messenger whatsapp viber zalo phone mail

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã 2021

Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính Nhà nước.Thủ tục hành chính đã và đang có ý nghĩa nhất định trong quá trình quản lí hành chính nhà nước. Vậy, Danh mục thủ tục hành chính cấp xã 2021 được quy định như thế nào? Mời các bạn đọc bài viết sau đây của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Phiếu khảo sát về thủ tục hành chính [cập nhật 2023]
Phiếu khảo sát về thủ tục hành chính [cập nhật 2023]

1.Phân loại thủ tục hành chính 

Tùy thuộc vào tiêu chí xác định mà thủ tục hành chính được phân thành các loại chủ yếu sau đây:

1.1.Theo đối tượng quản lý của Nhà nước

Các thủ tục hành chính được xây dựng cho từng lĩnh vực và được phân loại theo cơ cấu, chức năng như:

– Thủ tục đăng ký kinh doanh;

– Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Thủ tục làm hộ chiếu;

– Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng;

– Thủ tục hộ khẩu…

1.2.Theo công việc của cơ quan Nhà nước

Các thủ tục hành chính này được phân loại theo hoạt động cụ thể của cơ quan Nhà nước. Theo cách này thủ tục hành chính bao gồm:

– Thủ tục thông qua và ban hành văn bản như Thủ tục thông qua và ban hành văn bản hành chính, quyết định hành chính;

– Thủ tục tuyển dụng cán bộ, công chức;

– Thủ tục khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

1.3.Theo chức năng chuyên môn

Các cơ quan chuyên môn thực hiện các hoạt động nội bộ phải đảm bảo những thủ tục cần thiết theo yêu cầu chung. Theo đó, có các loại thủ tục hành chính sau:

– Thủ tục thuế, phí, lệ phí;

– Thủ tục cung cấp thông tin;

– Thủ tục hải quan;

– Thủ tục kiểm tra phòng cháy chữa cháy;

– Thủ tục kiểm tra an toàn lao động…

1.4.Theo quan hệ công tác

1.1.1.Thủ tục hành chính nội bộ:

Thủ tục hành chính nội bộ là thủ tục thực hiện các công việc nội bộ trong cơ quan Nhà nước, trong hệ thống cơ quan Nhà nước.

Thủ tục hành chính nội bộ thường là các thủ tục:

– Thủ tục ban hành quyết định quy phạm;

– Thủ tục ban hành quyết định nội bộ cá biệt;

– Thủ tục bổ nhiệm cán bộ…

Các thủ tục này thể hiện quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên; quan hệ hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan cùng cấp.

1.1.2.Thủ tục hành chính văn thư:

Thủ tục này có liên quan chặt chẽ với hoạt động văn thư, gồm toàn bộ những thủ tục liên quan đến hoạt động xử lý, cung cấp, lưu trữ công văn giấy tờ và đưa ra các quyết định dưới hình thức văn bản để phục vụ giải quyết công việc.

2. Khái niệm, đặc điểm của thủ tục hành chính

2.1.Khái niệm 

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước.“Trình tự thực hiện” là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.  Hiện nay có nhiều quan điểm về thế  nào là thủ tục hành chính.

Khoản 1 điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính đưa ra khái niệm như sau:

“Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.”

2.2.Nguyên tắc quy định thủ tục hành chính hiện nay

Về đặc điểm của thủ tục hành chính, nhìn chung các thủ tục hành chính mang những đặc điểm chung như: được điều chỉnh chủ yếu bằng các quy phạm   thủ tục hành chính, trình tự thực hiện thẩm quyền trong quản lý  hành chính nhà nước, thủ tục hành chính thường mang tính đa dạng, phức tạp; thủ tục hành chính mang tính năng động.

Nguyên tắc quy định thủ tục hành chính hiện nay được quy định như sau:

 • Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
 •  Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.
 •  Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

3. Mục tiêu của thủ tục hành chính là gì?

Chính phủ chọn cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính bởi các lý do sau đây:

– Thứ nhất, cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.

– Thứ hai, trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy… thì việc lựa chọn khâu cải cách thủ tục hành chính sẽ mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

– Thứ ba, thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

– Thứ tư, cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện chính phủ điện tử, …

– Thứ năm, cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

– Thứ sáu, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam cũng như của các địa phương về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội…

4.Quy định về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong đó, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an các lĩnh vực: Xuất nhập cảnh; phòng cháy, chữa cháy; cấp, quản lý căn cước công dân; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;..

Với Bộ Công Thương, phân cấp giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; điện; xúc tiến thương mại; lưu thông hàng hóa trong nước;..

Phân cấp giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo các lĩnh vực: Kiểm định chất lượng giáo dục; giáo dục trung học; giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đào tạo với nước ngoài.

Với Bộ Giao thông vận tải, phân cấp giải quyết TTHC các lĩnh vực: Hàng hải; đường bộ; đường thủy nội địa; đăng kiểm; hàng không; đường sắt;…

5.Danh mục thủ tục hành chính cấp xã 2021

Thủ tục hành chính thuộc đơn vị “Cấp xã” (130 thủ tục): 

KHUYẾN NÔNG (1 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Toàn trình
TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (10 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
2 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Toàn trình
3 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Toàn trình
4 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Toàn trình
5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Toàn trình
6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Toàn trình
7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Toàn trình
8 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Toàn trình
9 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Toàn trình
10 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Toàn trình
11 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Toàn trình
THI ĐUA – KHEN THƯỞNG (4 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
12 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Toàn trình
13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Toàn trình
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Toàn trình
15 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Toàn trình
TRỒNG TRỌT (1 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
16 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Toàn trình
BẢO TRỢ XÃ HỘI (8 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
17 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Toàn trình
18 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Toàn trình
19 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Toàn trình
20 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Toàn trình
21 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Toàn trình
22 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Toàn trình
23 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Toàn trình
24 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Toàn trình
QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN (2 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
25 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Một phần
26 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Một phần
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (5 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
27 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Toàn trình
28 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Toàn trình
29 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Toàn trình
30 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Toàn trình
31 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Toàn trình
VĂN HÓA – THỂ THAO (7 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
32 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Một phần
33 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Một phần
34 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Một phần
35 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Toàn trình
36 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Một phần
37 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Một phần
38 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Một phần
NGƯỜI CÓ CÔNG (1 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
39 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Toàn trình
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (5 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
40 Thủ tục tiếp công dân Một phần
41 Xử lý đơn thư Một phần
42 Giải quyết khiếu nại lần đầu Một phần
43 Giải quyết tố cáo Một phần
44 Giải quyết khiếu nại lần đầu Một phần
ĐẤT ĐAI (2 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
45 Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã Một phần
46 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai Toàn trình
CHỨNG THỰC (11 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
47 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Một phần
48 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Một phần
49 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Một phần
50 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Một phần
51 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Một phần
52 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Một phần
53 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Một phần
54 Thủ tục chứng thực di chúc Một phần
55 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Một phần
56 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Một phần
57 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Một phần
MÔI TRƯỜNG (2 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
58 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Toàn trình
59 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Toàn trình
HỘ TỊCH (24 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
60 Thủ tục đăng ký khai sinh Toàn trình
61 Thủ tục đăng ký kết hôn Toàn trình
62 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Toàn trình
63 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Một phần
64 Thủ tục đăng ký khai tử Toàn trình
65 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Một phần
66 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Toàn trình
67 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Một phần
68 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Một phần
69 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Một phần
70 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Một phần
71 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Một phần
72 Thủ tục đăng ký giám hộ Toàn trình
73 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Toàn trình
74 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Một phần
75 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Một phần
76 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Một phần
77 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Toàn trình
78 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Một phần
79 Thủ tục đăng ký lại khai tử Một phần
80 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Một phần
81 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Toàn trình
82 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Toàn trình
83 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Toàn trình
NUÔI CON NUÔI (3 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
84 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Một phần
85 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Một phần
86 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Một phần
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (2 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
87 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Một phần
88 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật Một phần
BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (1 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
89 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Một phần
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (3 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
90 Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập Một phần
91 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Một phần
92 Thủ tục thực hiện việc giải trình Một phần
PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (1 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
93 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Một phần
BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM (6 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
94 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Toàn trình
95 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Toàn trình
96 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Toàn trình
97 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Một phần
98 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Toàn trình
99 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Toàn trình
PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (2 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
100 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Một phần
101 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Toàn trình
HÒA GIẢI CƠ SỞ (4 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
102 Thủ tục công nhận hòa giải viên Toàn trình
103 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Toàn trình
104 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Toàn trình
105 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Toàn trình
LĨNH VỰC Y TẾ (1 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
106 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Toàn trình
QUY HOẠCH XÂY DỰNG (1 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
107 Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã Toàn trình
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (5 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
108 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu. Toàn trình
109 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh. Toàn trình
110 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Một phần
111 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Một phần
112 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. Toàn trình
THÔNG BÁO THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC (3 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
113 Thông báo thành lập tổ hợp tác Toàn trình
114 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Toàn trình
115 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Toàn trình
DÂN QUÂN TỰ VỆ (2 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
116 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết. Một phần
117 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết Một phần
NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (8 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
118 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Một phần
119 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Một phần
120 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Một phần
121 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần
122 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần
123 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần
124 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Một phần
125 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến. Một phần
BẢO HIỂM XÃ HỘI (1 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
126 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ. Một phần
CHÍNH SÁCH (1 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
127 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Một phần
THỦY LỢI (3 THỦ TỤC)
STT Tên thủ tục Mức độ
128 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện). Một phần
129 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Một phần
130 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Toàn trình

 

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 3.229

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.475

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.990

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.704

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.658

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.167

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *