sách các sản phẩm doanh nghiệp tự công bố đăng đăng tải công khai lên các website quản lý của từng tỉnh thành trên cả nước. Gồm 63 tỉnh thành thì sẽ có 63 địa chỉ riêng để thực hiện. Các bước tra cứu danh sách doanh nghiệp tự công bố sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập vào website của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Bạn muốn tra cứu tỉnh thành nào thì vào trang web của tình thành đó. Ví dụ:

Của Thành phố Hồ Chí Minh:

– Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh qua địa chỉ: bqlattp.hochiminhcity.gov.vn

Của Thành phố Hà Nội: Có 03 trang web:

– Trang thông tin dịch vụ công thành phố Hà Nội: http://dvc.hanoi.vfa.gov.vn/HomePage.do

– Trang của Sở công thương Thành phố Hà Nội: http://congthuong.hanoi.gov.vn/

– Trang của chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản, thủy sản Thành phố Hà Nội: http://chicucquanlychatluongnlsts.hanoi.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

Bước 2: Click “Danh sách các sản phẩm doanh nghiệp tự công bố” ở phần “Tra cứu thông tin”

Bước 3: Gõ tên đơn vị (tên doanh nghiệp) cần tìm

Bước 4: Click vào ô “Tìm” để hiển thị thông tin của đơn vị cần tìm kiếm

Bước 5: Kiểm tra tính hiển thị thông tin sản phẩm doanh nghiệp đã tự công bố

5. Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm hiện nay

Được đăng tải lên các website như sau:

– Thành phố Hồ Chí Minh: http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn/spcb.aspx?c=19

– Thành phố Hà Nội: http://chicucquanlychatluongnlsts.hanoi.gov.vn/Pages/DS-Co-So-Tu-Cong-Bo-SP.aspx

– Thành phố Đà Nẵng: https://antoanthucpham.danang.gov.vn/danh-sach-co-so-tu-cong-bo-san-pham

– Tỉnh Hòa Bình: http://atvstp.hoabinh.gov.vn/140-ta-ca-ng-ba-sa-n-pha-m/778-danh-sa-ch-c-sa-ta-ca-ng-ba-sa-n-pha-m-tha-c-pha-m-n-m-2020

– Tỉnh Phú Thọ: https://phutho.gov.vn/vi/vesinhthucpham/ds-tiep-nhan-cong-bo-san-pham-thuc-pham

– Tỉnh Thanh Hóa: https://sct.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/Danh-sach-co-so-tu-cong-bo-san-pham.aspx

– Tỉnh Bình Dương: https://soyte.binhduong.gov.vn/lists/antoanvesinhthucpham/tongquat.aspx?categoryid=danh+s%C3%A1ch+c%C6%A1+s%E1%BB%9F+%C4%91%E1%BB%A7+%C4%91i%E1%BB%81u+ki%E1%BB%87n+atvstp

– Tỉnh Ninh Thuận: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Danh-sach-cac-co-so-tu-cong-bo-san-pham-thuc-pham-(Tiep-nhan-tu-ngay-223-%E2%80%93-2632021).aspx

6. Một số câu hỏi thường gặp về danh sách doanh nghiệp tự công bố sản phẩm

6.1 Hồ sơ tự công bố sản phẩm nộp ở đâu?

Hồ sơ tự công bố sản phẩm nộp được tổ chức, cá nhân đăng tải lên địa chỉ của mình và của cơ quan tiếp nhận, gồm:

– Phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử của mình; Niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân

– Công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm mà Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định

– Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận

– Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó

Như vậy, ngay khi có thông báo hồ sơ hợp lệ thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định đăng tải hồ sơ thì Kết quả bản tự công bố hồ sơ chính thức có hiệu lực và cá nhân, tổ chức có thể tải về để sử dụng

6.2 Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm như thế nào thì được đăng tải thông tin?

Đã là công bố sản phẩm thì doanh nghiệp sẽ được cơ quan nhà nước đăng tải thông tin để đảm bảo quá trình quản lý nhà nước trong hoạt động và lĩnh vực an toàn thực phẩm. Do đó, nếu như cá nhân, tổ chức kinh doanh các sản phẩm thuộc tự công bố hoặc đăng ký công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì đều được đăng tải thông tin

6.3 Quy định về công bố sản phẩm được quy định tại văn bản nào?

Hiện nay, có 02 văn bản quy định về công bố sản phẩm là Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010; Nghị định 15/2018/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành luật An toàn vệ sinh thực phẩm

6.4 Tự công bố thực phẩm có phải là công bố thực phẩm thường không?

Thực phẩm thường là những loại sản phẩm thực phẩm được sử dụng hàng ngày, cho mọi đối tượng, không có tác dụng bồi bổ cơ thể hay ảnh hưởng đặc biệt nào tới sức khỏe. Trong khi đó, công bố thực phẩm thường là công bố lưu hành sản phẩm với các thực phẩm không phải là thực phẩm chức năng, hoặc các thực phẩm bổ sung sức khỏe khác. Như vậy, tự công bố thực phẩm chính là công bố thực phẩm thường

6.5 Các doanh nghiệp không tự công bố sản phẩm thì bị xử phạt hành chính như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP thì phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi về công bố thực phẩm thường như sau:

– Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật;

– Tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn áp dụng đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm từ 01 – 03 tháng đối với hành vi không đăng ký công bố sản phẩm

Như vậy, trường hợp không công bố sản phẩm thì bị phạt mức tiền cao nhất là đến 50 triệu đồng

Toàn bộ thông tin đề cập trên đây là những tư vấn của Luật ACC về danh sách các sản phẩm doanh nghiệp tự công bố. Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn với đội ngũ chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm và giá cả dịch vụ hợp lý sẽ là nơi đáng tin cậy để Quý khách chọn lựa!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận