Đăng Ký Sửa Đổi, Bổ Sung Khuyến Mại Mang Tính May Rủi Địa Bàn 1 Tỉnh (Cập nhật 2024)

Để thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi, thương nhân phải đăng ký nội dung khuyến mại tại cơ quan có thẩm quyền. Vậy trong trường hợp có sự sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thì phải xử lý như thế nào? ACC xin mời quý khách hàng theo dõi dịch vụ Đăng ký sửa đổi, bổ sung khuyến mại mang tính may rủi địa bàn 1 tỉnh.

Đăng Ký Sửa Đổi, Bổ Sung Khuyến Mại Mang Tính May Rủi Địa Bàn 1 Tỉnh
Đăng Ký Sửa Đổi, Bổ Sung Khuyến Mại Mang Tính May Rủi Địa Bàn 1 Tỉnh

1. Chương trình khuyến mại mang tính may rủi là gì?

Chương trình khuyến mại mang tính may rủi là chương trình kèm theo việc Bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân. Theo đó, khi tiến hành bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thương nhân sẽ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình đó gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

2. Nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi

Khoản 5 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định nội dung khuyến mại bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chươngtrình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chươngtrình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chươngtrình khuyến mại.
 • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chươngtrình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

3. Sửa đổi, bổ sung khuyến mại có phải đăng ký hay không?

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được thông báo đến Sở Công Thương trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

4. Đăng ký sửa đổi, bổ sung khuyến mại mang tính may rủi địa bàn 1 tỉnh

Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung khuyến mại

Hồ sơ thông báo gồm 01 văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Mẫu số 06

 

TÊN THƯƠNG NHÂN

 

Cv số: ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày    tháng    năm 20…

 

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

 

Kính gửi: ......................................

 

- Tên thương nhân: ………………………………………………………….........

- Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………...........

- Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:…………………..........

- Người liên hệ: ...........................................  Điện thoại: ......................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mai (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

            (Tên thương nhân) thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:......................................................................................

            Lý do điều chỉnh:………………………………………………........................

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- (Các cam kết khác ......)

 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên & đóng dấu)

Thủ tục thực hiện sửa đổi, bổ sung khuyến mại

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

 • Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Kết quả thực hiện thủ tục:

 • Công văn xác nhận hoặc không xác nhận. Trong trường hợp không xác nhận, Sở Công thương sẽ gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (441 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo