Đăng Ký Thuế Lần Đầu Nhà Thầu, Nhà Thầu Phụ Nước Ngoài Nộp Trực Tiếp

Đăng Ký Thuế Lần Đầu Nhà Thầu, Nhà Thầu Phụ Nước Ngoài Nộp Trực Tiếp
Đăng Ký Thuế Lần Đầu Nhà Thầu, Nhà Thầu Phụ Nước Ngoài Nộp Trực Tiếp

Hiện nay, với nền kinh tế hội nhập đã tạo cơ hội cho nhiều nhà thầu nước ngoài đầu tư, kinh doanh vào Việt Nam. Các nhà thầu này nếu muốn nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam thì sẽ phải đăng ký theo quy định. Việc này cũng làm cho khá nhiều cá nhân bỡ ngỡ, lúng túng khi thực hiện thủ tục xin cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài. Để có thể hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký thuế lần đầu cho nhà thầu nước ngoài thì hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Tìm hiểu quy định về mã số thuế nhà thầu

Mã số thuế nhà thầu là gì?

Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự khác do cơ quan thuế (CQT) cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. Mã số thuế gồm 10 hoặc 13 chữ số tùy theo mục đích quản lý thuế của CQT;

Mã số thuế nhà thầu là một dãy số do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế nhà thầu là một dãy số định danh gồm 10 hoặc 13 chữ số để nhận biết.

Mã số thuế nhà thầu dùng để cho Người nộp thuế sử dụng tính, kê khai, và nộp thuế cho Cơ quan thuế. Mã số thuế nhà thầu cũng là phương tiện để CQT theo dõi và quản lý thuế đối với các nhà thầu nước ngoài.

Việc đăng ký mã số thuế cho Nhà thầu nước ngoài này khi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập chịu thuế ở Việt Nam mà chưa có trụ sở, cơ sở kinh doanh tại Việt Nam để nộp thuế theo Pháp luật Việt Nam.

Điều kiện xin cấp Mã số thuế nhà thầu

Căn cứ vào điểm c, khoản 3, điều 5, Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế quy định chi tiết về Cấp và sử dụng mã số thuế:

c) Cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay) như sau:

 

c1) Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế và được cấp thêm một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

c2) Tổ chức, cá nhân có hợp đồng ủy nhiệm thu với cơ quan thuế được cấp một mã số thuế nộp thay để sử dụng cho việc nộp các Khoản thuế đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

c3) Tổ chức có hợp đồng hoặc văn bản hợp tác kinh doanh với cá nhân nộp thay cho cá nhân được cấp một mã số thuế nộp thay để sử dụng cho việc nộp các Khoản thuế đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

c4) Mã số thuế nộp thay được sử dụng để nộp thay các Khoản thuế theo qui định của pháp luật về thuế trong quá trình hoạt động của người nộp thuế. Khi người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định thì thông tin tương ứng của mã số thuế nộp thay sẽ được cơ quan thuế cập nhật. Khi người nộp thuế chấm dứt hiệu lực của mã số thuế thì đồng thời mã số thuế nộp thay cũng bị chấm dứt hiệu lực.

2. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp trực tiếp

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;
 • Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 • Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh.
 • Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân kinh doanh.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Chi cục Thuế.

Thành phần hồ sơ

Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như sau:

 • Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN;
 • Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);
 • Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trình tự thực hiện:

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam:

Khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Cách thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế
 • Gửi qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết:

Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

Trên đây là những chia sẻ của ACC về thủ tục đăng ký thuế lần đầu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp trực tiếp. Nếu các bạn còn điều gì thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi, ACC cam kết mang lại cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất!

Chúc các bạn kinh doanh thuận lợi!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận