Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của VPĐD CT Hợp Danh

Địa chỉ của văn phòng đại diện khá quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty và liên quan nhiều về mặt pháp lý. Vì vậy, Doanh nghiệp cần lưu ý những thủ tục để thực hiện thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện. Chính vì thế Doanh nghiệp cần phải có đầy đủ kiến thức và nắm rõ những việc cần làm khi có ý định thay đổi thông tin văn phòng đại diện của mình. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPĐD CT hợp danh”

Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của VPĐD CT Hợp Danh
Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của VPĐD CT Hợp Danh

1. Cơ sở pháp lý

 • ​Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

2. Điều kiện để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPĐD CT hợp danh

 • Doanh nghiệp chỉ được thực hiện thủ tục thay đổi lại giấy phép kinh doanh văn phòng đại diện của công ty khi đã hợp nhất mã số thuế và số đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư thành mã số doanh nghiệp hiện hành.
 • Doanh nghiệp thay đổi văn phòng đại diện công ty phải hoàn thành thủ tục áp mã ngành nghề kinh doanh của công ty trước khi thay đổi các nội dung của chi nhánh.
 • Nội dung thay đổi trên giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các quy định pháp luật liên quan trong bộ luật Nhà nước Việt Nam.
 • Thực hiện thủ tục với cơ quan thuế.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện khác tỉnh/thành phố hoặc sang quận/huyện khác phải thực hiện các thủ tục và làm việc với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam về thuế.

3. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPĐD CT hợp danh

 • Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;
 • Biên bản họp về việc thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

4. Phương thức thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPĐD CT hợp danh.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức:

 • Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn);

Và nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

5. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPĐD CT hợp danh.

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục với cơ quan thuế
 • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diệncủa công ty phải thực hiện các thủ tục và làm việc với với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam về thuế.
 • Bước 2: Công ty hợp danh gửi những thông báo về việc thay đổi các nội dung đã đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.
 • Bước 3: Xử lý hồ sơ

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi các thông tin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đã đăng ký địa điểm kinh doanh có thời hạn là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được các hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp công ty hợp danh chuyển văn phòng đại diện của công ty sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp cần gửi thông báo thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện của công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện của công ty dự định chuyển đến.

Khi nhận được thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện của công ty dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của công ty cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây văn phòng đại diện của công ty đặt trụ sở.

 • Bước 4: Nhận kết quả

Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng ĐKKD và phải mang các giấy tờ sau:

  • Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.
  • Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân

6. Thời hạn thực hiện thủ tục

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả.

7. Cơ quan có thẩm quyền

​Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận